Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

VIZSOLYI BIBLIA 2.0

Bethlen Téri Színház

Csernus Mariann a napokban töltötte be 94. életévét. A Kossuth-díjas színésznő évtizedek óta önálló est keretében ad elő részleteket az 1590-ben megjelent Károlyi Gáspár által fordított Bibliából. 2017-ig 350-szer lépett fel a kb. másfél órás előadóestjével, legtöbbször a Pesti Magyar Színházban. Idén, 2022-ben a színésznőt egy jóakarója figyelmeztette: újra kellene műsorra tűzni a Bibliát, most egy új helyszínen, a Bethlen Téri Színházban.

És Csernus Mariann kötélnek állt. Kora és fizikai állapota nem akadályozza abban, hogy színpadra lépjen, sőt, inspirálja mindez. Három előadóestet vállalt ebben az évadban, ebből az első a november 2-i, amelyet szerencsém volt meghallgatni. Egyetlen változás az eddigi szokásrendhez képest: a színésznő a bibliai részleteket nem kívülről mondja el, hanem olvassa a biztonság kedvéért, ám ez semmit nem von le teljesítményéből.

A következő részek hangoznak el a Károlyi által fordított Vizsolyi Bibliából: Elöljáró Beszéd, Mózes első könyve, a Bírák könyve, Sámuel első könyve, Dávid 51-dik Zsoltára hangzik el, és Ézsaiás Próféta könyve az Ószövetségből, majd Máté írása szerint való Evangélium, részlet János evangéliumából, végül Szent Jánosnak Jelenései következnek az Újszövetségből. A lezárás változatlanul Pál apostol első levele a korinthusiakhoz.

A részleteket maga a színésznő válogatta össze. Ezek egymásra épülnek, s a hallgató közönség akárhányszor is olvasta, ismeri a választott részleteket – hisz legtöbbjét gyakran idézik szépirodalmi művek, szentbeszédek, hivatkozások , a felfedezés erejével hatnak a szavak, a történetek rá. A színésznő egyéni orgánumát, tökéletes artikulációját adja hozzá a szöveghez, illetve még a szöveg olvasása közben is képes újraértelmezni a felolvasottakat.

A teremtés nagyszerűsége, Ábrahám, Jákob, József, Dávid és Saul sorstragédiája elevenedik meg előttünk, Lót igaz embersége és feleségének sóbálvánnyá válása mintha előttünk zajlana. Jézus leszármazásának története, fogantatásának, születésének körülményei után egy nagy ugrással máris a Jelenések könyvének jövendölésein borzongunk. Végül feloldásként kapjuk szent Pálnak mindmáig legcsodálatosabb vallomását, a szeretet himnuszát. A legszebb befejezés.

Csernus Mariann nemcsak fizikummal, hanggal, kisugárzással bírja végigmondani a részleteket, de szívvel is tudja követni a szöveget. Minden részlettel valami emberi tartalmat próbál közvetíteni felénk. Szinte összekacsint velünk Jákob elsőszülöttségi történeténél, Dávidnak Uriás kiiktatásánál, hogy csábos feleségét, Betsabét megszerezhesse magának törvényes feleségként. És újraéljük Józsefnek a fáraó álmáról szóló megfejtését. A szöveg varázsa Károlyi 432 évvel ezelőtti nyelvhasználatából árad felénk: mai napság már nem beszélünk ilyen veretesen, megváltozott a határozott névelő használata, a régmúlt idő kihalt a nyelvből, mégis minden szót értünk, s lélegzetvisszafojtva várjuk a következő mondatot, a következő történetet. És halljuk a 94 éves színésznő erőteljes, tökéletesen artikulált szövegmondásában.

Nagy élményben volt az ott ülőknek része, nyolcvanan lehettünk, sem pisszenés, sem mocorgás, köhögés nem zavarta meg az előadást. Csernus Mariann befejezvén az előadást, vörös, földig érő bársonyruhájában megvárta a tapsokat, és egy ezüstfejű bottal elindult a színfalak mögé. Ám ketten visszahívják (Szögi Csaba színigazgató és Szűcs Balázs református lelkész és alpolgármester), és virágcsokrokat adnak át neki.

A színésznő jelmezét Bakos Bogi tervezte, rendezőasszisztens: Navarrai Mészáros Márton.

Budapest, 2022. november 4.

                           Földesdy Gabriella

 

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©