Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ESSZÉ

Földesdy Gabriella

Herczeg Ferenc drámák, színművek

Amikor Herczeg Ferenc 1954-ben, 91 éves korában meghalt, hatalmas életművet hagyott maga után, de akkor ezzel senki se törődött, mert a Rákosi korszak őt is, és még sok más írót (Márait, Tormay Cecilt, Harsányi Zsoltot, stb.) ún. „kurzusírónak” tekintett, vagyis olyan polgári csökevénynek, aki kiszolgálta a Horthy-korszak bűnös urambátyámos, keresztény mázzal leöntött igazságtalan világát, ezért a népi demokráciában kegyvesztett lett, leírták, kitörölték a listáról, el kellett felejteni.

Herczeg aztán a Kádár-korszaknak sem kellett (ahogy Márai se), legfeljebb nevetség tárgyaként esett szó róla, kigúnyolták, mint olyan írót, aki jelentéktelen dolgokról ír csupán, mert nem érdeklik a társadalmi problémák, az elnyomottak sorsa. Hát úgy nem is érdekelte, ahogy elvárták volna tőle. Másként viszont igen.

Pályája nagy ívet írt le hosszú élete alatt. A bánáti német anyanyelvű sváb nemzetiséghez tartozott, Versecen született, ahol apja polgármester volt. Anyanyelve német volt, a magyart gimnáziumban tanulta a piaristáknál. És akkor már magyar író akart lenni, nem német, és ez annyira sikerült neki, hogy már első regénye (Fenn és lenn) híressé tette, a siker és népszerűség mellé szegődött, koszorús költő, írófejedelem volt a két háború között, 1925-ben Nobel-díjra terjesztették „Az élet kapuja” című, Bakócz Tamásról szóló regénye alapján. A nácikat és a nyilasokat elutasította, 1945 után mégse kellett, visszavonult, emlékiratot írt, a kitelepítést sem úszta meg. Onnan hazatérve lett beteg, hűvösvölgyi villájában halt meg, amit meglepő módon nem vettek el tőle.

Regényei nem jelentek meg többé, színműveit még kevésbé szerették, így 40 évig színház nem játszotta műveit. A rendszerváltás után tört meg ez a hallgatási sorozat, amikor a Radnóti Színház műsorra tűzte leghíresebb színdarabját, a „Kék róká”-t. Hamarosan regényei is újra megjelentek, tehát bekerült valahogy a köztudatba, de értékelése továbbra se javult, megtűrt írója az irodalomtörténetnek, ahol megfér másokkal együtt, ha nem fasiszta, nem náci és nem rasszista. ő pedig egyik se.

Lapszerkesztőként az Új Idők kötődik nevéhez, a konzervatív középosztály lapja volt (Ady ebben jelentette meg a Duk-duk affér című, jótevői, mecénásai ellen irányuló – később megbánt és visszavont – írását, amiből nagy sértődések lettek), szépíróként elsősorban novellákat, regényeket és színdarabokat írt. Minden műfajban sikeres volt, két színház is házi szerzőjének tekintette, a Nemzeti és a Vígszínház is. Emellett a Magyar Színház, a Belvárosi – és az összes vidéki – is műsorra tűzte egy-egy darabját. Molnár Ferenccel rivalizáltak, sokak szerint színpadi műveik felcserélhetők, annyira hasonló a felépítésük, témaválasztásuk (Az ördög; Kék róka). Hosszú távon Molnár nyerte a csatát: több darabját játsszák ma, mint Herczegnek, de mindkettő színházi sikert hoz. A színdarabírás terén Szigligetit és Csiky Gergelyt folytatja, de rokon vonásokat mutat két kortársszerzővel, Zilahy Lajos és Gárdonyi színdarabjaival.

Herczeg színpadi műveit csoportosítva, három történelmi drámát találunk, a többi ún. középfajú dráma és vígjáték. Határozott érzéke volt valamely történelmi helyzet kiválasztásához, ill. annak saját korára való áthallásához. A történelmi helyzet sosem öncélú korfestés, hanem üzenet a jelen társadalomhoz, akár ébresztőként is szolgál.

Leghíresebb tragédiája az 1904-ben írt „Bizánc”, amely Konstantinápoly 1453-as bevételéről szól, de eredetileg a mohácsi csatát megelőző kaotikus helyzetet akarta feldolgozni „Mohács előtt” címmel, és csak az utolsó pillanatban gondolta meg magát, s lett egy világtörténelmi esemény a középpontban. A „Bizánc” arról szól, hogy a kereszténység elveszett, az árulók összeesküdtek az ellenséggel, eladták a várost, hogy annak elfoglalása után jutalmat kapjanak érte. Amikor a hű és igaz uralkodó (Konstantin) rájön erre, maga sürgeti a vég bekövetkeztét, és mindenki elveszik, az árulók is. Kísérteties az a látens jóslat, ami a drámában utólag felfedezhető. Ilyen fejvesztve rohant a magyarság az I. világháborúba tíz év múlva, s vesztett el kétharmadnyi országot az árulók, a hitehagyottak, ellenségek miatt. És nincs Konstantinnak megfelelő igaz vezér, aki mindezt átlátja, hacsak nem azonosítjuk be Tisza István alakját Konstantin helyébe, aki ellenzi (egymaga) a háborút, de belemegy, és becsülettel végigcsinálja, majd kitárt karral várja gyilkosait. A párhuzam félelmetes, s mindezt hogy tudhatta, sejthette Herczeg 1904-ben?

Az 1917-ben keletkezett „Árva László király” című tragédiája is rendhagyó. Központi figurának nem Hunyadi Lászlót teszi meg, hanem V. (Habsburg) László magyar királyt, aki saját gyengeségének áldozata, passzív, erőtlen figura, a főurak diktálnak neki, ő maga is rühelli a trónt, de lemondani nem tud. Egyéni tragédiája (Hunyadi lefejeztetése) a nemzet tragédiája lesz, ahogy Hunyadi László tragédiája az őt irigylő és elveszejteni akaró aljas főurakban keresendő. Az intrika megöli a jobbat, a tehetségest, a gyengeség romlást hoz, és megbocsáthatatlan. Az író a tehetség és az erő pártján áll, egyik nem elég, mindkettő szükséges a győzelemhez.

Az 1925-ben bemutatott „A híd” című tragédia a reformkor két fő alakját hozza színre. Stílusosan a korszak százéves évfordulójára időzítette (1825: Széchenyi egy évi tiszta jövedelmét ajánlja a tudományos akadémia felállítására), benne mérlegre teszi, kiegyensúlyozza a reformpolitikus, józan Széchenyit a radikális, szónoklatok mögé bújó „tűzvészt” hozó Kossuthtal. A józanabb Széchenyi, aki hidat épít, háttérbe szorul, s megőrül, ellenfele népvezér lesz, legendás forradalmi hős, aki külföldön matuzsálemi kort ér meg. Herczeg nem foglal állást kettőjük között, bár akkor és később is úgy értelmezték drámáját, hogy a korszak általa tűzte zászlajára Széchenyi programját a Horthy-korszakban. Mintha a politika kérésére írta volna meg a művet. Nem jellemző rá, sosem írt kérésre, valójában sosem folyt bele politikai vitákba, a sors fintora, hogy művei mégis azt sugallják, az uralkodó politikával ért egyet többnyire.

Herczeg híres közömbössége (impassibilité) sokakat megtévesztett, voltak, akik elhitték, mások álarcnak vélték. Az állást nem foglaló irodalom a 19. század második felének sajátja, amikor az író ábrázol, bemutat valamit, de nem minősíti, se nem ítéli el, se nem dicséri hősét, elfogadja olyannak, amilyen, az olvasóra bízza, ki mellé áll. A jelenség leginkább Flaubert műveihez kapcsolható és a pozitivista filozófiához. Herczeg e jelenségnek kicsit későbbi képviselője. A maga impassibilité-jét „A költő és a halál” c. egyfelvonásosában fejti ki: „Az alkotó legyen neutrális az élettel szemben, emelkedjék csillagok magasságába… ne szeressen és ne gyűlöljön, ő csak értsen meg mindent.” Higgyük el neki!

Az ún. középfajú drámái közt legtöbb vihart kavart műve az „Ocskay brigadéros”. Ebben a Rákóczi-szabadságharc ismert áruló figurájának történetét vitte színpadra rendhagyó módon. Ocskay nem áruló, csak megsértették, az ellenséges ajtónálló nem engedte be a fejedelemhez, hogy kimagyarázkodjon, s véletlenek sorozata vitte a másik táborba. A drámát a Nemzeti Színház nem merte bemutatni – félt a támadó kritikáktól, elmarasztalástól –, Herczeg a Vígszínházba vitte, ahol 1901-ben be is mutatták. Politikai perpatvar lett belőle, a sok elmarasztaló kritika mellett kurucok és labancok kései leszármazottai fenekedtek, miszerint a szerző megsértette őseiket.

Herczeg mindenkori legsikeresebb drámája a „Kék róka”, amely az I. világháború legtombolóbb idejében, 1917-ben került a Vígszínház színpadára. Dúlt a háború, ezrek estek el a fronton, Pest pedig lázban égett az újabb Herczeg-bemutató miatt, aminek központi kérdése az – a Színházi Élet beharangozása szerint is –, hogy „Járt-e Cecile a Török utcában?” A szerelmi négyszög igen frappáns felépítésű, elegáns módon választ szét és illeszt össze házaspárokat. A házibarát Sándor méltatlankodva kéri számon Cecile-en, hogy hűtlen férjéhez, megcsalta esetleg egy ismert nőcsábásszal, Trill báróval. Cecile nem nyilatkozik, de a következő jelenetben (felvonásban) már azt látjuk, hogy elváltak, és Pali, volt férje feleségül vette az unalmas Lencsit, és láthatóan jól megvannak. Sándor, az ártatlan házibarát pedig Cecile férjévé lép elő.

A „Kék róka” jelentéktelen történetét egészen sajátos mélabú hatja át, végig valami megmagyarázhatatlan izgalom uralkodik, ami odaszögezi a nézőket az üléshez. A visszafogott karakterek, a szellemes párbeszéd, a titokzatos „Török utca” megteszik hatásukat. Két színésznőnek is hozott hatalmas sikert az unatkozó úriasszony szerep, Varsányi Irén a Vígben, Bajor Gizi a Nemzetiben tündökölt benne.

A férfi-nő közti harcról ad újabb látleletet a káprázatos „Tilla” című, 7 jelenetből álló színmű. A könnyed, gazdag lakásban, jachton, opera páholyában játszódó társasági színdarab a főhős meggyilkolásával ér véget. Tilla ugyanis olyan veszedelmes nőstény párduc, aki magába bolondítja a férfiakat, de utána hamar megunván őket, szakít velük, és jöhet a következő áldozat. Nem bírja elviselni, ha volt szerelme később másnak udvarol, pláne, ha feleségül veszi az új hölgyet. Tilla veszélyes manőverbe fog, visszahódítja régi szerelmét (Tihanyi), ám az új szerető (Belizár) bosszút áll, és torkon szúrja. A gyilkos késnek krimibe illő szerepe van a műben. Az író sejteti, hogy mi lesz a vég, de azt is sugallja, hogy főhőse megérdemelte sorsát, mert a végzet asszonyai általában így végzik.

Bárdos Artúr Belvárosi Színházában a „Tilla” kasszadarab volt, igazi színházba csalogató, amire bejön a közönség, és jól szórakozik, mert felajzza, amit lát.

Herczeg „A dolovai nábob lánya” című színdarabjával kezdte színpadi pályafutását. Paulay Ede egyenesen felkérte színdarab írására egy utcai beszélgetés kapcsán, amire Herczeg rögtön vitte is a délvidéki házassági történetet. A katonatisztek érdekházassági szokásait oly módon bírálja benne, hogy főhőse, Tarján főhadnagy, hozományvadásznak indul (az eredeti cím is „Hozományvadász” volt), végül szerelmi házasságot köt Jób Vilmával, amihez aztán egyik rokonuk pénze társul, mert a kauciót ki kell fizetni. A léha, elszegényedett huszártiszt lelkileg megnemesedik a történetben, mert az író felemeli hősét, és nem veszejti el, mint Mikszáth az ő dzsentrijeit.

Miközben Herczeget váltig azzal bírálják, hogy a dzsentrit pártolja, elnéző a réteg amoralitásaival szemben, bizonyíthatóan nem igaz. Elnéző sosem volt a dzsentrikkel szemben, legfeljebb nem ostorozott. A „jobbítás” – sokszor naiv – módszerét alkalmazta velük szemben, amikor regényben, színdarabban ábrázolta őket. Eklatáns példa erre „A kivándorló” című négyfelvonásos darabja, amelynek főhőse, Pálfalvy Miklós, aki elkártyázza nemcsak összes vagyonát, de váltóhamisítással jut újabb pénzhez, ami a vesztét okozza: börtönbe kerül. A börtön azonban ráébreszti eddigi bűnös életére, kijőve a legnehezebb munkát végzi (kazánkovács), és boldog házasélet várja a mellette kitartó nő oldalán.

A szándék nemes, a valóságtól azonban messze elrugaszkodik Herczeg ebben a művében. A probléma a műfajváltással van, mert a történetet az író eredetileg hosszabb novella – majdnem kisregény – formában írta meg „A láp virága” címmel, ami kedvezett a több szálon futó cselekménynek. A barátján segítő, de váltót hamisító Miklós és a kitartott, ám mégis erényes Jesszi szerelme prózában sokkal hihetőbb, kidolgozottabb, mint ugyanez színpadon, ahol hiteltelenné válik.

Naivitásra vall az „Aranyborjú” című színműve, amelyben egy elmélet és annak próbája alkotja a cselekménysort. Gazdag nagynéni az első felvonásban az udvariasabb unokaöcsre hagyja vagyonát, aztán látva a történteket, a másodikban a másikra hagyja a vagyonát. A különbség nem nagy, hol az egyik marad szegény sok-sok generáción keresztül, hol a másik, a kedvezményezettek mindkétszer jól járnak.

Annyira kimódolt a felvetés, és az eredmény sem vezet sehová. Az öröklés nem matematikai képlet, amit le lehet vezetni, és az egyenletet megoldani, ráadásul „egész számra” kihozva, maradék nélkül. Igazából hiányzik a valódi szellemesség, csak az elmélet és annak rabságában vergődik, válik unalmassá a színdarab. Herczegnek e művén látszik leginkább az epikus alapvetés, a regényes megoldás. Sok színműve készült novella, illetve regény adaptálása útján. A Gyurkovics lányok (és fiúk), A kivándorló, a Honthy háza, A fekete lovas, az Első vihar, a Karolina címűek mind prózai műből lettek színdarabbá.

Manapság már a „Honthy háza” című színműve is idejét múltnak számít, hisz főhősként megtesz egy főrangú papi személyt (megyés püspök), aki altruista hajlamának megfelelően vagyonát nem a számító unokahúgára, Honthy Idára hagyja, hanem egy árvaház felépítésére. Szerencsére, Nemere Sándor ügyész  örökség és hozomány nélkül is feleségül veszi Idát, mert vagyon nélkül is szereti. Az ilyenfajta joviális, kedélyes történetek – amikor a számítás pórul jár – legfeljebb mosolyt csalnak a néző arcára, vagy sajnálkozik a cselekedet bárgyúságán.

Szinte ismeretlen színdarabja a szerzőnek az „Első vihar” című négyfelvonásos dráma. Két élethelyzetet is vázol benne: Olgának, Litkey báró feleségének titkolt betegségét, valamint a tizennyolc éves Lehelnek első szerelmi kudarcát. Az eseményeket oly szerencsésen fűzi egymásba, hogy a tragikusnak induló helyzeteket feloldja, elsimítja: Olga visszatér férjéhez, Lehel pedig, gyerekes dacát, legyőzve szerető nevelőapát talál nagyszerű anyja mellé. Megfigyelhető az a Herczegre jellemző miliő, amivel oly sokszor találkozunk nála, az úri jómód, a gondtalan, szórakozással teli mindennapok, közben intrika, becsületbeli ügyek, párbaj, vadászat, mindez a szerelmi házassággal, válással és annak problémáival fűszerezve.

A már befutott író érdeklődik a magyar történelem kérdései iránt, de éppúgy a női sorsok, női szerepek megformálásában is újat akar hozni. Egyik próbálkozása e téren a „Szendrey Júlia” című színműve, ahol Petőfi hitvesének keserű sorsát mutatja be a hős poéta halálát követően. Az ő bűne az volt, hogy özvegyen maradt, és túl fiatal volt még erre a szerepre, élni szeretett volna. Nem tudott ellenállni a csábításoknak, udvarlók és mulatságok vették körül, gyenge asszonyként állt egymagában a környezet megvetésével szemben. Menekült volna az ellenséges gyűrűből, ami körülvette, végül inkább elfogadta Horvát Árpád felé nyújtott kezét. Az író elnéző vele szemben, inkább megérti Júliát, minthogy elítélje.

Ugyancsak biztos kézzel nyúl a magyar színjátszástörténet nagy alakjához, Dérynéhez, akiről egyszerre állít fájdalmas és megszépítő emlékképet „Déryné ifjasszony” című színművében. Hiába volt férjes asszony, és hiába udvaroltak neki igen sokan, mindig egyedül maradt, és a magyar nyelvért folytatott küzdelmét is egyedül vívta, mert azt akarta, hogy legyen magyar nyelvű színjátszás, és ne uralkodjék tovább a német, amely fejlettebb és főként kőszínházi. Hősiesen járta az országot vándorszíntársulatokkal, s amikor Szepesy Teodor gróf új életet akart kezdeni vele – Déryné is szerette a grófot –, képes volt lemondani szerelméről és a nyugalmasabb életről a gróf családja javára.

Igazi hazafias vallomásnak szánta Herczeg „A fekete lovas” című drámáját, amelyet „A hét sváb” című regényéből írt át színpadra. Egy bánáti sváb kisvárosban játszódik a cselekmény 1848–49-ben, a szabadságharc idején. A svábok németségük révén a Habsburg császárhoz húznának, de amikor a szerbek megtámadják városukat, a magyar honvédcsapat segítségével legyőzik a szerb betolakodó, a császárral szövetkezett csapatot. Az osztrák tisztek megszállják a kisvárost, engedik a szerbek fosztogatását, ekkor a svábság végleg elszakad német gyökereitől, és a magyarság mellé áll – örökre. Ez a kéretlen hitvallás a szerző részéről még jobban megerősítette a magyarsághoz való tartozását és koszorús nemzeti költővé válását az 1910-es, 1920-as években.

A végzetes asszonyt, a démont választja drámája cselekményéül a középkori itáliai helyszínt választó „Éva boszorkány” című színdarab. A kacér, kalandra vágyó asszony beleszeret „csak egy éjszakára” a muzsikáló deákba, de férje elől titkolja hűtlenségét, bagatellizálja a kapcsolatot, csakhogy alkalmi szerelme mindezt végighallgatja titokban, s bánatában, hogy oly keveset jelentett Éva asszonynak, leveti magát a szikláról és szörnyethal. Herczeg szerint a köny-nyelműség végzetes tulajdonság, nem lehet büntetés nélkül megúszni, aki kihívja a sorsot maga ellen, rosszul végzi.

Az egyfelvonásosok, illetve jelenetek közül említésére méltó „A bújdosók” című darab, amely Rákóczi utolsó napját örökíti meg Rodostóban. Az idealizált jelenetben a kuruc harcosoknak szembe kell nézniük vezérük elvesztésével, és a szabadságharc egyik árulójának kései leszármazottjában lelik meg a jövő magyar reménységét. „A bújdosók”-at  Herczeg Rákóczi hamvainak hazaszállítása alkalmából írta.

A „Két ember a bányában” c. jelenete egy bányaomlásban a föld alatt maradt mérnöknek és beosztottjának párharcát jeleníti meg. Az életükért küzdenek – fokozatosan önti el a víz a vájatot –, de csak akkor fognak hozzá a járat felrobbantásához, amikor kiderítették egymás múltját, indulatait, és rájönnek, hogy nem ellenségek.

Bravúros a „Violante és a bíró” című monológ is, amelyben a férjét meggyilkoló asszony – már őrülten – meséli el a képzeletbeli bírónak, hogy mi is motiválta őt a gyilkosság előtt és annak megtörténtekor. Először tagadja, majd hosszas vívódás után bevallja, hogy ő maga volt a gyilkos. A női lélek beható ismeretéről árulkodik a monológ logikus felépítése, parádés a főhősnő beismerő vallomásához való eljutás.

A maga idejében modern érzelmi felfogást tükröz az 1943-ban írt és a Vígszínház kamara színházában bemutatott „Fecske és denevér” című színműve. Az ekkor 80 éves szerző ebben a négyszereplős kamaraműben rendkívüli megértést tanúsít a fiatalok szabados szerelmi életével kapcsolatban. Pali erősen konzervatív, merev család felfogása és Anci őszinte, pillanatnyi érzelmeket is elfogadó magatartása távol áll egymástól, ám a kezdeményezőbb Anci ráveszi a félénk Palit, próbálják meg együtt. Sok elmarasztaló kritikát kapott a szerző, magánszemélyek is bírálták „erkölcstelen” életmódot sugalló tendenciája miatt.

1944. februárjában mutatta be a Vígszínház Herczeg utolsó drámáját, amely Zrínyi Ilona és Thököly Imre hazafiságát mutatja szép történelmi keretben „Arany szárnyak” címmel. Szerzője aktuális politikai mondanivalót rejtett el benne, sajnos ezt sem a kortársak, sem az utókor nem akarja észrevenni. A történelmi parabola szerint Magyarország éppúgy két nagyhatalom között vergődik a világháborúban, mint Thököly idején. Akkor a Habsburg császár és a török megszállás sújtotta a magyarságot, 1944-ben a szövetséges német és a keletről közeledő orosz hadsereg pusztító hadjárata készül kivéreztetni az ezeréves magyarságot. Az ellenállás lehetetlen, kiút nincs, békét kell kötni, ahogy Thököly is békét kötött, és Zrínyi Ilonát kiváltotta az osztrák fogságból. A reménység annak idején a kis Rákóczi Ferenc volt, aki felnőve élére állt egy szabadságharcnak, Herczeg idejében nem volt ilyen remény.

A vígjátékok is fontos szerepet játszanak Herczeg Ferenc életművében.  Miután sikeresen bemutatkozott a Nemzeti Színházban „A dolovai”-val, mindjárt írt egy bohózatot „Három testőr” címmel, ami nemcsak nevettető helyzetkomikumok sorozata, de a korabeli párbajszokások kifigurázása is egyben. Főhőse Pollacsek borkereskedő, gyáva, féltékeny és maradi figura, párbajt kellene vívnia Hortovay nevű ismerősével, ám semmilyen fegyvernemben nem tud helytállni. A megoldás az, hogy a hírlapok elterjesztik róla, hogy legyőzhetetlen céllövő, már két fiatalembert halálba küldött párbaj útján, és aprópénzeket is képes átlőni. Ellenfele megijed, és eláll a párbajtól. A bohózat kifigurázza a politikai csélcsap magatartást is, szerelmi szála azonban gyenge lábakon áll, amikor egy dörzsölt hírlapírót és egy naiv unokahúgot összeboronál a befejezésben.

Shakespeare Szent Iván éji álmához hasonlatos a „Balatoni rege”. A poétikus vígjáték Mátyás király korában játszódik Badacsony térségében, és a tó szellemei is fontos szerepet játszanak benne. A komisz Sió – félig ember, félig tündér – úgy összekuszálja a földi népség érzelmeit, hogy Mátyás lemarad Benigna nemes asszony szerelméről, mert Sió Kinizsi Pálnak „ajándékozza” az asszonyt. Hipp-hopp már a papot hívják, lakodalmat ülik, Mátyás pedig hatalmas birtokot adományoz az ifjú párnak. Kár, hogy a szép mese oly kevésszer került színpadra, s alig ismerik.

Vidám gengszter történet „Az ezredes” című vígjáték. Két férfitestvér harcol egy ékszerért, az Amerikában élő megbízza a betörőnek is szélhámos „ezredest”, szerezze vissza az ékszert. Az Adriai tengerparton nyaraló testvérbáty és két lánya örömmel fogadják a snájdig fiatalembert, aki mindkettőjüknek udvarolni kezd. Végül a betörő jó útra tér, és az amerikai testvér lányát veszi feleségül, az ékszer és a részvények – a kölcsönös zsarolás eszközei – természetesen hamisak.

Vígjátéki alapötlet fűti a „Karolina” című egyfelvonásost, ami 18. századi nyelvvel íródott (egy-egy szófordulatában), mivel Mária Terézia idejében játszódik. Nyeviczay huszárkapitány egy hercegnőt vár esti légyottra, ám a hercegnő férje nyomozót küld asz-szonya ügyeit felderítendő, s az megtudván, mi készül, a férjet ugrasztja: le lehet csapni pásztoróra közben. A kapitányt azonban bihari prépost rokona látogatja meg váratlanul, így elmarad a légyott, a féltékeny férj megnyugszik, sőt a kapitányt előlépteti. Az ehhez hasonló fordulatok adják meg a szerző sajátos, csakis rá jellemző vonásait. Herczeg humora fölényes, elnéző, megbocsátó, de iróniája szúr és vág is, akit elítél, azt nem kíméli, nem is menti fel, de mint író, kívül áll rajta.

Vígjátéknak minősül a Vígszínházban bemutatott „Sirokkó” című darab is, ami kicsit Molnár Ferenc, másrészt Szomory Dezső itt bemutatott „pesties”, időnként affektált történeteit idézi fel, bár nyelvezetében nem követi sem Molnárt, sem Szomoryt. A főhősnő Rőzer Dóra, tehetséges énekesnő, de ki van szolgáltatva előbb zeneszerző mesterének, aki rabszolgakánt bánik vele, amikor Dóra szakít vele, és férjhez megy egy statisztikushoz, akkor boldogtalan lesz, de már nincs több kiút, így marad a biztonságos házassági kötelékben, mert közben gyermeket vár.

A 18. századba visz el minket „A holicsi Cupido” című háromszereplős játék egy felvonásban, ami a keszthelyi helikoni játékok százéves évfordulójára készült. 1921. július 2-án adták elő Keszthelyen, az ottani moziban parádés szereposztással (Bajor Gizi, Ódry Árpád, Aczél Ilona). Zsófit, a fiatal özvegyet és a porcelánfestő Miklóst a szolgalegény képében megjelenő Cupido segíti apró bonyodalmak után a házasság kikötőjébe. A problémát egy szűk cipellő okozza, ennek kicserélésével oldódik meg minden akadály. A tündérmese, a báj és az idill oly gyakori eszköze a szerzőnek, itt mindhárom eszközzel él, és jól bánik velük.

Vígjátékai közül három is van, amiben a szatíra igen éles eszközeivel él. Az 1902-es „Kéz kezet mos” című komédia szereplői a korrupció minden eszközére hajlamosak, hogy vágyott céljaikat elérjék, így válnak nevetségessé.

„Majomszínház” címen azokat az arisztokratákat, illetve a felső tízezer illusztris képviselőit gúnyolja ki, akik a vagyon, a meggazdagodás rabjai. A busás nyereség, vagy jól menő üzlet, földterület megszerzése mellett képesek még azt is elnézni, hogy rokonuk egy majomlányt vegyen feleségül. Az író igen messzire merészkedik ebben a maró gúny-nyal telt játékban, mert nem is az emberi társadalom szemszögéből nézi az eseményeket, hanem a majmok oldaláról. Az evolúció ugródeszkájának tekinthető emberszabású majmok szemszögéből az emberi társadalom egy elfajzott, torz világnak minősül, megvetik és lenézik azt, aki kapcsolatba kerül az emberrel, „rangon alul” házasodik.  A vígjáték itt-ott swifti elemeket idéz fel bennünk, a 20-as években bemutatott szatíra gyorsan lekerült a színpadról, mert nehéz volt – azóta is nehéz – szembenézni minden kor nézőinek saját hibáival, gyengeségeivel.

Herczeg legkeserűbb színműve, amit valaha írt, a furcsa „Baba-hu” címet viseli. Az egyfelvonásos komédiát sohasem mutatták be, még a két háború közötti revíziós időkben is merésznek tekinthető. A viszonylag rövid színmű külső mázként viseli a középkori cselekményt – az alánok leigázása a szövetséges birodalmak által, és nagy területek elcsatolása a cincároknak, akik átálltak a birodalom oldalára –, valójában a trianoni béke által megcsonkított Magyarország fájdalmát sugallja nem is az elvett területekért, hanem annak megalázó és igazságtalan módja ellen. A szatíra barbárnak és embertelennek mutatja mind a végrehajtó birodalmakat és szövetségeseiket, mind a primitív „cincár” népet (Nagy-Cincárország), amely ajándékba kap egy berendezett országot, amit csak tönkretenni tud.

Az író mindezt oly szellemesen gúnyolja ki, a feketehumor eszközeit bevetve, parabola és allegória minden megszólalása, amelyek fényesen rámutatnak arra, hogy a modern háború – a civilizáció álarcában, képmutatóan – véresebb és kegyetlenebb, mint a középkor barbárnak nevezett leigázó háborúi.

Nagy sikerként könyvelhette el a Nemzeti Kamaraszínháza – akkor az Andrássy úton működött, már régóta ez a Bábszínház – az 1938-ban bemutatott „Utolsó tánc” című, Molnár Ferenc stílusában írt vígjátékot. Az öregedés tényét elfogadni nem akaró szép Juci mindent elkövet, hogy fiatalnak tűnjön, pedig felnőtt, egyetemista lánya van. Sportol, utazik, lokálokba jár táncolni, hódolókat tart, akik feljárnak a lakásukba, és Juci férje oktatja ki őket a házi szokásokra. A férj végül megelégeli az asszony viselt dolgait, és „rendet csinál”, Juci megjavul, hű feleség lesz ősz hajjal.

A színdarabban Juci lánya emancipált, doktori vizsgára készül, józan, mértékletes, ellentéte a szórakozásba belefeledkező anyjának. A Nemzetiben anyát és lányát is Bajor Gizi alakította egy előadáson belül, ez volt a siker egyik záloga.

Végigtekintve Herczeg Ferenc színdarabjait, megállapítható, hogy termékeny írói működésében minden eshetőség benne van, a remekmű, bravúrdarab, történelmi játék, szellemes társalgási színdarab, erkölcsi példázat, fergeteges bohózat, szatíra, parabolisztikus dráma, allegorikus mese. Darabjai hol jól megírtak, hol kevésbé hatásosak, sőt vannak ügyetlenek is. De így volt ez a többieknél is. Molnár Ferenc sem csak bravúrdarabokat írt, ami nem sikerült (Csoda a hegyekben; A nagy szerelem; Fehér felhő stb.), az régen sem volt siker, ma sem játsszák. És hol vannak a többiek? Ki ismeri manapság Szenes Béla, Fodor László, Harsányi Zsolt, Indig Ottó, Bús Fekete László, Földes Imre óriási sikereket megért színpadi műveit, amelyek a 20. század első felében – a II. világháború befejezéséig – táblás házakat hoztak, azóta még a színháztörténet is alig emlékezik rájuk. De néha előkerül a legjobbaktól egy-egy remekmű, és akkor örülhetünk, hogy milyen gazdagok vagyunk a színház vonalán. Manapság Molnár Ferencen kívül a legtöbbet játszott szerző Móricz Zsigmond, akitől csak válogatva kerül színre ez vagy az, főként a regények adaptációi (Rokonok, Úri muri; Légy jó mindhalálig), színpadra írt művei közül mostanság sem játszanak semmit (Sári bíró; A vadkan; Kerek Ferkó; Forr a bor; Nem élhetek muzsikaszó nélkül; Kismadár). Bródy Sándornak három színdarabját ma is játsszák a színházak (A tanítónő, A dada, A medikus), őt követi Heltai Jenő (A néma levente; A masamód; Egy fillér), Szomory Dezső (Hermelin, II. Lajos, Bella, Üvegcipő, Incidens stb.), Lengyel Menyhért (Tájfun), Szép Ernő (Lila ákác, A patika).

Figyelemreméltó, hogy a két háború közt legtöbbet játszott két színpadi szerző, Herczeg Ferenc és Zilahy Lajos nem tudták megőrizni népszerűségüket mára. Mondhatnánk, hogy elavultak, témájuk nem aktuális, régies a nyelvezetük, de mindez nem lenne magyarázat mellőzésükre. Sokáig politikai mellőzés áldozatai voltak, de Zilahy Lajos esetében ez sem állja meg a helyét, hisz ő sem nem politizált, sem nem volt „kurzusíró”, mint Herczeg. Mintha végérvényesen kiszaladt volna lábuk alól a talaj: megváltozott a közeg, eltűnőben vannak azok a társadalmi osztályok, amelyekben a cselekmény zajlik, és megváltozott az „élettér”, amiben már nem férnek el az ő témáik. Tény, hogy Herczegtől rendre a „Kék róká”-t újítják föl („A híd” is bemutatásra került az Evangélium Színházban, 1999-ben. Rendezte: Udvaros Béla), míg Zilahytól semmit, még a német megszállás ellen írt „Fatornyok” című, politikailag korrekt színdarabja is csak a tv-játékig jutott el.

Bízhatunk abban, hogy valamely politikai vagy társadalmi aktualitás majd felszínre hozza egyszer azokat az értékes alkotásokat, amelyek téli álmukat alusszák, de kitavaszodván életre kelnek. Erre jó példa Hunyady Sándor – Bródy Sándor fia, a Vígszínház háziszerzője – legjobb drámájának, a „Feketeszárú cseresznyé”-nek az életre kelése a rendszerváltás után. A mű csak mellékesen szól az 1920-ban elcsatolt délvidéki Bácska elsiratásáról, valójában a főszereplő hivatalnok (főszolgabíró) igaz embersége áll a középpontban, aki emelt fővel távozik posztjáról, és viszi magával az anyaországba választottját, a szerb asszonyt.

Herczegnek is vannak jól megírt színművei, sőt remekművei, amelyeket egyszer fel fognak fedezni. Elsőként a „Bizánc” kínálkozik ilyennek, amelyhez egy bátor rendező szükségeltetik sok-sok rendezői ötlettel, áthallással a mai korunkba. Türelmesek vagyunk, kivárjuk a feltámasztását.


Fehasznált irodalom:

HERCZEG Ferenc munkái. Gyűjteményes díszkiadás. Bp. Singer és Wolfner, 1925.

HERCZEG  Ferenc emlékezései. A Várhegy. A gótikus ház. Bp. Szépirodalmi, 1985.

HERCZEG Ferenc emlékezései. Hűvösvölgy. Bp. Szépirodalmi, 1993.

HORVÁTH  János: Herczeg Ferenc. Bp. Pallas Rt. 1925. (Irodalomtörténeti Füz. 1.)

KORNIS  Gyula: Herczeg Ferenc. Bp. Singer és Wolfner K. 1944.

MADARÁSZ  Flóris: Herczeg Ferenc drámái. Eger, Érseki Líceum Ny. 1913.

SZABÓ  József: Herczeg Ferenc a drámaíró. Debrecen, Ref. Koll. 1937.

ZSIGMOND  Ferenc: Herczeg Ferenc. Kiad. A debreceni Csokonai Kör. 1928.

Tanulmányok. Írták a Petőfi Társaság tagjai (Benedek Elek, Berzeviczy Albert stb.) Bp. Singer és Wolfner K. 1927.

Budapest, 2012. február 18. 

MEGJELENT a KLÁRIS c. folyóirat 2012/3. és 2012/4. számában „H. F. drámái” címmel.


♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©