Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

FELTÁMADÁS MAKUCSKÁN

Újszínház

Szabó Dezső nem kifejezetten színpadi szerző. Színdarabot talán nem is írt. Írt viszont sok regényt, novellát, publicisztikát, esszét, magyarságról tanulmányokat, szerkesztett újságokat, egyebet. Nem tartozott írói csoportokhoz, magányos farkasnak számított, aki konzekvensen rótta sorait az általa hitt magyar eszmékről, a magyar valóságról. 1945-ben egy szekrénybe temették, ez volt koporsója. A szekrény most visszaköszön az Újszínház színpadán. A Halál viszi benne áldozatát.

A Feltámadás Makucskán Szabó Dezső egyik szatirikus kisregénye (inkább hosszabb novella), önmagában nem lett volna elég egy egész estét betöltő színdarab adaptációjára. Fazekas István ezért a színház felkérésére megírta a novella rövid cselekményének előzményeit, ezzel kerekké tette a szatirikus komédiát. A kiegészítést Szabó Dezső Elsodort falu c. regényéből és más történeteiből kölcsönözte az író. A két felvonásra bővített színdarabot Nagy Viktor rendezte.

Míg a kisregény egy vidéki zárt közösség napi, vallási problémáinak keretében mozog, és behozza a parlamenti hazug és abszurd felszólalásokat, addig a színdarab még egy korrupciós botrányt is beleképzel a történetbe. Országos politikai csatározás közepébe csöppenünk, ahol a nem kívánt feltámadás ügyét tárgyalják. Az abszurditás éppúgy kiválóan alkalmas a hétköznapi emberi gyarlóságok kipellengérezésére, mint a politikai szatíra gyilkos kibontására.

Nagy Viktor rendezése felépíti Makucskát, a kis zalai falut a színpadon, amely olyan, mint egy leporellós felépítésű mesekönyv, rétegesen van egymásra rakva: hátul látszódik a temető és a kálvária, középen a házak, utca, bejárat, elöl pedig az aktuális szobabelső (díszlet: Rózsa István). Óriási szereplőgárdával találkozunk, akik mindannyian hiteles paraszti, illetve polgári jelmezeket viselnek, leginkább a két háború közti divat, illetve falusi viselet szerint. Sőt a nagyszámú statisztéria: zenészek, betlehemesek, gyászhuszárok, farsangozók is korabeli jelmezt hordanak (jelmez: Kiss Beatrix).

Az első felvonás karácsony szent ünnepének táján játszódik, megismerjük Makucska hétköznapjait, amelyet Kátay tiszteletes (Jászai László), a református közösség lelkésze tart össze példamutató tisztességgel, istenes szentbeszédekkel. Felbukkan Csóka harangozó (Incze József), aki nem szereti feleségét, Ilont (Timkó Eszter), Ilon unokaöccsét, Farkas Miklós költőt (Bánföldi Szilárd) és szerelmét, Laurát (Nemes Wanda), ők ketten megpróbálnak szembeszállni a léha és korrupt Kupeczkyvel (Nagy Lóránt). Az eseményeket színesíti Kupeczkyné, az iszákos feleség (Gregor Bernadett), a minden lében kanál Lottymány (Vass György), valamint anyja (Szabó Zsuzsa), akit már éppen el akar vinni a Halál (Viczián Ottó), amikor kiderül: adminisztrációs hiba történt, ő még maradhat az élők között egy darabig. Jókat mulatunk az „uzsorás” Terka mamán (Esztergályos Cecília), vagy Néma Jankón (Kazári András), aki majd a feltámadása után visszatérve a faluba, már beszélni is tud.

A második felvonás húsvét táján zajlik, az új tiszteletes (Szarvas Balázs) elmondja az ünnepi prédikációt, amikor a temető halottai fölkelnek sírjaikból, és megindulnak a falu felé. A feltámadt halottak szám szerint sokan vannak, de a színpadon számunkra csak azok érdekesek, akiket az első részben megismertünk élőként, de közben meghaltak (Ilon, Terka mama, Miklós, Kátay tiszteletes, Jankó), és most visszatértek a falujukba az élők közé. Hatalmas a felháborodás az élők között, sem a bírónak, sem a jegyzőnek, legfőképp a korrupt Kupeczkynek nem jön jól a feltámadt embertömeg, főként azért, mert egy pénzzel teli aktatáska a közben meghalt Miklós menyasszonyához, Laurához került, s ez nagy veszteség. Terka mama kérné vissza a meg nem fizetett adósságokat, Néma Jankó pedig szívesen kibeszélné a titkokat, amikről életében nem beszélhetett, mivel néma volt. Ennél nagyobb a felháborodás az országgyűlés ülésén, ahol az összes párt összes képviselője a feltámadás ellen szólal fel, drasztikusan. Még Sztálinra is hivatkoznak, aki elkommunizálná a falut, és legyilkolna élőt is, holtat is. Szabó Dezső éles szatírában gúnyolja ki a korabeli parlamenti beszédek silány elfogultságát, az „etelközi” magyarok aggodalmát az ország ügyei iránt.

A feltámadt makucskai halottak végül belátják, hogy nincs helyük az élők sorában, önszántukból visszatérnek nyugalmas, politikai és magánéleti csatározásoktól mentes sírjaikba. Óriási a megkönnyebbülés az élők között, visszaállt a természet rendje.

Nagy Viktor rendezése elsősorban a látványra koncentrált, a színes, tarka jelmezek, néptáncok, a homályos világítások, a pergő játékstílus egy össznépi kavalkádba fut bele, aminek a végén úgy érezzük – mint közönség –, hogy jól szórakoztunk. Mindezt csak az zavarja meg, hogy az adaptálás folytán bekerült néhány aktuálpolitikai szlogen, amelynek funkciója, hogy a történetet átkösse a mai valóságba, mégis megdöbbenünk e kiszólások hallatán (Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon).

A színészek valósággal fürödnek a szerepekben. Szinte mindannyian kiválóak. Viczián Ottó Halál-alakítása mind külső megjelenésben, mind játékában nagyszerű, emlékezetes. Élvezetes volt Bánföldi Szilárdnak kicsit adysra vett költője, Jászai Lászlónak kálomista papként mondott veretes beszéde, Esztergályos Cecília uzsorásasszonya, Timkó Eszter bájos Ilonja, Gregor Bernadett megfáradt, megcsalt felesége, Orosz Csenge életvidám Borisa. A további szereplők hozzásimultak a többiekhez, így nagyszerű együttest alkottak: Nagy Lóránt, Vass György, Nemes Wanda, Incze József, Háda János, Tóth Tamás, Szanitter Dávid, Almási Sándor, Szabó Zsuzsa, Kazári András, Szarvas Balázs, Jánosi Dávid, Báhner Péter, Incze Máté.

Zene: Rossa Levente és zenekara, Nagy Árpád, dramaturg: Bártfai Rita, korrepetitor: Nemessányi Éva, koreográfus: Gyenes Ildikó, koreográfus asszisztens és a rendező munkatársa: Szelőczey Dóra.

Bemutató és megtekintett előadás: 2022. május 20.

Budapest, 2022. május 25.

.                            
                  Földesdy Gabriella

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©