Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Kláris újságról

Élhető Világ Irodalmi Kör

Az irodalmi körről                         Programok

 

Az Élhető Világ Irodalmi Kör az 1992 áprilisa óta kéthavonta megjelenő Kláris című irodalmi-kulturális folyóirat és az 1995 óta évente napvilágot látó Kláris Antológia alkotóinak közössége. Korábban Kláris Kör néven működtünk.

2011-től 2016 szeptemberéig Regényi Ildikó vezette a Kört. Jelenleg állandó műsorvezetőnk Tárkányi Imre.

Programunkat félévenként közösen állítjuk össze, ezt külön ismertetjük.

*

Az Élhető Világ Irodalmi Kör korábbi működéséről

Az Élhető Világ Irodalmi Kör az 1992 áprilisa óta kéthavonta megjelenő Kláris című irodalmi-kulturális folyóirat és az 1995 óta évente napvilágot látó Kláris Antológia alkotóinak közössége. Ezen a néven negyedik éve folyik élénk kulturális tevékenység. Korábban Kláris Kör néven ismertek bennünket.

2011. január 4-én jelentette be dr. Györgypál Katalin, hogy a szervezési és műsorvezetési tevékenységet nem tudja folytatni. Mint a Kláris című lap és a Kláris antológia kiadója, felajánlotta, hogy a két publikálási fórum ezentúl is a Kör tagjainak rendelkezésére áll. Akkor változott meg nevünk, de a csoport személyes összetétele lényegesen nem változott.

Ez természetesen nem azt jelentette, hogy a Kláris újság főszerkesztője elszakad ettől a közösségtől, hiszen évente két alkalommal, tavasszal a Kláris-díjakat átadó költészetnapi, és az Antológia megjelenését köszöntő novemberi rendezvényt az ő tervezése alapján, jelenlétében tartjuk.

A programot a tagság körében kiosztott anonim kérdőívek alapján alakítottuk ki, eszerint működünk most is. Van lehetőség önálló bemutatkozásra fél-fél órában, utána a jelenlévők szerepelhetnek. A Kláris folyóiratot a megjelenése utáni első alkalommal, a helyszínen meg lehet vásárolni. Évi hat alkalommal összejövetelünk témája a lap elemzése. Költészet napi rendezvényünkön kerül sor a Kláris-díjak kiosztására, és novemberben a Kláris Antológia bemutatására.

A Kör működését rendszeresen és munkaterv szerint négyen igyekszünk biztosítani.

Az intézménnyel Regényi Ildikó kötött szerződést, ő intézi a terembérek kifizetését, a Kláris számainak terjesztését, és adott esetben az összejövetelek levezetését.

Drégely István a „létfontosságú pénz beszedést végzi rendszeresen, valamint a kulcs kezelését is ő látja el. Ennél a kérdésnél meg kell jegyeznünk, hogy mostanra minden körtag tudomásul vette, hogy a fejenként befizetett 300.- Ft bérleti díj nélkül nem tudnánk ilyen központi, jól megközelíthető helyen találkozni egymással. Együtt maradásunk feltétele, hogy a szerződés szerinti összeget előre ki tudjuk fizetni a Fáklya Klubot üzemeltető cégnek, amellyel érvényes szerződésünk van.

2011-ben mint alkotó közösség is bemutatkozhattunk: szerepeltünk a Rátkai Klubban, Tárkányi Imre szervezésében, a Memoriter Klub meghívására. Erről videó felvétel is készült. Bemutatkozhattunk Stancsics Erzsébet szervezése alapján a Chanson étteremben is, ahol festőművész alkotók képei között mondtuk verseinket, prózáinkat, és szóltunk a Kláris újságról és az Antológiáról is. 2012 szeptemberében sikerrel bemutatkozhattunk a Krúdy Gyula Irodalmi Körben is, Tárkányi Imre szervezésében és műsorvezetésével.

*

2012-es évünket egy szándéknyilatkozat aláírásával kezdtük, vállaltuk, hogy a személyenként csaknem kétszeres terembérleti díjat fizetjük, ha vendéget hívunk, az ő részét is vállaljuk anyagilag. Ezt a vállalásunkat azóta is teljesítve tudjuk „kigazdálkodni a rendszeres együttléthez szükséges összeget.

Rendezvényeinken mindig élményt jelent, ha Keres Emil Kossuth-díjas színművész ellátogat hozzánk, és közreműködésével emeli a délután fényét. Rendszeres előadóművészeink, Barta Erzsébet és Balázsi Judit, állandóan nagy sikerrel szerepelnek. A körnek vannak dallal, zenével fellépő tagjai is: Papp Irén és Szöllősi Dávid ilyen módon is színesíti a programot.

*
 2013. évi programunk rendszerében hasonló az előző években tervezettekhez. Összesen 18 találkozást terveztünk, első félévre tizenegyet, a rövidebb második félévre 7 összejövetel került. Mivel a karácsonyi ünnepkör és a nyári időtöltések sokszínűsége másfelé köti le alkotótársainkat, januárban és szeptemberben egy-egy találkozás megtervezésében állapodtunk meg.

 Első félévben tizenkét önálló bemutatkozót köszönthettünk, és a szokásosnál nagyobb létszámban ünnepeltük a költészet napját és a Kláris-díjak átadását. Keres Emil kiváló közreműködését vidéken élő, itt megjelent alkotótársaink is örömmel és elismeréssel fogadták. A Kláris újság 2013/1., 2. és 3. számának értékelését hallhattuk Földesdy Gabriella és Tárkányi Imre tolmácsolásában az erre tervezett foglalkozásokon, ilyenkor is minden alkalommal lehetősége van a jelenlévőknek egy-egy művük bemutatására, adott időkeretünkön belül.

 A második félévben nyolc önálló bemutatkozásra került sor. Szeptemberben egyszerre érkezett meg a Kláris 2013/4. száma és a Kláris Antológia '13 példányai, a jelen lévő alkotótársak részére. Októberben az első foglalkozáson kaptuk kézhez a Kláris 2013/5. számát, a következő együttlét alkalmával ezt a két számot együtt értékelték munkatársaink: Földesdy Gabriella és Tárkányi Imre.

 Szép sikert hozott novemberben a Kláris Antológia ’13. bemutatója. Sok ritkábban látott alkotótársunkat is köszönthettük szeretettel ebből az alkalomból.

 Egyre több önálló bemutatkozást színesít a kör felkért tagjainak közreműködése. Ez egy örvendetes összetartozás érzést erősít a közösségben.

 2013-ban minden tervezett foglalkozásunkat megtartottuk, minden erre jelentkező alkotótársunk bemutatkozott. Anyagilag biztosított összeggel tervezhetjük a következő év rendezvényeit, hiszen a szándéknyilatkozatnak megfelelően mindenki tudomásul vette a bérleti díj kifizetésének fontosságát.

 Szívből reméljük, hogy 2014. évi programunkat hasonlóan eredményesen valósíthatjuk meg.

 

Budapest, 2014.  január 19.

                                                                       Regényi Ildikó♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©