Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

ANNA KARENINA

Pesti Színház

A Tolsztoj remekművét színpadra állító Roman Polák a Szlovák Nemzeti Színház rendezője, alkotótársa Peter Canecky jelmeztervező, Jaroslav Valek díszlettervező és Michal Novinski, aki a zenéért felelős. A magyar szöveget Roman Polák és Daniel Majling adaptációja alapján Morcsányi Géza készítette, dramaturg Balassa Eszter.

A darabot kétszer másfél órában láthatjuk.

Tolsztoj terjedelmes regényét, mely 1877-ben jelent meg, ismertnek tételezzük fel: három család története (Karenin, Levin és Oblonszkij) a korabeli Oroszországban, árnyalt társadalmi eseményeket is elénk állítva. Mint mindig, most is az az egyik nagy kérdés, hogy a tengernyi anyagból az előadás mit hangsúlyoz, mit emel ki.

Ragyogó a díszlet, a sínen mozgatható kétoldalt nyitott óriási, csaknem a színpad tetejéig érő fehér dobozokkal, melyek különféleképpen csúsznak egymásba mindkét oldalról, és ragyogóak a közreműködő görkorcsolyázók, akik másodpercnyi pontossággal érkeznek és hoznak be-visznek ki-tolnak be és ki holmikat, bútorokat. Több bútor is kerekeken gördül. Rengeteg kellék szükségeltetik, teázásokhoz különösen (Oroszország!), és annyira részleteiben is megrendezetten és olajozottan, egymásra figyelve történik mindez, hogy ebben szinte külön is gyönyörködhetünk. Egyes jeleneteknél pedig oldalsó vetített felirat igazít el minket, éppen hol vagyunk és mikor.

Látunk még rézágyakat… meg bőröndöket is. Ezekkel kezdődik az előadás, a színen Anna sógornője, Dolly Oblonszkaja (Waskovics Andrea) elkeseredetten pakol, mivel férje megcsalta (Sztyiva Oblonszkij – Józan László), és Dolly kilépne innen. De nincs hova mennie, meg aztán ott vannak a gyerekek… Anna (Bach Kata) ezért utazik hozzájuk, ő simítja el a konfliktust, természetesen Dolly megbocsát férjének, Sztyivának, éspedig „teljesen”, ahogy mondja – férje később is megcsalja, Dolly pedig még szül „neki” gyerekeket. Összesen hetet, közülük öt marad életben, ő mind a hetet gyerekének vallja. Mindez nagyon sok erőt kivesz belőle, de csinos marad… Később ő egyengeti Kitty, Anna testvérének dolgát (Kitty Scserbanszkaja – Antóci Dorottya e.h.) az őt régóta nagyon szerető Levinnel (Kiss Gergely Máté), akit Kitty bár szeret, de korábban kikosarazott, éspedig Vronszkij (Orbán Levente) lánykérésében bízva. Ez azonban elmarad, de nem Anna miatt: Vronszkijnak esze ágában sem volt nősülni, Kitty és főleg anyja (Kútvölgyi Erzsébet) fűzött csak nagy reményeket a házassághoz.

Kittyt mégis nagyon megviseli Vronszkij és Anna egymás iránt vonzalma, sőt szerelmük beteljesülése: hónapokig kezelik külföldön, de végül felépül-

Érdekes figura Levin a maga földbirtokos létével: bár ő is egyetemet végzett, társai mind magas állásokban vannak már, ő nem akarta azt az életet.

Kétszer is találkozunk Levin öccsével, Nyikolajjal (Zoltán Áron), aki haldoklik… mellette csak a nyilvánosházból felszedett Mása van (Gilicze Márta), aki nem ért az ápoláshoz, nem ért semmihez, de elviseli Nyikolaj szövetkezet-alapítási álmát, és a maga módján igyekszik mindent megtenni Nyikolájért. Alakja kissé túlrajzolt negatív irányba… mintha még szellemileg is fogyatékos lenne. Egykedvűen eszik tovább, miután ő állapítja meg, hogy Nyikolaj meghalt.

Kitty apja (Scserbackij herceg – Borbiczki Ferenc) „arisztokrata”, nem szeretné Vronszkijt a vejének akkor sem, ha dúsgazdag és gróf, vehemensen kel ki az ötlet ellen; a mama annál inkább pártolná társadalmi állása miatt.

Kitty végül boldog lesz Levinnel, és Nyikolaj utolsó napjaiban ők hárman, Másával vannak mellette – kellően lehangoló a sok véres lepedő… Kittyék kisfia nehéz születéséről csak néhány szót hallunk később.

Bezzeg Betsy Tverszkaja (Majsai-Nyilas Tünde) éli az életét, bár férjével nem is találkoznak a nagy palotában, őt meg sem szólják, hogy más kísérgeti az estélyekre. Meglehet, ha azzal kísérgettetné magát, akit ő szeret, nem kerülné el a kiközösítést…

Annának azonban nem sikerül ugyanez. Vronszkij szeretője lesz, gyereket szül, ami már takarhatatlan. A kislány azonban Karenin nevén lesz… Vronszkij pedig nem veheti el szerelmét, amíg az el nem válik. Anna nem akar válni a fia miatt, akit elveszíthet a válással, férje nem akar válni karrierje, társasági léte miatt. Megbocsátása Annának a kislány szülése után mégis a karrierjébe kerül, a cár (!) fülébe jut e „gyengesége”, ezért mégsem őt bízzák meg a beígért jelentős állami-politikai feladattal.

Anna viselkedésében itt túl fiatal, és nagy szenvedélyt sem mutat fel. Nem tud dönteni, fia vagy szeretője: a kettő együtt nem megy. Férje a kislány születése utáni nagy betegségében felesége könyörgésére-kérésére megbocsát neki, Vronszkij erre öngyilkos akar lenni, de a pisztolylövés „mellé ment”, mondja. Miután Anna mégis a szeretőjével és pici lányukkal utazik külföldre, Karenin meggyűlöli – miközben hiányzik neki a kislány, mely nem is az övé –, és Annával együtt saját kisfiát is meggyűlöli, tehát valóban már csak bosszúból sem adja át feleségének. De a válásba sem egyezhet bele az ő társadalmi helyzetében, bár előbb úgy tűnt, mégis megteszi. Mivel Vronszkij így nem veheti el Annát, nevét, jelentős vagyonát nem örökölheti sem Anna, sem a gyerek, vagy a vágyott-születendő gyerekek, főleg fiúról ábrándozik – Vronszkij ugyanis nem tud arról, hogy Anna nem fog több gyereket szülni saját elhatározásából…

Anna viselkedése lassanként teljesen kórossá vált, nem tudni, függősége okozta ezt, vagy gyengesége okozta függőségét. Tény az, hogy morfinista lett, öngyilkossága előtti utolsó percei is részben vagy egészben ezért lehetnek álomszerűek.

Mindezeken túl az istenfélés, istenhit, istenkáromlás sem hiányzik a darabból, főleg Lídia Ivanovna (Halász Judit) részéről, vagy más oldalról a nagy hazaszeretet, sőt szerelem Oroszország iránt – ez főleg Jasvin, Vronszkij tiszttársa (Csapó Attila) szavai, aki egyébként nem veti meg az örömlányokat. (Itt Zsuzsu, éspedig elég alpárian – Simák Dominika.)

A Karenin és Anna közti korkülönbség itt jóval nagyobb, mint eredetileg, húsz év helyett negyven körüli. Az elején Anna „jól megvan” férjével, aki bízik benne, elmondja neki, mit olvas, mik a tervei, tisztelettel beszél vele. Érzelmekről azonban nem sok szó esik, becsületről később igen, gyűlöletről még később sajnos még több.

A férj nem követett el semmit, mondogatja, bár azt belátja, hogy tévedés volt elvennie Annát. Az nem derül ki, eredendően szerette-e. Lídia vigasztalja (meg?) Karenint, a lábát is megmosva – krisztusi alázat gyanánt? De mint mások megtárgyalják, a szerelem csak hátráltatja a boldog (?) házasságot. Hát persze, hiszen ez Tolsztoj regénye… Tiszta érzelemre Lídia lábmosásakor sem gondolhatunk. Karenin pedig „relaxál” csak mindeközben.

Anna kiközösítését a panaszaiból tudjuk meg Vronszkij vidéki birtokán. Anna vidéken sem találja a helyét, később azután Moszkvában sem. Szerjózsát (Pap Jeromos/Szabó Igor Ervin) jobban szereti, mint a kislányt, ami fáj Vronszkijnak. A nő féltékeny ok nélkül, „jelenetei” érthetetlenek, a szegény volt katonatisztet meg is sajnáljuk, annyira tehetetlen, pedig mindent megtenne Annáért. De Anna maga sem tudja, mit akar. Maradt a morfium és a halál…

Miközben nem tudjuk meg, miért e szenvedély, ha volt/van egyáltalán.

A zene jó, a jelmezekre pedig nem nagyon érünk rá odafigyelni, de visszagondolva: kifejezőek. Kicsit egyhangú Dollyé („mintaanyaként?) – de egyedül ő látogatja meg Annát vidéken, bár nem jutnak közös nevezőre – itt derül ki ugyanis, hogy Anna az orvossal „elintéztette”, hogy ne lehessen több gyereke. Ez Dolly számára elfogadhatatlan, de Annát nem veti meg továbbra sem.

Anna nem bízik már Vronszkijban… ilyenkor nem tudni, saját magából kiindulva ítél, vagy sem. Szeretője nagyon is elfoglalja magát hasznos közügyekkel vidéken, Anna nem.

Nehéz a jelenkorból visszanézve megoldani, megérteni a dolgokat… Talán nem is kell. És még manapság is hány felbontott házasságban nem tudnak a felek megegyezni a gyerekelhelyezésről?!

Karenin indokai, önbecsülésének védelme, férfi-érzései, érvei és indulatai megalapozottak, kiválóak. Hát persze, hiszen Hegedűs D. Géza alakítja; a kissé tanítói habitusú emberből hús-vér szenvedő, többszörösen megbántott-megsértett férfi válik erős érzelmekkel. Az ő élete is tönkrement… és talán neki sincs „másik” (a regényben a kis Annát ő neveli tovább), miközben itt mi sem érezzük-látjuk a mindent elsöprő szenvedélyt Annában, amiért képes volt felrúgni addigi életét. Akkor férje hogyan is érthetné meg?! Felesége mintha csak belesodródott volna a viszonyba a délceg katonatiszt Vronszkijba (hány nő szeretett már bele a történelemben csak a jól megformált „uniformis”-ba?!), aki ráadásul nemcsak kedves, de segítőkész embernek is mutatkozott. Két nagyon különböző ember Karenin és Vronszkij minden téren, feltehetően szerelemben-szeretőként is, de ezt nem tudhatjuk meg. Anna pedig nem is találhatott volna más kiutat férje mellől, Ibsen Nórájával ellentétben. De hát még csak a 19. század vége felé járunk.

A rendező munkatársai: Szládek Kata, Szabó G. László.

Bemutató: 2019. október 25.

Megtekintett előadás: 2019. november 14.

Budapest, 2019. november 15.

Györgypál Katalin

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©