Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

Nemzeti Színház

Mindig nagyon várjuk Madách világszínvonalú főművének újabb rendezői értelmezését, színpadi újrarendezését. Vidnyánszky Attila immár negyedszer fog hozzá, hogy elképzelését a műről elénk tárja. Jelen bemutató alkalmával a Nemzeti nagyszínpada csúcsra van járatva, mert nemcsak az állandó színpadtechnikát alkalmazva változnak a színek mindenféle manuális átrendezés nélkül, hanem a színpad széleit kihasználva, a közönség egy része fent ül, ők egész közelről láthatják a mozgalmas jeleneteket, szinte betekintenek a rendező boszorkánykonyhájába.

A rendezési koncepció alapgondolata ezúttal egy ádámi kérdés: „Hová lesz énem zárt egyénisége?” (III. szín) Így, kiragadva szövegkörnyezetéből, kissé lóg a levegőben. Feltevése is magyarázatra szorul. Akkor hangzik el, amikor Ádám mintegy kívülről nézi a teremtett világ működését, áradat, delej, vihar tombol, zúg körülötte, amikor az élettelen anyag „életre küzd”, hol jegecet, hol rügyet fakaszt magából. Nos, ekkor teszi fel a kérdést Ádám, így folytatva: „Mivé leszesz testem, melyben szilárd/ Eszköz gyanánt oly dőrén megbízám/ Nagy terveimben és nagy vágyaimban?” Ebbeli kétségeit tovább folytatja, attól fél, hogy e szörnyű erők lebirkózzák, egyedül marad az elemek között, s már bánja, hogy elhagyta a Teremtő által kínált gondviselést: „Oh, miért lökém el/ Magamtól azt a gondviseletet,/ Mit ösztönöm sejtett, de nem becsült,/ S tudásom óhajt, oh! de hasztalan!”  Lucifer ekkor hívja elő a Föld szellemét, Ádám vele beszélje meg kétségeit.

Ennyi mindent rejt magában a feltett kérdés, mindezekre lesz érv és válasz, talán útmutatás a IV.-XIV. színben felvillantott jövő egy-egy epizódjában. Vidnyánszky rendezése a jövőt, amely amúgy is álomban tárul Ádám elé, még álomszerűbbé teszi, fokozza sejtelmességét, már-már megfosztja minden realitásától. Elmosódnak a határok a színek (ezáltal a zárt egységek) között, folyamatos átmenet van, a technika süllyeszt, emel, oldalra tol embert, falat, kelléket. Nincsenek egyszereplős figurák, minden főszerepet többen játszanak, többnyire felismerjük, hogy éppen ki kit testesít meg, de sokszor nem tudni, honnan jön a hang, aki beszél, éppen kit alakít, és miért. Rosszabb esetben nem értjük a megszólalást a rossz akusztika miatt. Nem sejthettük előre, hogy a Tragédia majd ebbe a relativizált színpadi formába fog elmozdulni. Az egész mű megoldása színpadilag olyan, mintha egy „félig szcenírozott” oratóriumot (operát?) látnánk, csak ének helyett emelt hangon beszélnek az énekesek (Díszlet: Olekszandr Bilozub). A félig szcenírozás a színpadi díszletnek az a formája, amikor csak jelzésszerűen van jelen a díszlet, nem valóságosan mutatva meg a környezetet.

Úgy fut végig az előadás a Madách által felvázolt történelmi korokon, hogy csak azért tudatosul bennünk a helyszín, az esemény, mert ismerjük – már aki, és már amennyire – a mű szerkezetét, szövegét, és visszakövetkeztetünk, hogy most hol járunk, és miről van szó. Aki „felkészületlenül” érkezik az előadásra, alig ért valamit az elé táruló látványból. Mintha maga a néző is álmodna, ott ülve a nézőtéren, és időnként szöveg- és jelenetfoszlányok formálnák álmát, de nem tudja, hol van, kik beszélnek, és neki mi a szerepe ebben. Amikor majd felébred – mert vége az előadásnak –, akkor gondol vissza álmára, mit is látott, kik voltak benne és mit akartak?

A relativizált figurák következményeként több Ádám, több Éva és több Lucifer van, sőt Lucifer szinte el is tűnik, időnként csak a hang szólal meg (legtöbbször Csurka Lászlóé). Az Úr hangja kezdetben idézetként kerül bejátszásra (Sinkovits Imre hangján), de a végére már jelentéktelenné válik intelme, aminek legszebb részeit elhagyja az előadás. A szöveg szétszabdalása nem tett jót az „egésznek”, a részletek lehetnek látványosak, gazdag kiállításúak, dinamikusak, de hiányzik belőlük az összetartó erő: Madách nagyszerű zsenije, logikus szövegalkotása, egyéni építkezése. Sokszor a rendezés színpadi ötletessége, a nagyszerű zenei részletek bejátszása áldozatul esik ennek a feldarabolásnak, szétszedésnek. De még ezt is elfogadnánk, ha meglenne az elgondolás íve, és az magasan szárnyalna, ahogy a madáchi szöveg. Csakhogy Ádám és Éva, a két fiatal szerelmes, akik nagyon – az átlagosnál jobban – szeretik egymást, és ezt mutatják is, végül boldogan fonódnak össze a születendő gyermek elfogadásával (Ádám megtapintja Éva hasán az ott lévő embrió helyét), ám mindez a csodával határos módon valósul meg, mintha nem következne az előzményekből.

A színészi feladatok az „egy figura – több szerep” elgondolás révén arányosakká váltak, minden színésznek majd azonos terjedelmű szövegmennyiséget kell megtanulnia. Berettyán Sándor (Ádám) az Ádámok közt harmatosnak számít őrületes fiatalságával, nagyon szimpatikus figurát hoz elénk, mindössze tompa, gyengén megszólaló hangszíne marad el a várakozástól. Ács Eszter (Éva) szépen és jól játszik, még nem elég érett a szerepre. Csurka László, Berettyán Nándor, Farkas Dénes, Fehér Tibor mindahányan Lucifert játszanak, váltogatják egymást, feloldódnak a cselekményben, megoszlik a felelősség köztük. A figura sokat veszített súlyából. Szalma Tamás (m.v.) két Ádám-alakítása volt emlékezetes, ő volt Miltiadész és Kepler. Tóth Auguszta számára sok igen jó lehetőség adódott, hogy megmutassa remek képességeit. Az athéni színben Júliaként, a rómaiban Hippiaként tündökölt, utóbbinak kéjnő vonásait igen hűen mutatta előttünk. De emlékezetes perceket okozott a londoni színben Júlia anyjaként, és a falanszterben tudósként. Nagy Mari sokféle szerepet kapott, egyszer narrátorként láthattuk, máskor a Föld szellemét alakította. Rubold Ödön Péter apostolként (Róma) erőtlen, pátriárkaként (Bizánc) eszelősen hangos. További szereplők voltak: Herczegh Péter, Mátyássy Bence, Mészáros Martin, Nagy Márk, Schnell Ádám, Szabó Sebestyén László, Szép Domán, valamint a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának II. éves színész hallgatói. Tragédia-rendezések jönnek-mennek, Madách szövege azonban marad olyannak, amilyennek megírta, Arany pedig javította.

Jelmeztervező: Bianka Imelda Jeremias, dramaturg: Verebes Ernő, koreográfus: Bozsik Yvette, rendezőasszisztens: Trimmel Ákos.

Bemutató és egyben megtekintett előadás: 2018. október 19.

Budapest, 2018. október 27.

 

Földesdy Gabriella

 

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©