Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

A VIHAR

Nemzeti Színház

Tudjuk, hisz közismert tény, A vihar (The Tempest, 1611) Shakespeare utolsó színműve, a műfajt is ő hozta létre. Olyan életbölcsességet sugall, amelyre a szerző egy gazdag életút során tett szert. Egyik tanárom az egyetemen Mozart Varázsfuvolájának Sarastróját gondolta Prospero későbbi utódának, mert mindketten képesek hatalmukat alárendelni a megbocsátásnak, a világ rendjét állítják helyre. Az a rendező – és vele a színház is –, aki ezt a darabot viszi színre, olyan tisztelettel közeledik hozzá, mint amikor egy elhunyt személy végrendeletét hozzák nyilvánosságra. Andrzej Bubien, A vihar mostani rendezője valami más szándékkal fogott hozzá a rendezéshez, de ez a szándék kissé szembemegy a szerzővel, inkább egy mostanság divatos víziónak gondolnám arról, hogyan alakulnak át a tények ellenőrizhetetlen virtuális valósággá, aminek már nem vagyunk urai.

Maga az ítéletidő, melynek kapcsán a szereplők hajótörést szenvednek, elmarad, helyette sok-sok cipő sorakozik a színpad elején, amikor felmegy a függöny, közben a háttérben mindkét irányból videót vetítenek, ott is cipők láthatók, szebbnél szebbek. Majd belép Miranda (Szász Júlia e.h.), és próbálgatja a cipőket, előbb magas sarkú női, később fűzős, férficipőt próbál. Hosszú percek telnek el, végül apjához, Prosperóhoz (Horváth Lajos Ottó) intéz kérdéseket. Kezdődhetne a cselekmény. Hamarosan megjelenik Ariel (Szűcs Nelli), a légi szellem, aki Prospero jobb keze, parancsainak végrehajtója, ő vezényelte le a hajótörést Prospero parancsai szerint. Bubien rendezésében a szereplők funkciója megváltozik, Prospero nem „bűvész”, nem varázsol, hanem művész, aki nem létező múltból alkot elképzelt valóságot. Ariel ceremóniamester, másfelől a táncos szórakoztatás része, énekel, ugrál, sokat öltözik, vetkőzik, majd egy ládába csomagolva a süllyesztőben végzi pályafutását az előadás végén. A mór megtette, a mór mehet – mondhatnánk viccesen.

Azonban nem ez a lényeg. Előadás közben azt vesszük észre, hogy minden jelenetből hiányzik a magasztosság, a csodavárás, és valami rettenetes csalódást élünk át. A hajótöröttek kompániája mindössze négy fővel képviselteti magát az előadásban, az ötödik Ferdinánd, a nápolyi királyfi (Bordás Roland) nincs velük, mert őt Prospero elkülöníti a többiektől, hisz komoly szerepet szán az ifjúnak, ő lesz Miranda jövendőbelije. A négy hajótörött, Prospero régi ellenségei, ők üldözték el a milánói herceget lányával, Mirandával együtt, és tették egy süllyedő hajóra tizenkét évvel ezelőtt. Nos, ők négyen szenvtelen arccal asszisztálják végig a színművet, gőgös hallgatással, öntelt lélekkel ülnek, vagy néznek a semmibe, kihalt agyukból az emlékezés a régmúlt dolgokról. Alonso, a nápolyi király (Rubold Ödön) végig fiát, Ferdinándot keresi, siratja, mert halottnak hiszi. Amikor később viszontlátja Miranda vőlegényeként, akkor nem örül a megkerült fiúnak, hanem méltatlankodik amiatt, hogy a menyasszonyt (Mirandát) még csak három órája ismeri. A rendezés kiirtott minden olyan szöveget a műből, amely mágiára utalt volna, sőt kimaradtak azok a részek is, amelyek Prospero szerepét mondják el a sziget humanizálását illetően. Ő itt nem pozitív személy, csak egy „aspektus”, szemszög, ami felől nézi a dolgokat. Neki előbb meg kellett hódítani a rossz szellemeket, Calibant (Kristán Attila) leigázni, Arielt kimenteni szűk fatörzs lakhelyéről, mindez az előadásban megkérdőjelezhető, nem erény, inkább erőszak.

Azzal együtt, hogy Caliban személye eljelentéktelenedik, Trinculo, Alonso tréfamestere (Rácz József), és Stephano, a részeges borász (Farkas Dénes) szinte főszereplővé válnak. Ők ketten jónak látják magukat lerészegíteni, dőzsölni, sőt, duhajságukban még transzvesztita szerepben is mutatkoznak, mindannyiunk szórakoztatására, de nem igazi örömére. Bizonyítva ezzel azt, hogy a nemi eltévelyedés korunk igen jellemző velejárója, már természetesnek kell tartanunk jelenlétüket. Ők ketten is szerves részesei Miranda és Ferdinand egymásra találásának, úgy ünnepelnek, mintha esküvő lenne, féktelen tánc, tivornya, flitterek, girlandok, és a színpadra varázsolt kis kunyhóban a fiatal pár pantomimban bemutatja eljövendő házasságuk történetét. Díszlet valójában alig van, alkalmi padok, süllyesztőből feljövő asztal, hátsó nézőtér villan be rövidebb-hosszabb ideig, illetve két filmfelvevő működik állandó kellékként (díszlet- és jelmeztervező: Anita Bojarska).

Bubien rendezése mindent megkérdőjelez, minden Shakespeare-jelenetet átfordít a másik oldalra. Calibant kirekesztik, Prospero a sziget zsarnoka, megmásította a régi eseményeket, a hajótörött ellenségei pedig eszüket és emlékezetüket vesztették, és nem biztos az sem, hogy ők üldözték el Prosperót. Semmi sem biztos, mert amit látunk, lehet virtuális valami, a tények nem tények, csak valaki szemszögén át láttatott valóság. Ha másfelől nézzük, mást mutat. A valóság reménytelen és egyúttal borzalmas, hisz nincs semmiben bizonyosság. Ezt a világképet állítja fel a rendező, mint olyant, ami körülvesz bennünket. Ennek létét a bőrünkön érezzük napjaink külpolitikai híreiben, de belpolitikai árnyait nézve is. Szembesülni vele Shakespeare-en keresztül letaglózó jelenség.

A színészek a rendezői koncepció szerint játszanak. Horváth Lajos Ottó még a Prosperótól elvett jóság-adagtól megfosztva is szimpatikus főhős maradt. Szűcs Nelli sziporkázik az állandóan sürgő –forgó, örökösen átöltöző Ariel-szerepben, amely itt nem légies, nagyon is földhözragadt, viszont legalább humoros. Bájos volt Borbás Roland szerelmes vőlegénye, Szász Júlia (e.h.) szeretetre vágyó Mirandája, különösen megható, amikor apja karjaiba ugrik nekifutásból. Rácz József és Farkas Dénes önfeledten mókáztak furcsa női öltözetükben, Kristán Attilának alig maradt szerepe, hogy „kirekesztett” minősítést kaphasson. A négy hajótörött közül az Alonsót játszó Rubold Ödönnek van valamelyes szövege, néha Schnell Ádám is mondhat egy-egy mondatot Gonzalo tanácsos szerepében, de Tóth László (Sebastian) és Bakos-Kiss Gábor, a trónbitorló Antonio szerepében mindvégig szótlanul, ám elkomorult arccal ülik végig az előadást. A vihar eddigi leghíresebb fordítását, Babits Mihályét, mellőzték, a rendezés ezúttal Nádasdy Ádám fordítását használta fel az bemutatáshoz.

A zeneszerző: Piotr Salaber, az előadás zenei felvételét az ő irányításával Chris Aiken készítette a varsói Studio 124-ben, koreográfus: Katona Gábor, dramaturg: Kozma András, rendezőasszisztens: Kolics Ágota, korrepetitor: Komlósi Zsuzsa.

Bemutató: 2019. december 20.

Megtekintett előadás: 2019. december 22.

Budapest, 2019. december 26.

Földesdy Gabriella

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©