Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

MOLIÉRE – THE PASSION

Radnóti Színház

Négy Moliére darabból (Mizantróp, Don Juan, Tartuffe, A fösvény) készült ez a játék, íróik Luk Perceval, Feridun Zaimoglu, Günter Senkel. Itt most a játék szó nem a színdarab szinonimájaként szerepel, hanem eredeti értelmében. Szerintem ugyanis a szerzők, hárman, elővettek négy jó Moliére-darabot, apró darabokra vágták, megpróbálták valamilyen új rendszerbe összerakni, és ez jött ki. Amikor néztem, akkor így gondoltam, de mint jószándékú néző, utólag elkezdtem valamiféle előzetes tervet keresni, aminek alapján kialakulhatott a darab. Talán megpróbálták úgy felfogni, mintha a négy színmű együtt lehetőséget adna egy élet folyamának a bemutatására a kezdetektől a végső időig. Vagy talán az eredeti négy Moliére-darabban közös motívumokat kerestek és találtak a testiség, a szerelem és a szex, a meztelenség, valamint a lélek jelenlétében, figyelve az együttes mindig változó belső szerkezetére, vagyis az elemek változó jelentőségére. Az is lehet, hogy ez a két ötlet egyszerre érvényesült és keletkezett a széteső, beképzelt, embergyűlölő, önmagában biztos, környezetet csak az irányítás élményéért irányítani szándékozó, óriás bébi, az „Ő” (a nagy ő). „Ő” számomra meggyőzően: a nem akarom megismerni, a kerülendő, megvetésre méltó, ilyen nehogy legyen már a férfi. És lehet, hogy igazam van, hiszen, ha visszagondolunk egyenként a darabokra és bennük azokra a hősökre, amelyek összegyúrásából született a Nagy Ő, akkor nem csodálkozhatunk, hogy Ő is negatív. Lehetne sajnálni is Ő-t, mert vágyik a szerelemre, a szeretetre, de amelyik van, az nem kell, amire meg vágyik, az nincs, csal és megcsalják, szenved, de én nem tudom elviselni a környezetét tönkretevő szenvedőt.

Nem tudtam kideríteni, hogy az egész játékidő alatt a színen levő boncasztal és az uborkásüvegekben úszkáló szíveknek látszó valamik mi célt szolgáltak. Ha az a célja, hogy összetartsa a különböző színdarabból származó szereplőket, nehogy elszaladgáljanak és elfeledkezzenek az egységről, akkor jó, de akkor talán választhattak volna más, vonzóbb tárgyat is erre a célra. Talán az volt a célja, hogy minket, nézőket arra a gondolatra figyelmeztessen, hogy valamit lehet szétszedni, majd összerakni, és ha Moliére-darabokat boncolnak és összeraknak, akkor ez is lehet az eredmény, talán akkor is elfogadható. Még sorolhatnám a számomra nem is érdekes, hanem egyszerűen felesleges megoldásokat a darabból: ide tartoznak még a halottas kamra tepsijeiből ki- vagy bemászó hölgyek, akik nem mások, mint az eredeti darabok híres női főszereplői.

Akármilyen megjegyzéseket is tettem eddig, most azt kell bizonyítanom, hogy miért néztem végig, sőt azt, hogy miért tetszett végül is. Az egész előadás Pál András (ő a nagy Ő) vállain nyugodott, és ő cipelte is elejétől végéig nem lankadó kitartással és erővel. Csodálatot érdemel, hatalmas mennyiségű szöveget kellett megtanulnia, amelyben a racionalitásnak nem volt semmi szerepe, arra, hogy majd egyik mondat következik a másikból, nem lehetett számítani. Úgy vélem, hogy különösen nehéz lehet megtanulni egy szöveget, ha az ember tudja, hogy az eredetiben ehhez a jelenethez más szöveg tartozik. Közben is gondolkoztam, hogy eljátszhatta volna más is Ő-t? A válasz, nem, mintha ezt Pál Andrásra írták volna. Belőle áradt a szerep értése, sőt megértése, elsajátítása. Ebben az esetben könnyebb a néző helyzete, mert a lelkesedés hatására már is elfogadóbb, még a különösen elégedetlenkedő is. A játékát mindenki csak felsőfokon értékelheti. A színészek mindegyike (Gazsó György, Kováts Adél, Sodró Eliza, Rusznák András, Schneider Zoltán és mások), mint Pál András is, mindent elkövettek, hogy sikeres legyen a darab. Úgy hallottam, hogy az ősbemutatón kb. 50–50%-ban tetszett és nem tetszett. Biztos vagyok abban, támaszkodva a nézők tapsára (én on-line láttam), valamint a kritikákra, hogy a Radnóti Színház előadásában 90%–10% a tetszett és a nem tetszett kijelentések aránya, és ez bizony nagy különbség. Ebben a sikernek számító arányban a hazai gárdának van jelentős szerepe.

Így például a szövegnek, a fordításnak, Forgách András munkájának. A szöveg remek. Bár teljesen különbözik az eredeti művek szövegétől, a megfogalmazás szabadossága, a hangsúlyok stb. alapján mégis az volt az érzése az embernek, hogy néhol az eredeti szöveget hallani, mert minden eltérés ellenére, verses formájával, hozta a moliére-i hangulatot. A szerelemmel kapcsolatban olyan sokféle szellemesség, ötletes, rövid, sőt ütős mondat hangzik el, hogy jó lenne ezek gyűjteményét olvasni. A zene is hazai „termék”, Keresztes Tamás munkája. Több filmhez, színdarabhoz írt zene önmagában is élvezhető, itt erről szó sincs. A darab zenéje nagy mértékben beépül a jelenetekbe, attól szétválasztani nem lehet, alkalmazkodva történésekhez hol lágyabb hangulat árad szét a színen, hol a monotonitás érvényesül, máskor egy mindent elsöprő erős hatás érvényesül.

Persze felmerülhet az a kérdés, hogy miért készítették ezt a sajátos egységbe szerkesztett Moliére „visszaemlékezést”, miért nem írtak egy önálló darabot? Erre a darab megtekintése után csak azt tudom válaszolni, amire az első mondatokban utaltam, hogy ez a szerkesztés a szerzők számára egy jó játék lehetett. Azt sem lehet mondani, hogy ez nem új darab, hiszen nem használják Moliére eredeti szövegét, a témát sem utánozzák, Ő-nek és a többi szereplőnek sincs, nevüket kivéve, sok köze eredeti szerepükhöz. Sokféle problémája annak a nézőnek lehet, aki ismeri az eredeti Moliére-darabokat, viszont aki soha nem hallotta egyiket sem, az a darabot teljesen újként nézheti, nem hasonlítgat, nem uralják gondolkodását régi emlékek, jelentős előny ez a tájékozottabbakkal szemben.

Mit jelenthet a Moliére szó után a címben szereplő „the passion”? Konkrét fordítással nem érdemes foglalkozni. Magamnak így fogalmaztam át a címet: Moliére Moliére nélkül. Ez sokkal kifejezőbb, mint az eredeti cím, de egy három szóból álló címben két azonos szó nem szerepelhet.

Az eddigiekből az derülhet ki, hogy el kell és el lehet választani a darabot attól a munkától, amit a színészek és mindenki más belefektetett, és ami sikerre vitte a művet. Eddigi munkájuk alapján, ismerve a rendezőt, a színészeket, a színházat, azt kell gondolnom, hogy talán nem eléggé ismertem meg a darabot, gátoltak Moliére-rel kapcsolatban eddigi beidegződéseim. Lehet, hogy sokkal fontosabb és jelentősebb a darab, hiszen ezek a remek színészek, a rendező (Hegymegi Máté), a dramaturg (Garai Judit) és mások vállalkoztak a bemutatására.

Játszanak még: Lengyel Benjámin eh., Porogi Ádám, Tóth Zsófia eh., Nagy Márk.

Dramaturg: Garai Judit. Jelmeztervező: Kálmán Eszter. Díszlettervező: Fekete Anna.

Bemutató: 2019. október 18.

(on-line előadás, 16 éven alul nem ajánlott)

Budapest, 2020. november 8.

Megjelent a Kláris 21/3. számában


Tóth Attiláné

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©