Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

IFJÚ BARBÁROK

Nemzeti Színház – Gobbi Hilda Színpad

Színdarab a két világhíres magyar zeneszerző életéről, barátságáról? Vagy oktató előadás a hamisítatlan magyar népdal 20. század eleji felfedezéséről a végeken? Hisz annyi mindent tudunk róluk, hallgatjuk zenéjüket, nemzeti ikonná vált mind Bartók, mind Kodály. Iskolában, koncerten, az Operaház repertoárján szerepelnek, versenyek szólnak munkásságukról, sőt, az életünk részévé váltak. Amit most Ifjú barbárok címen láthatunk, az néhány rendhagyó jelenetben – és három órán át – közel hozza azt a hatalmas küzdelmet, amit ők ketten végigéltek, küzdöttek a kulturális kormányzattal, Zeneakadémiával, hogy megismertessék közönségükkel az általuk megnemesített, igazi magyar gyökerű népzenét.

Az alkotás összetett erővel jött létre. Szövegét Vecsei H. Miklós írta, a zenét a Tokos zenekar adja élőben, hol színpadon, hol a színpad alatti pici térben, öt táncos illusztrálja az idézett népdalokat (koreográfus: Berecz István), az előadás rendezője: ifj. Vidnyánszky Attila. Közben mindenki énekel, hiszen az egésznek a gerincét az 1900-as évek elején lezajlott ország- és külföldjáráson megismert népdalok bemutatása alkotja. Népdalgyűjtőink nemcsak az ismeretlen népdalokat fedezik fel, hanem az ott élők tájnyelvét, betlehemezését, ünnepeit, táncait, életmódját.

Mindaz, aminek részesei vagyunk a három óra keretében: rendhagyó. Bartók és Kodály szereplései nem követik az időrendet, cikáznak egyik eseménytől a másikig. Bartók alakja szürreális módon jelenik meg. Szerepét Imre Éva játssza roggyant testtartással, két számmal nagyobb férfiöltönyben, öreges mozgással, de fiatalos lelkesedéssel. Az első részben Bartók néma szereplő, helyette a narrátor (Bodolai Balázs) mondja el szövegét. Bartók megjelenítése a védelemre szoruló, kiszolgáltatott zseni kálváriáját, vesszőfutását próbálja érzékeltetni. A második részben már ő maga beszél, kissé felszabadultabb, de végig az ellehetetlenített áldozatot testesíti meg. Kodályt Szűcs Ervin alakítja sportos alkattal, erőteljesen áll ki igazáért, ez a teljes egyetértést, közös akaratot jelenti, sőt időnként önfeláldozó módon többször is karjában viszi, hátára véve védi barátját, a színpadon ez szó szerint megtörténik, valójában a szavak, tettek szintjén történt meg.

Az előadás telis tele van verbális és zenei forgácsokkal, humorbombákkal, amik azonnal hatnak, és jeleneteken átívelő filmszerű humorfogásokkal, amik minden korosztályt elérnek szellemességükkel. Ízelítőül Kodály bemutatásakor a kézzel mutatott szolmizációs jelek árulják el kilétét, vagy Bartók esetében az elveszett selyemhernyó és bogárgyűjtemény feletti bánat válik humorforrássá, míg az erdélyi körútnál a székely humor és ízes beszéd lesz karakterépítő momentum. De szólhatunk a káprázatos költői jelenlétekről, megjelenik pár mondat erejéig Ady Endre, Csáth Géza (itt orvosi, illetve zenekritikusi mivoltában) Kosztolányi Dezső, Balázs Béla, Babitstól egy versszak, Lajta Lászlótól egy levélrészlet. Ellenszenves szerepben látjuk Hubay Jenőt, Klebelsberg Kunót (!). A verbális humor, a gegek, az átvitt értelem szó szerinti megjelenítése ötletté formálva kimeríthetetlen komikus hatásokat varázsol elénk (bár néha kabarészintre süllyed a mindenáron való humor cunami).

Ha nem az életrajz, nem a barátság és a gyűjtés története, akkor mi is a lényeg? Talán az, hogy a korszakos zseni sosem kapja meg az őt megillető kutatási szabadságot, elismerést, kitüntetést, legfeljebb halála után. A kulturális kormányzat minden érában a korlátolt és maradi álláspontról támadja az igazi nagyságot. Súlyos bírálat éri a korszak miniszterét és minisztériumát, a konzervatív Zeneakadémiát, a korlátolt képviselőket, akik itt soviniszta színben tűnnek fel, pedig a helyzet a kérdéses időben igencsak válságos (I. világháború, békediktátum, Magyarország elleni kisantant támadásai), a területünket megcsonkító országok acsarkodtak ellenünk, és mi még megvédeni sem tudtuk magunkat. A két zeneszerző közben a népek önzetlen barátságáért „harcolt” a zene nyelvén, csakhogy ők maguk is belátták, hogy bármennyire csodás gyógyír a nemzetek közötti közös népdalok éneklése, megosztása, kicserélése, máig nem valósította meg a békés egymás melletti létezést.

Miután a hazai politikusok jól megkapják a kemény bírálatot a szerzőtől és a rendezőtől, Bartók egészen Észak-Amerikáig menekül. A „szabad világ” óriási csalódást hoz számára. Nem méltányolják tudását, nincs jövedelme, még zongoráját is rekvirálják. Ezen túlmenően elszakad attól az éltető, zenéjét tápláló talajtól, amelyből vétetett: a hazától. És akármilyen is a haza, Bartóknak sokat jelent. Hiába vágyik elementáris erővel hazajönni, a háború, később a betegsége megakadályozza. Honvágyát az 1944-ben írt Concertóban sírja el, sajnos ez utóbbi részletet az előadás nem idézi fel semmilyen módon, holott minden más jelenetet egy-egy odavaló zenei motívummal kísér.

A szereplők mély elhivatottsággal játszanak, többen több szerepet alakítanak: Vata Lóránd, Albert Csilla, Tőtszegi Zsuzsa, Gedő Zsolt, Farkas Loránd. Imre Éva átszellemült, érzékeny módon jeleníti meg Bartókot, törékenységében, szürreális mozgásában sem akar nőies lenni. Szűcs Ervin Kodályként éppen az erőt sugallja, testileg Bartók ellenpontja. Bodolai Balázs karakteres hangja kiváló a narrátor szerepében. Táncosok: András Katalin-Bíborka, Lakatos Ágnes, Kacsó Nimród-Károly, Vincze-Pistuka Hunor. Zenészek: Tókos Csongor Attila, Vajas Albert, Szép Gyula Bálint, Szakács Kristóf, Bálint Zsombor.

A színpadi „átjáró”szobát képező díszletet sok jópofa elemet hordozó bútorzattal (tojástartó térelválasztó) Csíki Csaba, a frappáns jelmezeket Cs. Kiss Zsuzsanna tervezte. Zene: Mester Dávid, koreográfus: Berecz István, rendezőasszisztens: Veres Emőke.

Megtekintett előadás: 2023. április 19.

Budapest, 2023. április 21.

Földesdy Gabriella

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©