Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Földesdy Gabriella

Életrajz

Földesdy Gabriella

1951-ben született Budapesten, a Bölcsészkar elvégzése (1976) után több kitérőt is tett, egyik könyvtárból a másikba sodorta a protekció nélküliség, mert más lehetőség akkor épp nem volt. Aztán jött egy pont (lejárt a második GYES), és középiskolában taníthatott magyar irodalmat, később etikát is. Közben a Tanítóképzőn és a Műszaki Főiskolán is óraadó volt, és a leíró nyelvtantól a tárgyalástechnikáig sok tantárgyat kipróbált saját magán és a hallgatókon.

Igazi területe mindig is a színháztörténet volt. Már szakdolgozata is a drámával foglalkozott (Szomory Dezső dramaturgiája), 1986-ban pedig „kisdoktori" disszertációt írt és védett meg „A Vígszínház háziszerzői" címmel.

1989-től Németh Antal rendező és színházigazgató munkásságával kezdett foglalkozni, e témakörben több cikke, tanulmánya is megjelent. Idővel több folyóiratban is megjelentek cikkei: a Németh Antal-témán kívül Ignácz Rózsáról, Móriczról, Babitsról, Kosztolányiról és másokról jelentette meg publikációit (Polisz, Móricz Társaság évkönyv, Dunatükör, Füredi História, Tempevölgy stb.)

2005–2007 között a KITÁSZ (Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége) ügyvezető elnöki tisztét töltötte be, a szentendrei alapítású Móricz Társaságnál volt vezetőségi tag. Jelenleg is tagja a Madách Irodalmi Társaságnak, évente egy-két alkalommal előadást tart valamely Madách témáról.

2007-ben kapcsolódott be a KLÁRIS c. folyóirat munkájába, ahol azóta is publikál. „Végre azt a területet művelhetem, ami a leginkább érdekel, a színházi kritika írását" – vallja. 2011. szeptember 1-jétől a folyóirat színházi rovatvezetője.

Tagja a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek, 2021-ben Díszoklevelet vehetett át.

Önálló kötetei:

2012-ben jelent meg első önálló kötete „Egykoron Bácskában éltek" címmel az URÁNUSZ Kiadónál. A könyv egy családtörténeten keresztül mutatja be a délvidéki magyarok mindennapjait a 19–20. században.

2014-ben kiadásra került a Körkép színházi estékről c. kötete az URÁNUSZ Könyvek sorozatban, mely színikritikákat és egyéb írásokat tartalmaz.

2016-ban a KAIROSZ Kiadónál jelent meg a Herczeg-Ferenc-kalauz című, gazdag tartalmú kötet Herczeg Ferenc munkásságáról, munkáiról.

2017-ben, Aradon adták ki Csiky Gergely írói életműve című kötetét (Kölcsey Egyesület).

Továbbá:

Öt év színikritikái (2014–2019) BIRÓ family Nyomda és Könyvkiadó, 2019

Esszék, tanulmányok. Írók, drámák, színészek és színházak. Arad, 2020

Madách korai drámái, és néhány kortárs drámaíró. MIT, Szeged-Balassagyarmat, 2021

Magánélet csatazajban és szélcsendben. Válogatott novellák. Rím K., Bp., 2023

A Madách Irodalmi Társaság Szimpózium-köteteiben megjelent tanulmányaiból:

- Az ember tragédiája tanításának problémái a magyar középiskolai oktatásban. Szeged-Bp. MIT, 2006. 55-64 p. /XIII. Madách Szimpózium/

- Paulay Ede, a Tragédia első rendezője. Szeged-Bp., MIT, 2007. 47-67 p. /XIV. Madách Szimpózium/

- Férfi  és nő, avagy Herkules-történet Madách feldolgozásában. Szeged-Bp. MIT, 2008. 171-182.p. /XV. Madách Szimpózium/

- Németh Antalnak a Madách Emlékplakett átvételekor elmondott beszéde. Szeged-Bp. MIT, 2009. 127-136 p. /XVI. Madách Szimpózium/

- Dokumentumfilmek Németh Antalról. Szeged-Bp. MIT, 2011. 161-174 p. /XVIII. Madách Szimpózium/

- Madách töredékes drámái. Szege-Bp. MIT, 2012. 178-182 p. /XIX. Madách Szimpózium/

- Az 1944-es Madách-film sarokpontjai. Szeged-Bp. 2013. 60-69 p. /XX. Madách Szimpózium/

- Jelentős színészi alakítások a korai Tragédia-előadásokban. Szeged-Bp. MIT, 2014. 99-107 p. /XXI. Madách Szimpózium/

- Próbálkozások a nemzeti dráma megteremtésére. Szeged-Bp. MIT, 2015. 47-60 p. /XXII. Madách Szimpózium/

- A Tragédia világnézete [Kapi Béla püspök tanulmánya alapján]. Szeged-Bp. MIT, 2016. 61-67 p. /XXIII. Madách Szimpózium/

- A másik zsenge. Madách Nápolyi Endre c. drámájának problémája. Szeged-Bp. MIT, 2017. 165-173 p. /XXIV. Madách Szimpózium/

- Egy apokrif Madách-dráma, a József császár. Szeged-Bp. MIT, 2018. 173-180 p. /XXV. Madách Szimpózium/

 

További publikációk:

 - Szindbád hazamegy [Márai Sándor regényének értelmezése]. Megjelent a Krúdytól-Krúdyról c. kötetben. Bp. Krúdy Irodalmi Kör, 2013. 72-76 p.

- Az Ó utca 42. Megjelent a Három és fél évtized c. antológiában. Bp. Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2017. 60-64. p.

- Herczeg Ferenc írói és emberi öröksége. Arad, Kölcsey Társaság, 2014. 152-162 p. /Az aradi Kölcsey Egyesület évkönyve 2013-2014/

- Bánffy Miklós, a gróf, a művész és az ember. – Egy zseniális színész portréja [Jávor Pál]. Arad, Kölcsey Társaság, 2017. 34-68. és 176-184. p. /Az aradi Kölcsey Egyesület évkönyve 2015-2016/

- Az aradi színház fénykora (1874-1905). Megjelent az Arad színházi múltja és jelene c. kötetben. Arad, Kölcsey Egyesület, 2018. [kétnyelvű] 28-43 p.

(A Klárisban megjelent tanulmányait később közöljük.)

♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©