Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

Pesti Magyar Színház

Dobozy Imre 1965-ben írta a Nyílt parancs című filmdrámát, Szász Péter a forgatókönyvet, amiből Keleti Márton készített játékfilmet. Érdekes, hogy Dobozy a film elkészülte után írta meg kisregény formában A tizedes-t, ami 1969-ben jelent meg. A sikeres film közel hozta a húsz évvel korábbi háború sújtotta Magyarország megszállását német, majd orosz részről. Mindezt nem a tragédia oldaláról, hanem olyan eleven humorral átszőve, amely máig a társadalmi köztudat részét képezi. Az író maga is részt vett háború végi harcokban (átállva az oroszokhoz), ebből az élményből született meg a történet film- és regény formában. Dobozy ötlete ezúttal a Magyar Színház színpadán landolt 13 férfiszínész és pár színi növendék aktív részvételével.

Több színpadi adaptáció készült belőle, így a veszprémi, a Pesti Színház, a pécsi Kamaraszínház is bemutatta különböző adaptációkban. A mostani előadásban (hasonlóan a korábbi színpadi adaptációkhoz) Deres Péter dramaturg úgy alakította át a cselekményt, hogy minden jelenet a Drexler kastélyban játszódjon, így elmaradhatnak a kültéri (motoros, tehenes, erdészházi) jelenetek, ezzel még jobban kidomborodik a szereplők egymásra utaltsága. A sajátos cselekménysor naturalista kellékeket és játékmódot kíván, a színpadi kastély belső tere tényleg hasonlít egy osztatlan terű aulához, van csillár és forgó rejtekajtó, karosszék (díszlet-jelmez: Kovács Yvette Alida), a „Rommeltől karácsonyra kapott” Afrika-térkép, valódi kétkilós kenyér és kolbász, sonka hozzá, talán a kínált konyak nem igazi. Az előadás szerves része az átöltözés, az ehhez szükséges jelmezek és göncök segítik a háborús komédia helyzetkomikumainak érvényesülését.

A humorforrások kihasználása mellett megfigyelhető a jelenetek racionalizálása. A bevonuló német „osztag” itt mindössze két főből áll: az SS-főhadnagyból (Tahi József) és kísérőjéből, akit „Gutnacht”-nak hívnak, de őt még a szereposztásban sem tüntetik fel. Kimarad a cukorbeteg német tiszt filmből elhíresült vacsorázása is, sőt a jelenet azt valószínűsíti, hogy a német nem is német, legfeljebb baranyai születésű „volksbundos”, aki most háborúsdit játszik. Ugyancsak szerényre, két-három fősre sikerült az orosz csapat is, az őket vezető százados (Tóth Sándor) némi akcentussal, de magyarul is tud. Grisa (Takács Géza) ezúttal nem a spájzból, hanem a rejtekajtó mögül kerül elő.

A darab többi figurája megmaradt a filmbeli identitásánál. Szijártó, az elkötelezett kommunista (Horváth Illés) itt is az eszmét terjeszti, és feltétlen csatlakozni akar az oroszokhoz. A nyilas főnök (Gémes Antos) a kastélybeliek megalázásával akar célt érni, mellette a szerény képességű Dunyhás testvér (Szűcs Sándor) csak asszisztál. Színpadi környezetben nehezen megoldható lett volna a kézigránát felrobbantása, ezért a zsoldpénzre rávetülő nyilasokat a háziak lefegyverzik, és külön szobába zárják. Albert, az előkelősködő inas (Eperjes Károly) komikus karaktere új színnel bővült a diszkréten letakart éjjeli edény felkínálásával. Jóska, a pálházi illetőségű levente (Adányi Alex) ezúttal nem kerül haza a szüleihez, hanem marad a tizedessel.

A tizedes-t Lengyel Ferenc rendezte, koncepciójában mindenképpen elüt mind a film, mind a korábbi átdolgozásoktól, hogy a befejezésben a tizedes és három embere az oroszok, és a hozzájuk átállt Szíjártó és Gálfy visszatértekor nem csatlakoznak a „felszabadító” oroszokhoz. Inkább elbújnak a kastélyban, és csak később jönnek elő, jelezve, hogy megkeresik majd a maguk útját, de nem az orosz fegyverek védelmében. Ez az álláspont már a rendszerváltás utáni helyzetet mutatja, a kommunista eszme bukásával jöhetett csak létre. Másrészt jelez egy lehetséges önállósulási ideológiát is: mi, magyarok a magunk útját járjuk. Üzenet értékű.

A cselekményből élesen kirajzolódik a színdarab (komédia két részben) két ellentétes karaktere közti világnézeti különbség. A tizedes (Bede-Fazekas Szabolcs) túlélésre játszik, mindig oda áll, ahová az életben maradás érdekei viszik. Nincs mélyebb filozófiai elképzelése ideológiákról, de még a nemzet, haza, otthon is csak e tekintetben érdekli. Igazi magánzó, háború utáni elképzelése egy jól menő autószerelő műhely létrehozása. A harcolást, fogságot megunva ezért nem csatlakozik az oroszokhoz, hanem önálló utat keres a boldoguláshoz. Vele ellentétben Gálfy zászlós (Fillár István) önmarcangoló kérdések közt vívódik, mi lesz a lerombolt országgal, hová lett a nemzet, nincs már haza sem fizikai, sem mentális értelemben. Többször nyúl pisztolyához, öngyilkos akar lenni. Sokat mondó jelenet, amikor Gáspár (Rancsó Dezső) és Fekete (Szatmári Attila) beosztott  honvédeit a Szózat elmondására szólítja fel, és azok nem tudják a szöveget. Mi sem meghalni, sem megadni magunkat nem tudjuk – ismétli el többször is. Dilemmáját végül úgy oldja meg, hogy ő nem a tizedessel marad, hanem csatlakozik az oroszokhoz. A műfaj inkább tragikomédia lehetne.

A tizedes-nek három főszerepe van: a címszereplő, Albert és Gálfy. Bede-Fazekas Szabolcs egy markáns figurát hozott, aki rátermett a szerepre, hiteles önálló karakter. Eperjes Károly új ízekkel spékelte a filmbeli Albert komikus vonásait (a konyak ízlelésekor vágott fintorok), míg Fillár István alakításában időnként feltűnt a filmbeli zászlóst játszó Darvas Iván néhány mozdulata, sőt időnként hanghordozása is.

A rendezőasszisztens Juhász Andrea, zenei szerkesztő Vecsei László volt.

Jól szórakoztunk.

Bemutató előadás: 2016. szeptember 30.

Budapest, 2016. október 3.

Közölve: Kláris, 17/1. szám

Földesdy Gabriella

  

  

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©