Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

SZÉPIRODALOM

Láng Miklós

Adni jó…

Két patak vize gyönge, de amikor összefolynak, már erõt képviselhetnek. Ilyesfélérõl szól az én történetem is.

Pár évtizedig egy folyóirat technikai szerkesztését vállaltam, mellékállásban. Ez idõ alatt elkezdtem írni is. Miután három könyvem megért két kiadást, a kedvem csak fokozódott. A példányokat az akkor még mûködõ három könyvterjesztõ vette át. Volt azonban, hogy maradt példányom. Ebbõl egy fõvárosi nagy könyvüzlet kért 100 példányt, bizományba. Örömmel vittem el, és tettem el a szerzõdést.

Több mint 55 évi házasság után özvegyen maradtam. Pesti lakásomat eladtam, vidékre költöztem. Az évek múltak, s egy fõvárosi utam alkalmával eszembe jutott az én boltosom, aki nem számolt el a köny-vekkel. Fölkerestem a vezetõt, aki már más volt, mint a könyveim átvevõje. Szívélyesen fogadott, megnézte a megállapodást, és hívatta egy fiatal munkatársát, hogy számolja meg, hány könyv maradt. Az ifjú hamarosan jelentette, hogy a könyvbõl nincs egy darab sem. A fõnök erre kijelentette, hogy természetesen kifizeti a megállapodás szerinti összeget, intézkedik, másnap mehetek a pénzért; keressem a pénzügyes Julikát. Csak pár nap múlva kellett ismét Pestre utaznom, amikor elsõ utam a könyvesboltba vezetett. Julika azonban mit sem tudott a pénzrõl, ezért ismét a vezetõhöz fordultam. Az úr igen nagy zavarban volt, amikor közölte, hogy egy emberük figyelmetlensége és személyi változások miatt a könyvem csomagja bekerült a raktárba, és nem jutott a polcokra, így megmaradt. Próbáltam valami kártérítést kérni, de ha nem is távoztam „üres” kézzel, nagy csomaggal azonban igen. Ez volt az egyik patakocska.

A kis vidéki városka nyugalmában folytattam a könyvek írását, amibõl mintegy százezer forintot tettem félre abból a célból, hogy azt drága feleségem emlékére egy jótékony célú alapítványnak adjam át. De melyik legyen az?

Feleségemmel egyszer egy leukémiás gyermeket látogattunk meg. Az ott látottak mély hatást tettek asszonyomra. Ezért az volt a gondolatom, hogy egy, az ilyen gyermekeket támogató alapítványt választok ki. Több is van hasonló, de én abban a kórházban kerestem ilyet, ahol annak idején jártunk. Jó helyen keresgéltem, azonnal eligazítottak az alapítvány vezetõjéhez, a végtelenül kedves fõorvoshoz.  Elmondtam, hogy a pénzt a feleségem emlékére, az alapítványnak szánom, de adományomhoz hozzá szeretném tenni a megmaradt száz példány könyvemet is. Tervemet nem volt könnyû megértetni: hirdessen az Alapítvány gyûjtési akciót (olyan újságokban, ahol ezt ingyen közzé teszik) azzal, hogy az akcióra hivatkozással küldött adományokat egy író a saját pénzébõl 5 %-kal kiegészíti, és a nagyobb adomány küldõje kap a szerzõtõl egy dedikált könyvet. Amikor tisztázódott a tervem mibenléte, a fõorvos hívatta az Alapítvány adminisztrátorát, ismertette vele elgondolásomat, majd magunkra hagyott. Az aranyos Anna asszony vállalta azt a többletmunkát, amivel tervem járt: külön kell kezelnie az akciós adományokat, a nagyobb összeget küldõk névsorát, címét meg kell kapnom, és amikor eléri az adományok össze a 2 millió forintot, akkor lezárul az akció, elszámolunk.

Izgalommal vártam a hirdetések megjelenését és eredményét. Egyikre sem kellett sokáig várnom. Magam is csodálkoztam egy kissé, hogy ez a különös gyûjtési akció milyen sikerrel jár. Gyûlt a pénz, és a nagyobb összeget adományozók számára alig gyõztem postázni a (propaganda célú) könyvemet. 15 hónap múlva jött össze a 2 millió forint, s akkor küldtem el a százezer forintomat.

A fõorvos nemcsak megköszönte a jól sikerült, szellemes megoldással megszaporított adományomat, hanem még egy jubileumi ülés keretében ki is emelte munkámat, mellé kaptam egy csokor virágot meg egy díszes plakettet, aminek a hátoldalán ez volt olvasható:

Láng Miklósné emlékére.

Így jött össze a könyv és az adomány, így folyt össze a két patak, s vált erõsebb „tényezõvé”.

Ezt a történetet is drága feleségem emlékére írtam le.


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©