Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

CALIGULA HELYTARTÓJA

Nemzeti Színház – Gobbi Hilda Színpad

Székely János drámája közel ötven éve keletkezett Ceausescunak, a hírhedt diktátornak uralma idején, és ott van mögötte az erdélyi magyar kisebbség jajkiáltása, egy sarokba szorított nemzet szenvedése. Ám korántsem lehet leszűkíteni a történelmi parabola mondanivalóját a Romániában élő magyarságra, mivel a téma egyetemes érvényű, kihívást jelent az egyén, a közösség, mindenféle hatalmi alakulat, illetve nemzet számára is. Az 1978-as gyulai revelációszerű ősbemutató óta (rendező: Harag György) több rendezésben is láthattuk, a bemutatók száma nem csökken, inkább növekszik az idő múlásával. A szerző világszínvonalon írta meg művét (hátránya, hogy magyarul tette, ezért kevesen ismerik), a benne feltett kérdéseivel mindnyájunkat szembesít a helyzettel: mi mit tennénk, hogyan viselkednénk ebben a helyzetben?

Szász János rendezése a parabola hatalom- és alattvaló ellentét körüli kérdéseket még jobban elmélyítette, mint az eddig szokásos volt. A játéktér leszűkült egy néhány méter széles sávra, amelynek két oldalán 5-5 széksorban ülnek a nézők. A keskeny sáv mindkét végén kapu: egyiken a szereplők jönnek-mennek, a másik a templom bejárati kapujának stilizált nyílása (díszlet- és jelmez: Vereckei Rita). A legfontosabb díszletelem azonban a hungarocell burkolattal ellátott hatalmas szobor, amely a színtér fölött fenyegetőleg terpeszkedik a magasban, és nem kerül kibontásra a darab végén sem. Titokzatosságát megtartja. További új elem a rendezésben a négy római szereplő gyakori birkózása (Petronius-Decius; Probus-Lucius) egymással, vagy csak karizmaikat erősítik fekvőtámasszal, húzódzkodással. A sok erőpróba dinamikussá teszi az előadást, ami e nélkül talán irreálissá válna. Meglepő új vonás a tűzzel való játék mindvégig. Petronius gyufával játszik, papírt éget, kandeláberben tüzet gyújt, majd ónkannából gyúanyagot (benzin, petróleum, gázolaj?) önt magára, végül a bebugyolált szobor tetejére is. Természetesen nem lesz tűz belőle, és a főszereplő magát sem gyújtja fel, de ez a veszélyes játék egyre csak növeli a bennünk felgyülemlett feszültséget.

Fenti rendezői ötletek a felvetett dilemma súlyát nagyobbítják. A felelősség a főszereplő, Petronius római patrícius, Szíria helytartójában összpontosul, döntenie kell, beviszi-e a császár által küldött szobrot a zsidók templomába, és feláldozza-e őket a cél érdekében, majd kivégezteti-e a két árulónak vélt segédtisztet? Egyáltalán, van-e határa a felsőbb parancs teljesítésének? Mi a fontosabb, a muszáj vagy a lehetetlen? És a lehetetlen valóban lehetetlen-e? Petronius oly ügyesen lavíroz a parancsmegtagadás ügyében, hogy nem kerül sor a szobor templomban való elhelyezésére, viszont a két segédtisztet mégiscsak kivégezteti, később kiderül: ártatlanul. A lemondást választaná, így elmenekülne a felelősség alól, ám az őt nagyra becsülő zsidók nem engedik kilépni, ekkor választaná az öngyilkosságot (ennek előkészítése folyik a tartálykannával), amikor megérkezik a megoldás: Caligulát megölték.

A zsarnok halálával csak a pillanatnyi helyzet oldódik meg, a probléma marad, hisz jöhet újabb zsarnok és újabb parancs. Székely-Petronius megoldása hasonló esetekben a nem cselekvés alkalmazása, legvégül jönne önmaga elpusztítása, mert nincs más megoldás.

Petronius és Barakiás zsidó főpap dialógusának végén filozófiai magyarázatát kapjuk az Istenbe vetett hit erejének: nem a templomban lakik Ő, aki nem engedi, hogy más isten szobra kerüljön oda, hanem a hívők lelkében él, és a hit ereje adja az összetartozás, a lemondás, az önfeláldozás nagyszerűségét, amely időnként hegyeket is tud mozgatni.

Trill Zsolt Petroniusként mind fizikailag, mind értelmileg színészi teljesítőképessége határáig ment el. Szemünk előtt válik nagyképű, fölényes helytartóból lelkiismeretét vizsgáló érző emberré, aki inkább magát áldozná fel, mint egy leigázott népet. Horváth Lajos Ottó (Barakiás) előbb ellenfele, később tisztelője lesz a rómainak, a színész nagy intellektuális erőt mutat játék közben. Kristán Attila (Lucius), Bordás Roland (Probus), Rácz József (Decius) kicsit visszafogottan játszottak, ám jól hozták a figurát. További szerepekben Bodrogi Gyula (Agrippa), Bölkény Balázs (e.h.) (Júdás), valamint a Kaposvári Egyetem IV. éves színész hallgatói szerepeltek. Dramaturg: Kulcsár Edit, rendezőasszisztens: Herpai Rita. Az előadás alatt félelmes aláfestő zenék, illetve furcsa zajok, suttogások voltak hallhatók, ezek ugyancsak hozzájárultak Szász János rendezésének extrém megoldásaihoz, amelyek olykor beégnek a néző emlékezetébe.

Előbemutató: 2018. június 26., Gyulai Várszínház

Bemutató a Gobbi Hilda Színpadon: 2018. szeptember 21.

Megtekintett előadás: 2018. október 18.

Budapest, 2018. október 19.

Földesdy Gabriella

 

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©