Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

SEGÍTSD A KIRÁLYT!

Debreceni Csokonai Színház

Ratkó József 1984-ben írt, majd a rákövetkező évben Nyíregyházán bemutatott, zajos országos sikert aratott drámáját most (2015. 01. 30-án) a budapesti Nemzeti Színház színpadán láthattuk a debreceni Csokonai Nemzeti Színház vendégjátékaként. István király uralkodása, döntései, a magyarok végleges letelepítése és a katolikus vallás erőszakos ráerőltetése a népre, a törvények kegyetlen betartatása, a magyarság múltjának, a rovásírásnak, pogány dalainak és pogány (?) hitének kiirtása meglehetősen nagy sikerrel, számos belső lázadás leverése – másik oldalról a nép megtartása, beillesztése (többé-kevésbé) Európai államai közé, és önmagában maga az államalapítás, aminek feltétele volt a katolikus egyház megalapítása – máig kísérő problémáink. Ehhez járult még Ratkó József személyes tragédiája (kisfia elvesztése pár évvel korábban). Ha nem tudnánk, hogy Ratkó József költő, akkor is feltűnne a dráma különösen szép nyelvezete, a táltos regölései, István király imája. (Egyik érdekes mozzanata az előadásnak az Ómagyar Mária-siralom felidézése Imre herceg siratásakor.)

Ratkó drámája néhány esemény felidézésében ugyan eltér a történelmi hűségtől (Géza fejedelmet pogány szertartás szerint is temették, Istvánnak lányai nem haltak meg gyermekkorban, a történetírás szerint Vazult István vakíttatta meg lázadásért stb.), de ez nem von le semmit a dráma értékéből, hatásosságából. A darab erőssége amúgy is az érvek és ellenérvek, gondolati és főleg érzelmi összetűzések, István kegyességének és egyben kegyetlenségének (a törvény mindenkori betartatása bárkivel szemben) egyidejű be- és felmutatása.

A két világ, a pogány (?) és a katolikus szembeállításával kezdődik az előadás, egyik oldalon tüzeket gyújt a táltos (atyácska, apácska, Óbéli öreg – Bicskei István m.v.), ősi képekkel ékesített dobjával, regölésével elsiratja az akkor meghalt Imre herceget (1031-ben). Nevelésében neki is szerepe volt, ha talán nem is akkora, mint a Főpapnak, (Gellért) püspöknek (Szélyes Imre m.v.). Később kettejük vitája, beszélgetése, szinte évődése különös hangsúlyokat hordoz, a püspököt saját „büdös” szűrjével takarja be.

Istvánnak (Szalma Tamás m.v.) mindkettejükkel mély a kapcsolata. A táltos gyerekkorát idézi, a püspök már uralkodását. Ha nem is őrlődik a két vallás között, de mélységeiben érti a pogány hitet, általában a magyarok – a „magyari nép” – lelkét, indulatait, szélsőséges gondolkodását, harci hevét. Az országnak azonban nyugalomra van szüksége.

Sohasem tudjuk meg, mit vesztett az ország Imre herceg halálával, akinek házasságából nem született gyermek. Ennek oka sem egyértelmű. István egyetlen felnőtt és már uralkodásra kész fiát gyászolja, egyben szembetalálva magát a nagy kérdéssel: ki lesz az utódja. A hatalmi viszály felerősödik, István utolsó „mentsvára” Vászoly (Garay-Nagy Tamás), akit itt nem az ő parancsára vakítottak meg. István lát esélyt arra, hogy Vászoly még vakon is utódja legyen, ezt azonban maga Vászoly nem vállalja. Orseolo Pétert pedig István nem akarja, elsősorban annak "hamis" jelleme miatt.

István egyre inkább egyedül marad. Többekről említés történik, akiket István végeztetett ki/győzött le, Gizella királyné (Kubik Anna) – igen hatásos, átélt jelenetekben – utolsó magzatát siratva szinte elátkozza Istvánt, aki mellett csak „szánalomból” maradt, miután csupa életképtelen gyermeke született Imrén kívül, a püspök dolga végeztével elmegy, a táltos meghal, a magyari urak közül életére törőket pedig éppen kivégezteti.

István gyötrődik, gondolkodik, gyászolja fiát, gyászolja Vászoly szeme világát, lezárja a táltos szemét, pogány szokás szerint „eltemetve” „az ő hite szerint”.

Igen kifejezőek Kobzos Kiss Tamás dallamai, énekei. Ehhez szervesen kapcsolódik a kitépett nyelvű, levágott kézfejű igric (Pető fia – Fehérvári Péter m.v.) megjelenése és az éneklő botokra rovásírással írt, a latin nyelvű énekek magyar fordításainak felolvasása.

Jól működik az egyszerű, kifejező díszlet, az emelkedő „dobogó”, Imre herceg kőkoporsójával. (Díszlet- és jelmeztetvező: Gyarmathy Ágnes). Nincs díszes kettős trón, nincsenek díszes uralkodói jelvények sem, István egyszerű fekete hosszú ruhában jelenik meg, a magyari „urak” (Csete – Bakota Árpád, Zerénd – Papp István, Décse – Kardos M. Róbert m.v.) is egyszerűbb régies öltözékekben. Mindez megfelel a dráma világának, amelyben István nem elsősorban mint „a hatalom” jelenik meg, bár kivégzésre szemrebbenés nélkül ad ki parancsot.

Az előadást az a Csikos Sándor rendezte, aki a nyíregyházi ősbemutatón István király szerepét alakította.

Valóban elgondolkodtató, miért nem játsszák Ratkó darabját. István király imájának gyönyörű és nagyon kifejező, mély értelmű szövege például külön „fut” az interneten. Talán Ratkó személye is probléma? Vagy gondolatainak mélysége, a ma is lappangó ellentmondások felszínre hozása, István „emberi”, apai szomorúságának megmutatása? Feltehetően Szörényi-Bródy (szintén nem ellentmondásmentes) „István, a király”-ának nem mindennapi sikere is bizonyára halványított rajta.

Ratkó József nemzeti drámáját azonban legalább ennyire fontos ismernünk.

Budapest, 2015. január 31.

Györgypál Katalin

 
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©