Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

VIZSOLYI BIBLIA 2.0

Bethlen Téri Színház

Belépve a Bethlen Téri Színház előterébe, egy másik, ódon világ fogad minket. A kétudvaros épület hét emeletével és mintegy száz lakásával a főváros legnagyobb, háború előtt épült bérháza. A tárgyak, berendezések a színház gazdag múltjáról beszélnek, mely sokféle funkciót is betöltött az elmúlt több mint 90 év alatt. A Bethlen Téri Színház 2012 januárjától befogadó- és produkciós színházként működik.

Csernus Mariann estje pontosan ideillik: részletek a Károlyi Gáspár által fordított Bibliából (1589–1590). Viszonylag nagyobb színpad – táncpróbák, előadások is folynak itt –, a színpadot hátul páholy (?) övezi, érdekes megoldást nyújtva. Telt ház, természetesen.

Csernus Mariannak biztosan csodálatos előadóestjei voltak és lesznek, de most, jórészt az időjárás miatt, művészi felolvasóestben volt részünk, 70 perces előadóest helyett 90 percben. A közönség elmélyült figyelemmel, pisszenés nélkül figyelte az első perctől az utolsóig. Kivéve, amikor humorral fűszerezett részeket hallottunk, olyankor bátor, felszabadult, de halk nevetés futott végig. Ezt is szabad.

Jó volt hallani a veretes magyar szót, a mívesen ejtett hangokat, régies, gyönyörű szavainkat. A pontos interpretálást. Hiába sok ezer éves történetek, sok száz (kit tudja, hány éve?) lejegyzett emberiség-„narratívák”, mégis egyéni értelmezés, szavakkal-mimikával, alig-mozdulatokkal pontosan érzékeltetett szövegek. A Művésznő végig ül, nem pattan fel, nincs rá szüksége a drámai pillanatokban sem. A Biblia mindent tartalmaz, drámát és vígjátékot, humort és katasztrófát. Csernus Mariann saját világán keresztül vezet végig minket a Biblián, a legismertebb történeteken kívül ezt-azt elhagyva, sok mást nagyon is hangsúlyozva. Szemléletét, világlátást ismerjük meg, bibliai történetekbe ágyazva. Alkudozást Istennel, hogy vajon hány igaz ember miatt bocsát meg mégis Sodomának és Gomorrának. Mennyire „vén” Ábrahám és Sára, amikor megjövendölik nekik fiú születését! A bibliai történetek egy része talán közismertnek tekinthető a mi körünkben. A világ teremtése, a kígyó és alma – Éva és Ádám bűne –, Jákob, József és testvérei, Lót, Saul, Dávid története, vagy egy része. Sok történet talán nem ennyire ismert, mint pl. a harag hét csészéje… és természetesen nem lehet szó minden történetről, mint pl. a tékozló fiú megtéréséről. Mindenekelőtt a „szerkesztő”, jelen esetben Csernus Mariann világlátása, felfogása döntött, ami külön érdekes, ezért e szempontból is érdemes nagy figyelemmel kísérni az előadást.

A Biblia nem szól konkrétan a mi világunkról, hogyan is szólna? De a világ lehetséges elpusztításának leírása szinte túl plasztikus is lehet. És a megmenekülés csak Isten szeretetet által lehetséges, Isten tisztelete, félelme, követése által. És persze, hogyne, zsoltárokat is hallottunk, végül a szeretetről szóló ismert és talán kevésbé ismert sorok, hosszú mondatok. (Pál apostol első levele a korinthusiakhoz teljes terjedelmében).

Két karosszék, egy dohányzóasztal, az asztalon pohár víz – érintetlen maradt –, egy kisebb Biblia – csukva maradt. A művésznő gépelt papírokból olvasta fel, amit Ő gondolt, gondol – végül is az emberiség történelméről, az életről, erkölcsről, szeretetről.

Két karosszék – egyikben a művésznő ül, a másikban Nagyapja szelleme, árnya az ezüstfejű sétabot képében. Nem kellék, valódi szükségletre szolgál Nagyapja míves botja a művésznő számára. Három nappal a 94. születésnapja után. Varázslatos a megjelenése a bordó, elegáns, földig érő ruhakölteményben, az egyszerű, de figyelemfelkeltő hajával, szemüvegével. Előbb fel sem tűnik, hogy nincs mikrofon. Nincs rá szüksége. A nézőtéren, aminek mérete nem túl kicsi, nem túl nagy, éppen ideillik – mindenütt jól hallani.

A közönség „válogatott”. Egyrészt barátok, tanítványok, ismerősök. Másrészt, nyilván összhangban az előbbivel, szellemiségükben összetartók: a Biblia által.

Lelkünkben értékeljük az előadásmódot. A művésznő báját, elvarázsoló megjelenését, ami nem kortól függ, hanem valami belső kisugárzástól, tehetségtől, emberségtől. Másként nem is akarná a Bibliát tolmácsolni nekünk. És értékeljük magát a Bibliát, a könyvek könyvét. Nem lehet másként a Bethlen Gábor téren sem, szemben az Állatorvostudományi Egyetemmel… A szomorkás halottak napján. Ami lehet véletlen, de lehet ráadás is.

A művésznőt, karjában már két óriási virágcsokorral, alig akartuk elengedni.

Szerkesztette és rendezte: Csernus Mariann.

Rendezőasszisztens: Navarrai Mészáros Márton.

Jelmez: Bakos Bogi.

Az est védnöke Szűcs Balázs református lelkész és alpolgármester.

Budapest, 2022. november 4.

Györgypál Katalin

 

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©