Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

A KASTÉLY

Vígszínház

Kafkai világ tárul elénk, már amikor nem rózsaszín füstköd száll felénk, mindent takarva: ormótlan, gúla alakú, több emeletes vasépítmény. Elfér benne minden. Lépcsők, korlátok, platók, olykor fürdőkád, legfelül bokszring, máskor taszító konyha naturális főznivalókkal, macskacsirkével, amit éppen darabolnak, vagy vacsora, darabosra főtt kávéval. Itt semmi sem úgy van: érthetetlen világban élnek furcsa emberek. Átláthatatlan, felfoghatatlan, értelmezhetetlen világ ez, ahol minden esztétika is mintha hiányozna. Még a monstrum is rozogának tűnik, pedig szilárd minden szöglete régies telefonnal, számba vehetetlenül rengeteg kellékkel. (Még a kellékesek száma is sok, legalább 5 fő.) Ráadásul persze forogni is képes.

Nem, természetesen ez nem a kastély. Hóról szó van (Kafka regényében hóval fedett faluba érkezik K), főhősünk, az előadásban K, földmérő „úr” késő este érkezik, mert eltévedt a hóban. (ifj. Vidnyánszky Attila különleges, kidolgozott mozgáskultúrájával, adottságaival.) Elmerülten nézi, hol is van, miután, mint kiderült, engedély nélkül leverte a lakatot. A kastélyt nem is látjuk, mert az vagy van, vagy nincs. Az előadásban, amit látunk, nem is falu, hanem – építési terület. Kiismerhetetlen, zegzugos, amiben csak eltévedni lehet, mint egy óriási hivatalban. Kafka jól ismerhette, milyen világ ez, eleget dolgozott benne.

Az előadásban annyi minden történik, kavarodik, változik előttünk 130 percen át, hogy elfelejtődik a kérdés: tulajdonképpen mit is építenek? Ez a nemtudás is pontosan illik Franz Kafka (1883–1924) világába: „Úgy látszik, az volt a legfőbb élménye, hogy nem ismeri ki magát a világban. Ez az élmény pedig érzékennyé tette, hogy felismerje az Osztrák-Magyar Monarchia ásatag bürokráciájának áttekinthetetlenségét és értelmetlenségét. Ez a Habsburg-gépezet az ügyfél számára rejtelem volt Bécsben is, fokozottan az a félgyarmati Budapesten, még inkább a nemzeti elnyomatás alatt élő Csehország Prágájában.” (internet) (A német nyelvű író, elbeszélő a cseh többségű Prágában született német anyanyelvű zsidóként.)

K tehát megérkezik, őt előzetesen a kastélyból kérték fel, hogy végezzen földmérő munkát. Erre nem kerül sor, mert nem jut be a kastélyba, az állítólagos főnökétől kapott levélről később kiderül, hogy nem is érvényes, a levélíró Flamm vagy létezik, vagy nem, sőt később kiderül az is, hogy nincs szükségük földmérőre. K szállást nem kap, de azért alszik valahol. Segédei megérkeznek ugyan, de újak (Artur – Zoltán Áron, Jeremiás – Karácsonyi Zoltán), ő nem is ismeri őket, kerékpárokon közlekednek, okát kár keresni. Az egész 130 percet vehetjük K „rossz álmának” is, ahogy a vége felé valaki megjegyzi (talán éppen a Kocsmárosné ). Inkább azonban egy óriási, követhetetlen, megmagyarázhatatlan, lidérces vízió. Az emberi agy azonban olyan (úgy van „huzalozva”), hogy mindent szeretne megmagyarázni, értelmezni. Azt is, amit egyébként lehetetlen. Ezt a kafkai világot is azonban, mégis szeretnénk, próbálnánk megérteni: miért a látványos zsonglőrködés a tányérokkal hosszú percekig K, szerelme, Frida (Bach Kata) és a két segéd között nagyon begyakoroltan, a gyerekeket igazából nem is tanító Tanító (Méhes László, aki egyben Schwartzer és Oswald is) előtt. Tollaslabdázás hosszú rúdra erősített tollaslabdával. Furcsa filmjelenet felvétele. Fehérruhás artista [Sordini – Szentváry-Lukács Vajk m.v. / Máté Áron m.v., parkour edzők .(!)] kifinomult ugrásai lefelé az állvány szintjeiről, szinte csak suhanva, ellentétben mindenki más folytonos mászásával felfelé és oldalra is, kúszásával-esésével-átugrásaival, elsősorban K úr révén; ahányszor sikerül feljebb kerülnie a legkülönfélébb okokból, annyiszor esik, olykor zuhan vissza – szerencsére nagyon kiszámítottan, „macskaügyességgel”, abszolút pontossággal odakészített párnákra. Olykor mégis szinte csak arra tudunk figyelni, hogy mindenki ép maradjon. Pedig eközben is talán fontos mondatok hangzanak el.

A kissé furcsa szerelem kialakulását Fridával még csak értjük, a nagyhangú elöljáró (Hegedűs D. Géza, aki Irodavezető és Erlanger szerepében is megjelenik, igen eltérő karakterekben) feleségének (Mizzi – Kovács Patrícia, aki egyben Olga szerepét is játssza) ténykedését valamelyest, a fiatal lány (Pepi – Varga-Járó Sára e.h.) megveretését – szerencsére csak a háttérben – egyáltalán nem. De hát az életben annyi minden előfordul! Olykor tudjuk, „ki kicsoda”, olykor nem. Hallunk-látunk kiváló élő zenekart is néhány percig. Liftet, amely nemcsak hogy nem jár – oka nincs –, de amúgy is csak lefelé képes menni. (Liftkezelő, valamint Takarító – Borbiczki Ferenc.). Ha hulla is van benne, akkor vannak hullaszállítók is. (Gazdik Márk, Varga Dávid.)

És K-át segítő, vagy inkább éppen hátráltató nők sokszor, sokféle szituációban, sokféle hangsúllyal elsősorban a nagyon is negatív Kocsmárosné (Radnay Csilla, aki Bürgel szerepében is megjelenik). Olgát, Fridát már említettük.

Persze munkások dolgoznak a háttérben, vagy éppen a leeresztett függöny mögött, az „építési területen”, a magasban. Ők tízen vannak.

Az 1920-as években keletkezett és befejezetlenül hagyott regény szellemét az előadás tehát másként adja vissza, mint ahogyan esetleg képzelnénk. Az előadás Bodó Viktor 2020-as, hamburgi rendezésének „majdnem hűséges másolata”, beleértve a monstrumot is. Ezért a részleteket most még pontosabban kidolgozhatták. Díszlet: Schnábel Zita.

A befejezetlenségre utal az elöljáró és K beszélgetése csaknem a legvégén: háromféle megoldást is felvázol az elöljáró, a magasban. A két alakot ugyan kivetítve is látjuk az előtéri függönyön, de érteni kevéssé értjük. K boldogsága bizonyára nem teljesül: Frida amúgy sem marad mellette, visszamegy Frammhoz, akitől gyereket vár. Talán más lenne K élete később, ha vágya teljesülne, és bemehetne végre a kastélyba? Bár identitását bevallása szerint akkor nyeri el (vagy vissza?), amikor az elöljáró összetépeti vele Framm addig gondosan megőrzött levelét.

Hirtelen szó szerint mindenki nagyon kedves lesz hozzá, sőt túl kedves. Biztosítják arról, hogy addig csak vicceltek, és K szinte simán feljut a monstrum tetejére, szívéhez szoríthatja a kastély kulcsát – de bemenni csak akkor tud, ha a föntről éppen leereszkedő megszámlálhatatlan lakat közül ki tudja választani a megfelelőt.

Egyedül jött, egyedül megy – mondja végül többek között K, a gúla tetején. Ami, ugye, építési terület azóta is. A kastély pedig amúgy is vagy van, vagy nincs…

Mintha a józan ész hiányozna ebből a világból. De egy víziónál miért keresnénk a józan észt? Vagy bármiféle magyarázatot? Sőt, hogyan gondolhatjuk, hogy „mindent tudunk?” (Kérdezhetnénk akár demagóg módon azt is: „Ki ölte meg Kennedyt?” vagy ragozzuk tovább: „Ki robbantotta fel az Északi gázvezetékeket?”)

Megírása idején feltehetően Kafka már nagyon beteg volt (azt nem tudjuk, mikor kezdte írni). Befejezését még maga sem döntötte el halála előtt.

Az előadás maga is, de létrehozása is óriási szellemi és fizikai teljesítmény. Kafka életműve, önmagában A kastély és ennek nyomán az előadás kultúránk fontos része, „tetszésindex”-től függetlenül. Aki pedig nem gondolja magáról azt, hogy képes átlátni, megmagyarázni, érteni világunkat, éppen saját bizonytalanságával szembesülhet, amibe azért belefér némi derű, meg a nagyon kidolgozott mozgáskultúrával akár a tányérdobálás is.

Érdemes-e küzdeni, ha úgy sem…? – kérdezhetnénk. De lehet-e, szabad-e nem küzdenünk, ha tehetjük?!

További fontos szerepek/szereplők: Művezető, Titkár – Orosz Ákos, Munkás/Barnabas/Momus – Bölkény Balázs.

Jelmez: Nagy Fruzsina és Pattantyús Dóra, az öltözékek általában kortalan jelmezeknek tűnnek.

Tekintve a regény terjedelmes voltát, nem meglepő több dramaturg munkája: Veress Anna, Kovács Krisztina nevét említi a szórólap, a honlap szerint a vígszínházi előadás szövegkönyvének készítésében részt vettek még Róbert Júlia és Sibylle Meier. (És feltehetően Bodó Viktor.)

Koreográfus: Duda Éva, koreográfus asszisztens: Vitárius Orsolya.

Zene: Klaus von Heydenaber. Rendezőasszisztens: Patkós Gergő.

Bemutató: 2022. október 8.

Megtekintett előadás: 2022. november 5.

Budapest, 2022. november 7.

Györgypál Katalin
 
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©