Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

LÉLEKHARANG

Újszínház – Dunaújvárosi Bartók Színház

Páskándi Géza 1984--85-ben írta e kevéssé ismert drámáját. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be 1987 februárjában (rendező: Léner Péter). Az író már jól bevált módszeréhez folyamodott: egy valós történelmi eseményt választott tárgyául, amelynek körülményeit pontosan feltárta, de bőven maradt még hézag a történetben, amelybe belehelyezte saját korát, önmagával a középpontban. A kort, amely cudarul bánt vele. A főhős (Libényi János) vallatásának módszere, a vele szembeni eljárás nem[csak] az 1850-es évek Bécsét idézi, hanem az 1950--60-as évek Romániáját.

A lélekharang szól halkan, árván. Libényi János szabólegény (Havasi Péter) a vallatóteremben áll, ő kérdez először: meghalt? Válasz nincs. A kérdés többször is elhangzik, de a verőlegény egyszer sem válaszol. De hát kiről van szó, hogy Libényi Jánost csak az a dolog érdekelje, meghalt-e valaki, vagy életben maradt? A vallatásból, a tanúk beidézéséből, az egyenruhás császár (I. Ferenc József – Csadi Zoltán) időnkénti háttérszerepléséből rájövünk a feltárt eseményre. Libényi János volt az a 21 éves magyar fiatalember, aki 1853 februárjában merényletet kísérelt meg a császár ellen sikertelenül. A kés csak súrolta a nyakat, Libényit pedig felakasztották. Nem mondták meg neki sokáig, hogy merénylete után a császár saját lábán hagyta el a helyszínt.

Maga a történet ürügy, amelynél a kihallgatás mikéntje lesz fontos. Anyanyelvi kérdezőt rendelnek a vádlott mellé, hogy jobban lehessen irányítani, befolyásolni, információkat kiszedni belőle. És ez az a pont, ahol Páskándi igazán otthon van. Saját bőrén tapasztalta, hogyan alázzák meg a foglyot testileg-lelkileg, ígéretekkel, hazugságokkal traktálják, csak valljon be mindent, azt is, ami nem igaz, árulja el társait, cinkosait, egy nem létező összeesküvést. Ebből a helyzetből kell emelt fővel kikerülni, visszautasítva minden rágalmat, ügyeskedést, életben maradási lehetőséget. Nem akarja, hogy őrültnek nyilvánítsák, sem elfogadni, hogy féltékenységből támadt áldozatára. Nem, ő a szégyent akarja lemosni, a meggyalázott magyar szabadságharcosok szégyenét, és egyedül akarja elviselni a következményeket. Nem fél a haláltól. Ez az egyetlen járható út. Libényinek is 1853-ban, Páskándinak is 1957-ben, letartóztatásakor.

A mellékszereplők által teljes képet kapunk a körülményekről. (Az írott változathoz képest kimarad a dunaújvárosi szereposztásból a Tömlöcőr, Özvegy Potacskáné, Hansi kárpitos segéd, Gerzson péksegéd, Köszörűs.) Libényi nővére, Magdó (Tőkés Nikoletta) mindenben a megalkuvást választja, Hilde (Makai Anita), az osztrák leányanya, aki Libényi gyermekével várandós, és vállalja a merénylő gyermekét. Nemcsak szerelmes, hanem becsületes is. Mayer úr (Szemán Béla), az izraelita szabómester szintén igaz ember, Libényi jóakarója, bár nem lázadó. Végül a Kapitány (Őze Áron) a legfontosabb szerepben: a magyar nemzetiségű vallató, aki maga is frusztrált a kérdezéstől. Szenved a feladattól, mivel nem érti a merénylőt, miért követte el tettét, de feljebbvalóinak is meg akar felelni, ám nem tud. Áldozata nem szokványos bűnöző, valami konokság van benne saját ügyét illetően, s ez a Kapitányt is elgondolkodtatja saját magyarságát, hovatartozását illetően.

A két történelmi kor közötti párhuzam tökéletesen működik, mert mindkettőnél ott van az idegen elnyomó hatalom, amely csak a teljes behódolást, meghunyászkodást hajlandó elfogadni leigázott alattvalóitól. Félelemben, rettegésben tartja őket, hogy saját hatalmát megőrizze. Soha nem jut eszébe, hogy ez a birodalmi, vagy mondjuk, „dohányon vett” államhatalom mindenképpen ideiglenes, ha a történelmi távlatot nézzük. Egyénnek és nemzetnek nagyobb esélye van emelt fővel kikerülni az igazságtalan elnyomásból, üldözésből. A Libényi Jánosok merénylete sohasem hiábavaló, még ha sikerületlenül végződik is. Libényi-Páskándi a megkínzott és meggyötört magyarság sorstragédiáját példázza. A hőst, akinek nem állítanak szobrot, nem rebegnek hálát neki a kései utódok, nevük nem marad meg a polgári köztudatban.

A dráma eredeti szövegének közel fele kimaradt a színpadi változatból, ennek oka feltehetően a célirányosság. A csupán „dokumentumjáték”-nak feltüntetett dráma a hiányzó mellékszereplők nélkül is megáll a lábán (dramaturg: Kompár Valéria). Úgy tűnik, a rövidítés nem ártott a színdarabnak. A lecsupaszított díszlet néhány gerendából áll, összeszögezett lécből, fő kelléke a hurokban végződő kötél, amely a főhősre vár, valamint a lélekharang gyenge hangja, amely keretbe foglalja a történetet (látvány: Kovács Yvette Alida). Rendezte: Léner András.

Ha a színészi produkciót tekintjük, a játéknak két egyenrangú főszereplője van: Libényi és a Kapitány. Havasi Péternek kicsit könnyebb volt a dolga, hisz ő az abszolút pozitív hős, merénylő, aki a zsarnok ellen támad, míg Őze Áron, az ellenszenves vallató, aki maga is szenved, miközben gyötri áldozatát. Utóbbi sokkal nehezebb feladat, amit Őze remekül old meg. Önmagával folytatott konfliktusa megrázó a néző számára. Átérezzük a figurát. Szemléletes volt a két női szereplő közti karakterbeli különbség, amit a rendezés a színészválasztással oldott meg. Tőkés Nikoletta (Magdó) vonzó lénye, csinos öltözete mögött egy elrontott élet fájdalma sugárzik át, míg Makai Anita sápadt arccal, szendeségével Hilde tiszta ártatlanságát testesíti meg. További szereplők: Szemán Béla (Ezredes – Mayer Sámuel), Jiling Ottó (Tisztelendő – Késes), Csadi Zoltán (I. Ferenc József –Vallató), a két szerep egy ponton a jelmezükben is összeér.

Páskándi darabját az Újszínház a VI. Keresztény Színházi Fesztivál keretében hívta meg.

Előadása 2019. április 28-án volt a nagyszínpadon.

Budapest, 2019. május 1.


Földesdy Gabriella
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©