Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA

Pesti Színház

Mondhatni, már 1961-es bemutatója idején klasszikussá vált. Mintha keletkezésekor segítő angyalok bábáskodtak volna fölötte: szülessen meg az első magyar musical! A háborús alaptörténet Radnóti Miklós „erőltetett menet”-beli halálából nőtt ki: Hubay Miklós, Vas István megírta, Ránki György pedig jó zenéket szerzett hozzá. Mozifilm és tv-film készült belőle még a múlt évezred végén, kamaraszínházak is sűrűn előveszik. A Pesti Színház mostani előadását ifj. Vidnyánszky Attila rendezte, aki az „irodalmi munkatárssal”, Kovács Krisztinával a zenés dráma műfaji megjelölést adta a darabnak.

Mivel a rendezőnek fiatalsága és határon túli származása okán semmiféle kapcsolódása sincs a mű keletkezéséhez, eddigi bemutatóihoz, ezért egy sajátos kiindulópont alapján született meg a rendezés. Így vall erről: „A darabot olvasni különös, mulatságos volt, majd később megéreztem, hogy a mélyén van valami titokzatos, fájdalmas vízió az időről. Fiatalok beszélnek az elmúlásról. A célom megérteni és az eredeti alkotókhoz hasonlóan úgy felöltöztetni a darabot, hogy pimaszul a mából szülessen meg”.

Pimaszul született meg a mából, sok filmes eszközzel, átértelmezéssel, áthallással, mai szóhasználattal, sokatmondó, képkerethez hasonlatos díszlettel, ami egyszer kitágul, máskor bezáródik, mögötte egy polgári lakás lepusztult falai, ablak a kertre (látvány: ifj. Vidnyánszky Attila, szcenikus: Juhász Zoltán, installáció: Csapó Attila). A szereplők folytonos átgázolásai a színen a nézőt arra késztetik, hogy a történet alappilléreit próbálja felfedezni, miközben a szereplőket szeretné azonosítani. Bálint, a költő (Ertl Zsombor) és Júlia, a feleség (Varga-Járó Sára e.h.) mindvégig véd- és dacszövetségben szeretik, féltik és menteni akarják egymást, ám nem tudják kikerülni a háború borzalmait.

A két fiatal egy budai lakásban húzza meg magát, ahol sokan megfordulnak, barátok és ellenségek jönnek-mennek, mindenki hajszol valamit, ám a költő életét nem tudja egyik sem megmenteni. Eredetileg a hóban, menekülés közben meghalt Bálintot az előadásban géppisztollyal lövik le, ahogy a valóságban Radnóti Miklóst Abdán. Utolsó versét a három királyok már nem tudják felidézni, hogy Júliának elmondják. Gáspár, Menyhért, Boldizsár, a három királyok, erősen megfosztva eredeti jelentőségüktől, szerepelnek a darabban. A rossz hírt nem merik elmondani Júliának (Bálint halálát), az utolsó versüzenetet pedig elfelejtették. Jelmezük is sokatmondó, minapi hajléktalan embertársainkat idézi rongyos, szakadt ruhájuk, gondozatlan hajuk, plusz Boldizsár aranypapíros koronája már-már vicces. Díszletté váltak egy káoszos új világban, ahol háború és igazságtalanság dúl.

Az Egy szerelem … furcsasága mindmáig extrém szereplőiben rejlik. A három királyok szimbolikus szereplők, a budai lakás lakói valóságosak ugyan, de csak „alibiből” vannak jelen. Különben mit keres itt a virágáruslány, a légós, a százados, a katona, a két költő, a bíró és felesége, az életunt Melitta? Jelenlétüket tudatunk befogadja, mivel ők is a szétzilált világ szerves részesei, és korlátolt tudatuk, ösztöneik alapján állnak a jó, vagy rossz oldalra. Azért szeretjük őket, mert hangulatossá teszik ezt a szép szerelmes történetet, amelyben az igaz szerelmet megélő fiatal pár elszakad egymástól, egyik a halálba, másik magányba hull.

Kiszolgáltatottság, létbizonytalanság, a közelünkben dúló háború! Mennyire ismerősek a mai nézőnek ezek a tartalmak! Beleborzongunk az ismerős szituációkba, és csak akkor engedünk fel, amikor meghalljuk a zenés mű slágerré lett dalait (Planta; Az etikett; Isten veled Budapest, te édes; A bíróné dala; Jöjj Itáliába): borúra derű és fordítva. A rendezés merészen nyúl a hatvan éve bemutatott musicalhez, amikor imitt-amott ki- és beszólásokkal tűzdeli meg a párbeszédeket, idézőjelbe téve annak irodalmi nyelvét. Sőt, idegen zenéket is behoz a darabba szinte csak villanásnyira (Bartók: Allegro barbaro), miközben Bartók átfut a színen.

A felgyorsult tempó nagyobb fizikai teljesítményre sarkallja a benne szereplő színészeket. Egyes jeleneteket többször egymás után játszanak el (az elhagyott lakás bejárása), egyre gyorsabb futást produkálva a színpad elülső és hátsó felén. Sötét és világos színek, régi beidegződés és új formanyelv váltakozására épül a mostani előadás.

Jóleső összhang uralkodik a színészi játék terén. Ertl Zsombor (Bálint) és Varga-Járó Sára (e.h.) (Júlia) szelíd, idealizált játéka mellett a többiek jórészt ironikus alakokat testesítenek meg, játékuk így az összekacsintásra, humorra épül. Ilyen a lerongyolt királyok szereplése (Hegedűs D. Géza, Lukács Sándor, és a Kern András helyett beugró Rudolf Péter), Orosz Ákos (Viktor) már-már bohócfigurává alakított költője, Hirtling István kackiás bajuszos, morc tekintetű bírója (dr. Szegilongi Lajos), Kútvölgyi Erzsébet szinte szótlan virágárus öregasszonya, Gyöngyösi Zoltán és Horváth Szabolcs énekes koldushoz hasonlatos két költője. Nagy-Kálózy Eszter a szokásosnál frivolabb Melittát hoz színre, Dengyel Iván (katona), Zoltán Áron (légós), Csapó Attila (Henker százados) jól egészítik ki a többieket. Zenei vezető: Mester Dávid, világításterv: Hlinka Móni, rendezőasszisztens: Patkós Gergő.

Bemutató előadás: 2022. december 17.

Megtekintett előadás: 2022. december 18.

Budapest, 2022. december 25.

Földesdy Gabriella

 

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©