Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

TIZENHÁROM ALMAFA

Nemzeti Színház

Műfaji megjelölésként a „trianoni utótörténet” elnevezést olvashatjuk a színlapon. Száz év fájdalmát – és Marquezt idézve, magányát is – próbálta a rendező, Vidnyánszky Attila egy estére való anyagként összesűríteni. Ehhez vette alapul Wass Albert regényeit (Tizenhárom almafa; Jönnek; Adjátok vissza a hegyeimet), a száz évvel ezelőtti események dokumentumait, világháborús emlékeket, illetve Apponyi Albert beszédét 1920-ban, a béketárgyalás záró-konferenciáján.

A színpadon három, egymás melletti helyszínt látunk berendezve. Párizs, hotelszoba, a magyar delegáció készül a példátlanul súlyos feltételek megváltoztatására, középen Táncos Csuda Mózsi székely családja izgatottan készül Észak-Erdély visszavételére 1940-ben. Háttérben az almafák, köztük megy el az új határ, hat a románok területére esik, hét pedig marad Mózsiéknál, Kommandó településen. Jobb oldalt a háborúból visszatérő katonák lerongyolt ruháit, őrjítő idegállapotukat, kizsigerelt testüket látjuk, vérforraló káromkodásaikat hallgatjuk. A cselekmény majdnem szinkronban zajlik, szinte egymásnak adják a színészek a szót, a mozgás és a beszéd olajozottan épül egymásra, mint egy szimfonikus zenekarban. Néha óriási a zaj, csak kapkodjuk a fejünket, melyik helyszínre figyeljünk.

A centenáriumi emlékezés rendezői alapgondolata a faültetés. A Wass Albert regényében főszerepet játszó tizenhárom almafa adhatta az alapötletet, hogy a faültetést egy emelkedettebb szemszögből nézzük. Aki fát ültet, annak van elképzelése arról, mit fog csinálni az elkövetkező években, az a jövőben bizakodik, ő, vagy gyermekei, unokái szüretelik majd le a fa gyümölcsét. Annak nincsenek öngyilkos gondolatai, mert a fákat gyermekeinek tekinti, műveli, gondozza, óvja őket, átmenti a jövőnek. Egy laza áthajlással így kerül be a százéves évforduló forgatókönyvébe az a viszáki tündérkert, amelyet Szarvas József szülőföldet megtartó gondolata hozott létre Kovács Gyula fatermesztő botanikus indíttatására. Viszákon, és azóta háromszáz más helyen létesítettek gyümölcsfa kerteket, minden évben annyi fát ültetnek, ahány gyerek az előző évben a faluban született. A fát a gyermek családja, később maga a felnövő gyermek gondozza. És a színész Szarvas József az, aki összeköti Wass Albert regényét Viszákkal. Ő játssza az adaptált regény főhősét, Táncos Csuda Mózes székelyt, aki a regényben, és manapság is almafában gondolkodik. Az a furcsa helyzet áll elő, hogy a színész nemcsak a megformált figura képében, hanem magánszemélyként is főhőse az előadásnak. A jelenet beépítése a cselekménybe még kissé harmatosnak tűnik, ráférne némi kidolgozás, finomítás, átvezető szöveg, zene, mozgás.

Vidnyánszky rendezésében és Verebes Ernő dramaturgiai megoldásaiban a különböző helyeken és időben történő eseményeket egyszerre látjuk. Szívfájdító látni az I., később a II. világháborúban szolgálatot teljesítő katonák embert próbáló küzdelmét, a székely családnak a sovén románokkal való együttélését. Mindeközben gróf Csáky István naplójából kerülnek elő a magyar delegációval Párizsban és Versailles-ban történt események. Gyilkos tőrként szúr belénk a méltatlan, gőgös győzteseket jellemző bánásmód, ahogy a magabiztos „békekonferencia” ellenségesen fogadja a delegációt, kész tények elé állítja, a magyarok érveit már csak udvariasságból hallgatja meg. Az előadás második részében egyszer csak kiürül a színpad, hátul középen megjelenik Apponyi Albert (Rátóti Zoltán), és elmondja – eredetileg három nyelven előadott, itt magyarul – teljes terjedelmében azt a beszédet, amely eleve teljes kudarcra ítéltetett, de amely beszéd az akkor már hetvenhárom éves politikus pályafutásának csúcspontját jelentette.

A beszéd végighallgatása varázslatos erővel bír. Bár Apponyi szövege ma már nem használt szenvedő szerkezetekkel, és más udvariassági fordulatokkal terhelt, mégis érezzük, hogy a beszéd logikája tökéletes, érvelése megfellebbezhetetlen. Lelkünkből szól, és minden mondatát átéljük. Ma is az a kérdés, miért kellett ezt a magyarságnak elszenvednie meg nem érdemelten, Európának valamiféle, általunk ismeretlen „rekonstrukciója” következtében. És az akkori szavak ma ugyancsak ismerősen csengenek, mert valahogy most is ránk mérik Nyugat-Európában a jogtalan botütéseket.

A félórás beszéd alatt Rátóti lassan közeledik a színpad felénk eső részéhez, mögötte pedig a fehér csipkés háttérfal bal oldala lassan elsüllyed, helyükbe megjelenik egy fényújság a kétharmadát elvesztett ország elvesztett városainak, jelentős településeinek névsorával (díszlet: Olekszandr Bilozub). Apponyi-Rátóti utolsó mondata szinte fenyegetésnek hat már: mi fogunk ott állni azon országok sírjánál, amelyek ezt a büntetést száz éve ránk mérték.

Az emlékező, összetartozást erősítő előadásnak csakis a fájdalom feloldása lehet a célja, a megbékélés minden olyan nemzettel, amely bennünket körülvesz, és a területén őshonos magyarság él. Ez az egyetlen út, hogy a túlélők, identitásőrzők sorsa elviselhető legyen. Ez meg is történik. A mai Táncos Mózsi kezet fog román „házigazdájával”.

Az előadás további szereplői láthatóan szívvel-lélekkel végzik a rájuk szabott feladatot. Szívügyet teljesít Tóth Tibor (m.v.) Vitális szerepében, és Wischer Johann (m.v.) a román figurák alakításában. Őket az igazgató hívta meg Komáromból, illetve Zentáról, képviselve a határon túli magyarokat. De mindenkin látszik valamiféle megrendülés, arckifejezés, amely mutatja, hogy ez mindenkinek személyes probléma is, nem csak szerep, nem száraz történelem. Tóth Auguszta (Rozál), Horváth Lajos Ottó (gróf Teleki), Rubold Ödön (gróf Csáky), Szabó Sebestyén László (szakaszvezető), Tóth László (tábori pap), Bakos-Kiss Gábor (jegyző, ezredes, Clemenceau), Farkas Dénes (magyar tiszt, hadapród), Nagy Márk (bőrkabátos), Kristán Attila (Wass A.), Nagy Mari (asszony), Herczeg Péter (Birtalan), Csurka László (Sipkás), Bodrogi Gyula (Mendi), Koncz Andrea (m.v.) (pesti hölgy), Rácz József (bemondó), plusz négy gyerekszereplő, akik Mózsi és Rozál két gyermekét játsszák felváltva.

Berzsenyi Krisztina jelmezei virtigli módon korhűek voltak, a katonazubbonyoktól egészen a fekete cilinderekig. Még Szeleczky Zitát is megidézték, a bejátszásban saját hangján mondja el a Magyar Hiszekegy első néhány sorát. A zenéket Bartók, Kodály és Liszt műveiből válogatták (köztük az Este a székelyeknél és a Csárdás macabre c. műveket). Rendezőasszisztens: Trimmel Sándor Ákos.

Bemutató és megtekintett előadás: 2020. március 6.

Budapest, 2020. március 8.

 

Földesdy Gabriella

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©