Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

Az óriáscsecsemő

Kecskeméti Katona József Színház Ruszt József Stúdiószínháza

Déry Tibor korai (1926), emigrációban írt avantgárd színműve nem sikerdarab, jószerével nem is játsszák a színházak, a mostani stúdió színházbeli előadás kivételnek számít. Az eredetileg három rövid felvonást erősen lerövidítve (85 perc), egyvégtében játssza a színház. Dunai Tamás kiszabadította a hallgatás tornyából Déry színdarabját, rendezése nem a teljes mű színre hozását célozta meg, hanem egy rövidebb, érthetőbb változattal próbált kedvet csinálni a kis abszurdnak.

A korai Déry-színdarabok teljesen elütnek az öregkori színdaraboktól, mind témában, mind forma és mondanivaló tekintetében annyira különböznek, hogy sosem jönnénk rá, ugyanaz a személy írta őket. Az 1920-as években a szerzőt negatív impulzusok érték, egyrészt politikai eszméinek kudarca, a korszak erős válsághangulata, az izmusok erőteljes befolyást gyakoroltak írásaira, és nem utolsósorban élethelyzete, ami kilátástalan volt ez időben: párizsi vállalkozása csődbe ment, Monte Carlóban elvesztette összes pénzét, azt érezhette, hogy kifutott a talaj lába alól, élete értelmetlen, és a megsemmisülés várja.

Ez az érzés hatja át „Az óriáscsecsemő” nihilista, zűrzavarosnak tűnő, valójában az élet reménytelenségéből adódó elkeseredett mondatait, cselekményfoszlányait. A drámai szerkezet különös figyelmet szentel arra, hogy szembemenjen a hagyományos realista drámaszerkezettel, és az akkoriban tért hódító expresszionista eszközöket veti be elejétől a végéig. Ha valami átkerül a hagyományból, az a középkor világképéből az egyén egyediségének lényegtelen volta: nincsenek nevek, csak a társadalomban betöltött szerep (Apa, Anya, Újszülött, Állatszelídítő) jelenik meg. Az egy-két nevesítés kivételnek számít (Nikodemos, Stefánia). Expresszionista eszközei a drasztikus hangerőváltások, röpködő bútorok, vetítés, mutatványosbódé, kikiáltó, képmutogató, szövegben a mondatok felbontása elemeire, idegen nyelvű betoldások, önreflexió, szépirodalmi idézetek, közhelyes fordulatok ironikus célzattal, vulgarizmus. Mindezen eszközök mögött húzódik meg az indulat, amely a szerzőt vezeti írás közben: az ember társadalom általi kifosztásáról ír, arról, hogy megszületése után mindent elvesznek tőle, nincs saját élete, s ami marad, az inkább ne lenne. Az Újszülött születése pillanatától jár, ért, beszél, cirkuszban mutogatják, játékból öl, vajon ártatlan, vagy szörnyeteg? Apja születésekor eladja tartozása fejében az uzsorás hatalomnak, a gyerek anyja belehal a szülésbe. A továbbiakban minden történés torzzá válik a gyerek fejlődésében a szülő hiánya miatt, éhezik, fázik, beteg, értetlenül áll a problémák előtt, legtöbbször szenved miattuk. Így lesz a dráma kilátástalan vége az, hogy csak meghalni érdemes, élni nem.

Mi volt életem értelme? Mi volt halálom értelme? – teszi fel a kérdést az 1. számú Újszülött, választ természetesen nem kap rá. Déry az emberi életet csak egy értelmetlen körforgásban mutatja be, amiben feltűnő, hogy a megjelenő három generáció (Apa, 1.sz. Újszülött, 2.sz. Újszülött) ugyanazon utat járja be. Ugyanazon kényszerpályára kerülnek mindhárman, amely helyzetekre ugyanazok a mondatok hangzanak el. A „semmi sem változik”, a „nincs kiút” szörnyű pesszimizmusa cseng ki a jelenetekből.

Dunai Tamás rendezése – a szöveghúzások miatt – csak főbb vonalaiban adja vissza a Déry által felmutatott kétségbeesést. A „sötét vég” ma is ott lebeg felettünk, ahogy a mű megírása idején lebegett Európa felett. A vigyorgó tekintetű Janus-arcú bábok, a Hóhér pallossal, Nikodemos (=a nép legyőzője) mephistói szerepkörben persze amúgy is elég félelmetesek, a rémületet nem kellett tovább fokozni. Ondraschek Péter díszlete és jelmezei a színpadi minimum jelenlétet biztosítják. A földszint díszlete a végén kitáruló középső ajtó, az emeleten pedig a redőnyös ablakok egymás mellett, amik mögül néha kezek bújnak ki. A szerző által javasolt díszletelemek jó részét mint kiegészítő, aláfestő eszközt, ebben az előadásban mellőzik. Nincs vetítés, mutatványosbódé állatokkal, kikiáltó és képmutogató, a látványt az óriási bábfejek adják, amit a nyolctagú kórus (bábuk) húz a fejére, így válván arctalanná.

Üdítő telitalálata az előadásnak a címszereplőt alakító Orth Péter kisfiús bája, kedves szeretetreméltósága. E nélkül szegényebb lett volna az előadás. Természetes mozgása, hangja, mosolya minden erőltetést nélkülözött. Nikodemost Sirkó László játszotta, a megszokott mefisztói attitűddel, jó volt Hajdú Melinda a Szűz és Stefánia szerepében, nőiessége dominált minden jelenetben. Fazakas Géza Apa szerepben túl harsány volt, kellemetlenül nagy hangerővel rukkolt ki. Kiss Jenő, Pál Attila, Váry Károly, Nyirkó Krisztina, Ivanics Tamás kisebb szerepekben jeleskedtek. A kórus egységesen állt helyt nehéz feladata ellenére is. Dramaturg: Németh Virág, Tóth Kata, mozgás: Fosztó András, zene: Weisz Nándor és Szemenyei János, vizuális tanácsadó: Kuthy Ágnes voltak.

(Déry abszurdját 1978-ban a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza mutatta be Szikora János rendezésében, Vajda Gergely operát írt belőle, ezt a budapesti Bábszínház mutatta be Kovalik Balázs rendezésében 2002-ben, Falusi Mariannal a címszerepben.)

Budapest, 2015. április 5.

Megjelent a Kláris 15/6. számában.

Földesdy Gabriella


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©