Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

BÁNK BÁN

Nemzeti Színház 

Katona József ikonikus drámáját (1815) nem lehet elégszer játszani. A fiataloknak azért, hogy lássák, az idősebbeknek pedig, hogy – újra láthassák. Mert két rendezés sem egyforma sohasem, még ha ugyanaz a rendező is állítja többször színpadra, mint ebben az esetben Vidnyánszky Attila. Opera-rendezésére is utal egy picurka bejátszás (Hazám, hazám...!), eltéveszthetetlen.

Nagy díszletekre most se számítsunk a Nemzeti nagyszínpadán, a technikai lehetőségeket azonban maximálisan kihasználják. A szereposztásban jórészt fiatalabb színészeket láthatunk, ami azonnal felveti Bánk (Berettyán Sándor) életkorának hihetőségét: ennyire fiatalon – nem is igyekeznek „öregbíteni”– nagyúrnak megtenni a király részéről elég nagy merészségnek tűnik. Igaz, maga a király, II. Endre (Berettyán Nándor) sem idősebb. Bánk bán látványosan a darab második részében kap erőre, teljesedik ki, mutatkozik meg rátermettsége, határozottsága, ami elengedhetetlen egy nagyúr (nádor), a király helyettesének posztjához. Igaz, megtudjuk, hogy már gyenge ifjúkorában is részt vett csatában, amikor éppen Tiborc (paraszt – Kristán Attila) mentette meg az életét.

Gertrudis királyné (Ács Eszter) – kirívó piros nadrágkosztümjében – kellően ellenszenves, hangos, magyarellenes, olykor nem is titkolja gyűlöletét. Viszonya „imádott” öccsével, Ottóval (Herczegh Péter) kissé különös, ellentmondásos. Minden esetre nemhogy nem ellenzi, hogy elcsábítsa a szerintük együgyű Melindát (Barta Ágnes), de még bátorítja is erre. Az előadásban plasztikusan láthatjuk az udvar erkölcstelenségét, romlottságát e téren is. Izidora (Bendeleiben Izidora, türingiai leány – Szász Júlia), aki szintén külföldről érkezett, szereti Ottót, neki még az is „belefér”, ha megcsalja, hűtlen hozzá – Ottó gyilkossága [mint tudjuk, Biberachot (Szabó Sebestyén László) öli meg, nehogy elmondhassa korábbi gyilkosságát Fülöp király esetében, később megmutatkozik végtelen gyávasága is) azonban már nem.

A történet egyébként is meglehetősen szövevényes, bár Katona József igyekezett történelmileg hűen megírni, amennyire ez lehetségesnek látszott 1815-ben (Gertrudis többi testvére nem szerepel, Melindát itt Ottó csábítja el, ami nem bizonyos, a királynét pedig nem Bánk ölte meg, Bánk horvát bán több fordulat után 1228-ban halt meg.)

Bánk bán felindultságának oka azonban legalább ennyire, ha nem még inkább Magyarország hanyatlása, a királyné és a többi meráni által az ország kifosztása, kirablása, a gazdaság tönkretétele. Ez utóbbi azonban főként Tiborc szavai nyomán tudatosul benne, visszaérkezésekor az összeesküvőket, az indulatos Petur bánnal (Mészáros Martin) az élen még királyi szóval lecsendesíti.

Biberach („egy lézengő ritter”) furfangos, senkinek nem elkötelezett, hiszen számára „ott van a haza, ahol a haszon”. Ottót nem figyelmezteti a várható következményekre, ha felhasználja az általa odaadott altatót a királynénak és a „hevítő szert (?)” Melinda számára – mindkettő hatásosnak bizonyult.

Ma már nehezen képzelhetjük el azt a mély elkötelezettséget, odaadást, amit a király iránt éreztek a „jobbágy”-ok (itt Gertrudis Bánkot nevezi így, jelezve hatalmát fölötte, amelyet azonban a királyné erkölcstelensége miatt Bánk megkérdőjelez). A királyné megölése nem egyszerű gyilkosság tehát. (Többször elhangzik János esztergomi érsek híres kétértelmű mondata is Gertrudis megölése kapcsán: „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.”)

Bánknak mint nádornak az összeesküvés sem jelenthetett semmiféle megoldást, a gyilkosságban főként az addig elnyomott indulatai vezérelték. Az előadásban nem is „csak” megöli a tőrrel a királynét, ennél jóval nagyobb kavarodást, felfokozott dinamikus jelenetet látunk, azaz nem ketten vannak a színen, hanem szinte a teljes udvar és a magyar nemesség is.

Bánk pedig többszörösen vesztes, hiszen az ország sorsát sem tudta megoldani, és felesége – akinek később megbocsátott annak őrültségében is – meghalt. Az ország sorsának megoldása azonban eleve lehetetlen feladat volt egyszemélyben, életkorától függetlenül…

Többször szembesülünk Nagy-Magyarország stilizált térképével, amelyen külön választhatóak az országrészek, olykor Bánk fia, Soma (Hegedüs Donát Dorián) játszik velük… és többször halljuk a „Nagy-Magyarország mennyország” jelmondat e második felét. Az előadás vége felé a feltámadt Petur bán (?) játszadozik az immár véres térképdarabokkal.

Népes jelenetek váltakoznak kevés szereplősekkel. Az udvarral látványosan ellentétes a magyarok kifejező néptánca, de még a kisgyerekek játéka, éneke is. Jellemző, hogy Bánk bán fia, Soma karddal játszik. A rendezésben II. Endre negyedik kicsi gyermeke, Erzsébet is jelen van, talán éppen ő énekel egy hosszú dalt egyedül.

(Magyar urak: Gémesi Zoltán m.v., Hajdu Ádám m.v., Hornyák István m.v., Latabár Öcsi m.v., Varga Péter m.v., Palyov Attila m.v., Taba Csaba m.v. Gertrudis gyermekei: Bognár Heléna, Kalmár Gergő, Menyhárt Boglárka, Szentkereszty Csongor.)

Ami az előadásban talán a leginkább hangsúlyt kap, az a hazaszeretet. Ez többféleképpen is megnyilvánul: Tiborc erkölcsössége, a magyar nemesek (urak) feldúltsága, még ha saját vagyonukat is féltik, Bánk mint nádor vívódása hazaszeretet, szerelemféltés és erkölcs, önfegyelem között; a magyar énekek, magyar néptánc, népviselet, gyerekek magyar dalai és játékai. A háttérben, vagy másképpen szólva a mélyben pedig ott van az alapvető igazság: az ország jólétéhez elkötelezett emberek kellenek.

A „Királyi gyermekek nevelői” Vida Gábor, Nagy Mari és Varga József. Nagy Mari azonban inkább szemlélője az eseményeknek, gyakran megjelenik a színen látszólag észrevétlenül, sőt, amikor Tiborc leül szalonnázni a színpad szélén, többször is „kér” (és kap) katonát, hátranyújtva a kezét. Tiborc pedig „kibeszél” az előadásból, amikor Katona József szövegét mondja, mely szerint még a gólyák is kihalnak a kéményről, mert az emberek maguk eszik meg a hulladékot – „ez hülyeség!” – és megy tovább a szöveg.

Az előadás a további szereplőkkel lesz teljes. Melinda bátyjai az idős és folyton szunyókáló Mikhál bán – Rubold Ödön és Simon bán – Szép Domán. Myska bán – Madácsi István.

A jelmezek igen sokfélék, hiszen a szereplők Tiborctól a meráni királynéig, úti ruhában megjelenő nádorig, nemesek magyaros öltözetéig, sőt ledér örömlányokig (Meráni hölgyek: Bodor-Jó Renáta m.v., Gulyás Anna m.v.), és papi (?) ruháig terjed. Általában korhű, Melindáé világos színű, szinte „falusias” még az udvarban is. Az utolsó jelenetekben pedig teljes a kontraszt Melinda fehér ruhája és a királynő élénkpiros nadrágkosztümje között. Jelmeztervező: Berzsenyi Krisztina.

Óriási félig kész szőtteseket látunk a darab vége felé, amelyen korabeli jelképek láthatók. Elemzésük külön tanulmány lehetne. Szövőnők: Balogh Edina, Kiss Izabella, Kosina Mónika.

Dramaturg: Verebes Ernő, rendezőasszisztens: Herpai Rita.

Kiváló a zene, ennyire aláfestő, hangulatot kifejező, sokszínű összeállítást ritkán hallhatunk.

Ha pedig valakinek ahhoz támad kedve – korától függetlenül –, hogy utánaolvasson akár Katona drámájának (számos elemzés áll rendelkezésre), akár – ezzel összefüggésben is – történésekben és harcokban bővelkedő magyar történelmünknek, az lehet még a „ráadás”.

Könnyed előadásra azonban nem számíthatunk a 3 órában (1 szünettel).

Bemutató és megtekintett előadás: 2023. szeptember 3.

Budapest, 2023. szeptember 4.

                Györgypál Katalin

 

 

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©