Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

A NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL

Újszínház

„Van-e, ki e nevet nem ismeri?” – mármint Noszty Feriét. És Mikszáthét. Reménykedjünk, hogy legalább is kevés. Mikszáth regényét színpadra átdolgozta valamikor Harsányi Zsolt – kevéssé követve Mikszáth regényét –, később Karinthy Ferenc Benedek Andrással, 1950-ben – ahhoz képest egész regény-hű –, most pedig „zenés színjátékként két részben” Bártfay Rita az Újszínházban. Máris előrebocsátjuk, hogy az első rész összefogottabb és rövidebb is, pedig még néminemű anekdoták is elhangzanak, ebben is hűen Mikszáth szelleméhez.

A nézőt amúgy is korabeli andalító zeneszó fogadja diszkréten a függöny mögül, majd „társadalmi kép” tárul elénk előbb ködös füstben; lassan felszáll a köd, és máris belecsöppenhetünk az 1900-as évek elejének kisvárosi zajos életébe. Ehhez persze sok szereplő szükségeltetik, így Vass György rendező számos szereplőt mozgat folyamatosan, a koreográfus Dénes Zsolt pedig táncosokat is, belesimítva az előadás „szövetébe”.

A darab a regény legfontosabb mozzanatait követi, az egyes figurák legjellemzőbb vonásait ízléssel felerősítve. Az egyes szereplők múltjáról, társadalmi-baráti összefonódásaikról viszonylag keveset tudunk meg, az amerikai „kiflikirály”-ságot persze igen. A hölgytársaságban kitűnik a „szokástól eltérően” Tóth Mihály felesége (Kökényessy Ági), aki talán mégsem annyira buta. És talán érdemes máris megjegyezni, hogy lányuk, Tóth Mari (Szilvási Judit) – akit apja olykor „Máriá”-nak nevez nyomatékkal – nem annyira okos és nem is annyira szerelmes, mint azt gondolhatnánk Amerika, illetve Noszty Feri (Almási Sándor) jó kiállása okán; de mivel az előadás egésze zenéstől, táncostul, sok-vitatkozástul, a szükséges humorral való kifejezett fűszerezettségétől kellően visszafogott, talán elég is Mari ennyi lelkesedése és szellemessége.

De előbb Noszty Feri, huszárhadnagy – akinek jellemét előbb ismerjük meg Stromm Adalbert ezredes (Nagy Zoltán) nagylelkűségén keresztül, amikor szemrebbenés nélkül elismeri és kifizeti a hamis váltót a vendéglős, Kozsehuba Tivadar (az ugyancsak jól hadaró Szakács Tibor, aki később Topsich grófként, azután még Brozik Dánielként is remekel) nagy bánatára, mint magát a „fess hadnagyot”. Így aztán, amikor megjelenik „a” Noszty Feri mint a társaság közepe és a lányok rajongásának „tárgya” – amit ő persze ki is használ –, már meg sem lepődünk. Emlékezetes jelenete marad búcsúja a mundértól („Ripityom!”, sőt „Hej!”), majd azonnali megjelenése civilként, máris élve a dzsentrik életét. Léhaságában nincs nagy különbség.

Az sem könnyen felejthető, ahogyan a ragyogó Noszty Vilma (Pikali Gerda) fokról fokra jobban elfogadja az addig utált és főleg lenézett kérőjét, a „Kéti” Kopereczky Izrael Izsák bárót (ifj. Jászai László), amikor annak pillanatról pillanatra emelkedik vagyona, már amit elmesél az addig unatkozó-utálkozó Vilmának. Arról nem is beszélve, hogy Vilma aztán pompásan vigasztalódik a jó kiállású Malinka Kornéllal, Kopereczky titkárával (Szarvas Attila). Igaz, Kopereczky főispánként ugyancsak jól érzi magát különös ál-nemzetiségi feltűnő ruházatában, bár nem túl szívesen fedezi Noszty Feri költséges életmódját és udvarlásait

A „közvélemény alakulásáról” is meglehetősen lesújtó képet kapunk: Kopereczky előre betanult szövegéről nagy lelkesen azt hiszik, hogy az előtte elmondott régi beszédet első hallásra, szóról szóra mondja vissza. (Alispán – Kautzky Armand, aki egyben Utazó is, később Kolotnoki).

A második rész az iparos bállal kezdődik. Tóth Mari szinte észrevétlenül kerül színre, de ahogy táncba viszi őt Feri, az néhány nagyon szép pillanat. A piros levélpapír kissé feltűnő, „szájbarágós”-sá válik a legfontosabb bizonyíték. Ugyanígy talán túlzottan hangsúlyos is – de éppen ezért fülünkben is benne marad, nemcsak szívünkben – a határozott fellépésű, magabiztos Tóth Mihály (Lux Ádám) két kifakadása: a rabló után szaladjunk-e, odaadva neki az ellopott ezüstkanál után még a kést és a villát is, meg hogy ő 60-ra taksálja Marit a lehetséges 100-ból (manapság az ún.„osztályozós játék” 1-től 10-ig osztályoz, az elv ugyanaz!), Ferit meg csak 10-re, aki nem lesz több attól, hogy Marit lerántja 30-ra.

(Ugyanakkor egyetlen pillanat alatt dönti el, hogy felszámolja üzemeit, ha megnyomorodnak a munkások, ráadásul többen, mint amennyien meggyógyulnak a híres szanatóriumában. Dr. Pázmár, a szanatórium orvosa a folyton magával cipelt ételhordóval – Jánosi Dávid. A kissé utópisztikus leírás a nyugdíjról és jutalékról is meglehetős nyomatékkal hangzik el Tóthtól.)

Kedves jelenet a két lány, Velkovics Rozália (Bálizs Anett) és Tóth Mari kislányos párnacsatája, amikor vetélkednek, kinek a titkos szerelme szebb – miközben sejtjük (pontosabban tudjuk), hogy persze mindketten Nosztyba szerelmesek.

Kedves jelenség a Pincér is (Varga Ádám, aki később Krackner báróként jelenik meg).

Noszty Pál (Mihályi Győző) legfőbb vágya a felszínen maradni a rengeteg kölcsönnel – és összeköttetéssel. Ennyije maradt, és még jól érezhetően működik.

De Feri jó házasságához (mert hiszen „a kard már elszállt”) kerítő is kell. Itt van Máli néni (Homlódyné – Fazekas Zsuzsa), aki az egész szövevényes históriát Tóth Mari „behálózására” – mint a pók – kiterveli, aztán szövögeti. Azzal azonban nem számol, hogy Amerika hatása felülírja az addigi „jó erkölcsöt”: nemcsak Tóth Mihály, de Mari sem annyira elvakult, hogy minden aljasságot lenyeljen – Tóth Mihály a váltóhamisítást, Tóth Mari a csak hazudott szerelmet.

Az előadásban pazar vendéglátásnak lehetünk tanúi, miután Tóth Mihály beleegyezett a házasságba – végül könnyű szívvel tehette, kezében a bizonyítékkal, a piros levélpapírral –, bár itt talán nem esküvőről van szó. Minden esetre Noszty Feri felsülése kellően drámai, megtudva Tóth Mihály feleségének és leányának hirtelen elutazását örökre – a talpig becsületes Stromm ezredes úr is a megfelelő pillanatban lép be („Akarsz valamit, fiam?”) – de aztán Noszty Feri újra erőre kap. „Ripityom!” – bár talán „Hej!” nélkül… (Harmath Imre – Fényes Szabolcs: Ripityom c. szerzeménye.)

Nem szóltunk a trencséni polgármesterről (Velkovics György – Incze József, később Liszy ügyvéd)) és feleségéről (Zsuzsanna – Szabó Zsuzsa, később Répásiné), valamint Máli néni férjéről (Homlódy földbirtokos – Tóth Tamás), akik tovább gazdagítják-színesítik a társadalmi életet és ismereteinket erről a letűnt (?) világról. De találkozunk Tinkával is, Brozik lányával (Bátyai Éva, aki később Matild és Kisasszony is).

A cselekmény jobb megértését hivatott segíteni a Rikkancs (Csató Gábor), aki időről időre nagy szenzációként tálalja a várható eseményeket záptojásostul (főispáni beiktatás) és egyebektől, más-más újságot árulva a változó helyszín szerint.

A háttér vetített képei szinte észrevétlenül jellemzik az idő múlását, hol tél, havas táj, hol nyári erdő. Sokszínű jelmez-forgatag tárul elénk. Előtte érdekes megoldás a még a háttérben elforgatható díszlet több funkcióval. (Díszlet- és jelmeztervező: Berg Glória). Élőzene kíséri a nótákat emlékezetesen, Farkas Sándor és zenekara. Táncosok: Klausz Betti és Hajdú Ádám.

Szerepelnek még: Papp László, Rumán Cintia, Incze Máté, Darányi Ádám, Tar Mónika, Bezzeg Bettina, Király Orsolya és Hajas-Kiss Anikó.

Dramaturg természetesen Bártfai Rita.

A hosszú vastaps, úgy véljük, nemcsak a bemutatón megérdemelt.

Budapest, 2015. november 15.

Györgypál Katalin

♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©