Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

A NAGY ROMULUS

Budaörsi Latinovits Színház

Dürrenmatt „Történelmietlen történelmi komédiája” négy felvonásban csak látszatra komédia csirkékkel, romos császári nyaralóval, kiszámított házassággal Romulus és Julia között. Ezért sem könnyű színre vinni. Most Polgár Csaba tette ezt a budaörsi színház tyúkketreccé lett színpadán, együtt a HOPPart Társulattal (utóbbit a Novák Eszter és Ascher Tamás vezette, 2007-ben végzett zenés-színész osztály tagjai alakították).

A darab 2. változatát (összesen 5 létezik) Fáy Árpád fordította még 1967 előtt, a 2. változat 1957-es. Most két részben játsszák, nagyjából két órában. Itt-ott húztak belőle, másutt pedig beleírtak például némi trágárságot, kórusszövegeket, és legfőképpen lezárásként az unokaöcs – itt unokahúg – részére német nyelvű erőteljes szöveget, amit csak az érthet, aki jól tud németül, pedig feltehetően nem érdektelen a tartalma sem. Az EU azért kihallatszott.

Az előadás természetesen Romulus császárra épül, Lukáts Andor főszereplésével. Róla a darab közben megtudjuk azt is, hogy nincs diplomája, és azt is, hogy „fárasztja” a „címszerep”. Poénokként. A darabban bemutatott történetet így foglalják össze a honlapon: „a színdarab Romulus Augustus, az utolsó nyugatrómai császár és egy birodalom pusztulásának végnapját (március 15.) mutatja be.” Messziről nézve, valóban.

Mindezt Kr.u. 476. március idusának reggelétől másnap reggelig, Romulus császár campaniai villájában – ami Dürrenmatt szerint inkább hasonlít egy romos tyúkfarmra, mint császári villára. Az előadást látva ezt elég nehéz magunk elé képzelni eleve már a színpad (vagy inkább itt elkerített játszótér) kissé rideg adottságai miatt. A nézőket a színházba lépve tábla fogadja: az előadásban élő házi tyúkok is szerepelnek. És tényleg, 3 gyönyörű házityúk kotkodácsol és táplálkozik egy darabig a szereplők lábai között.

A könnyed, fuvolaszóval telített reggeli hangulatot megzavarja a koszos, véres Spurius Titus Mamma, a lovasság prefektusa (Némedi Árpád) beérkezése, vagy inkább „beesése” – a két komornyik, itt két bájos hölgy folyamatosan el is téveszti a nevét (AchillesKiss Diána Magdolna, Pyramus – Szilágyi Katalin). Hiszen a császárnak, így a rá felesküdött komornyikoknak nem fontos sem ő, sem a római birodalomban végbemenő történések, egyedül csak a tyúkok mindenkori állapota. Talán. És ez a „talán” kissé gond, a darab lényegét tekintve: a császárnak nagyon bele kellene merülnie a tyúktenyésztés mikéntjébe és hogyanjába ahhoz, hogy ne jusson percenként eszébe a birodalom mielőbbi szétesése. Hiszen ezt várja, akarja, szinte hívja minden erejével: a folyamatos, szándékos nem kormányzásával. Ezért minden komédia és flegmaság, jóleső nagy alvások. A szerelmet előbbre valónak tartja a haza szereteténél, a hazáénál, ami gyilkol és kizsákmányol. „Bírája vagyok Rómának” – ez az alapvető kijelentés most is kellően nagy hangsúlyt kap. Romulus arra számít, hogy feleségét (Spolarics Andrea), lányát (Rea – Rainer-Micsinyei Nóra) és annak germán fogságból hazaszökött, meggyötört vőlegényét (Aemilianus, római patrícius – Keresztény Tamás) – ha már ők amúgy is menekülőre fogták a dolgot a germánok elől – biztonságban tudhatja, átkelve Szicíliába, ugyanakkor saját magát eleve feláldozásra szánja, ez adja halálos nyugalmát. Az udvar azonban „műanyag nyugágyban” akart végül átkelni a tengeren – és itt, természetesen, kitör a derültség a nézőtéren. Pontosan akkor, amikor Odoaker egyben a halálhírüket is közli a császárral…

Az előadáson a hadügyminisztert is Bánki Gergely játssza, aki szintén Tullius Rotundus belügyminiszter – merthogy itt a hadügyminiszter is megszökött már, külön poént adva ezzel a megoldással, megfűszerezve a térképből Róma kiszakításával és elfogyasztásával. (Az okát nem annyira tudjuk meg.)

Isauriai Zénó keletrómai császárnak (Ódor Kristóf) Minerviána, a megbízott kamarása adja ki a behódoló-üdvözlő hasonfekvésekre és gurulásokra is a parancsot (Kurta Niké), a behódolás e formáját alkalmazza aztán Odoaker, a germánok fejedelme (Ilyés Róbert) is melegítőjében (tehát nadrágban). Theoderich nevű unokaöccsét – itt unokahúgát, Theodorát – Páder Petra játssza kellően katonásan, németesen, késsel a kezében.

Romulus nagyon emberi, amikor lányát nem adja a római birodalmat pénzért „megváltani” hajlandó Caesar Rupf nagyiparoshoz, a nadrágcsászárhoz (Bregyán Péter). Szerelemről beszél Reának, aki nagyon szereti vőlegényét, Aemilianust – szavakban, ál-pátosszal szaval akkori klasszikusokat halálról (itt anyja tanítja a színész(kedés) mesterségre), de nem ismeri fel vőlegényét koszosan, csak a gitárját (!). Aztán mégis fölismeri, és angolul énekelnek talán a szerelemről egy mai rockot...

Egyszóval, komédiát látunk inkább, leszámítva – ha le lehet számítani – a teljes udvar odaveszését a tengeren. Még a Római Birodalom „feloszlása” is komikus a nyugdíjba küldött és azt elfogadó császár erőtlen lemondásával, ahogyan az alacsony nyugágyon ülve a magas íróasztalok mögött, nagyon erőtlenül kinevezi Odoakert Itália királyává. Ezzel válna a „nagy” Romulussá Odoaker szemében. Itt inkább nevetséges volt és maradt, de Odoaker sem sokkal jobb, bár emberi vonásai, félelmei is megmutatkoznak.

A játszótér közepén három óriási, kopott, összetolt íróasztalt látunk, melyek a nézőtér felé részben nyithatók, így bennük el lehet bújni, lehet benne mélyen aludni (tudjuk, Mamma a germán fejedelem bejövetelekor képes aludni végre), lehet nagy óvatosan gyalogolni rajta (Romulus); és persze néhány széket. Meg az  olykor összecsukló alacsony nyugágyat, amelyen Romulus „trónol”, ha éppen nem alszik. Kevés kellék – a szép hangú fuvola, a gitár, a császár feltűnően viselt karórája (!) – meg persze kancsókban borok, poharak. A padlón elszórva táp és zöld a tyúkoknak. Tojástartók.

A szereplők csaknem kivétel nélkül fehér tógákban járnak-kelnek, végül is még a római időket élik. A császár fehér tógáját azért díszes szegély ékesíti. Strandpapucsban. A két sebesült férfiú azonban kisgatyában (boxerben) jeleskedik. Díszlet-jelmez: Izsák Lili.

Dramaturg: Róbert Júlia, Bánki Gergely. Zenei vezető: Matkó Tamás, olykor későbbi klasszikus zenei betéteket is hallunk, nem beszélve az időnkénti kórusban éneklésről.

Ez Dürrenmatt? Vagy mégsem egészen?

Budapest, 2016. április 29.

Bemutató: Budaörs, 2016. április 27.

  Györgypál Katalin

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©