Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

STUART MÁRIA

Örkény István Színház

Hátulról két egyformán vékony, feketeruhás, magas galléros fiatal nő. Hajszínűk tér csak el egymástól. Ha elölről látjuk őket, szembetűnő jelentősen különböző karakterük, ha megszólalnak, világossá válik szinte alapjaiban eltérő felfogásuk. Uralkodó az egyik, kicsit tétovázó, latolgató a másik. Egyenes, szókimondó az egyik, a felelősséget kerülgető, határozatlan, kerülőutakat kereső a másik. Szerelmet szerető az egyik, szűziességét nem szívesen feladó a másik. Börtönben ül 10 éve az egyik, őt a börtönben tartó a másik. Skót királynő (volt) az egyik, angol királynő a másik.

Miután történelmi drámáról van szó, fel sem merül, hogy Stuart Mária elkerülheti sorsát, halálát. De addig?!

Schiller ötfelvonásos drámáját Kálnoky László fordítása nyomán Mikó Csaba dolgozta át, úgy vélhető, nem is kevéssé, két részessé. Hiába játszódik századokkal előbb, rádió, karóra és falióra, árammal működő lift létezik. (A másik lift „Nem működik”.) És a két nő korabeli ruházatát leszámítva, léteznek egyenköpenyek, névkitűzők, hatalmas világító földgömb is, jelesül (bár)asztalként szolgálva, sőt még golyóstoll is forgalomban van.

10 (igazság szerint 19) éve, mióta Mária (Hámori Gabriella) Anglia földjén van, még nem találkoztak. Pedig ráadásul rokonok is, unokatestvérek. De más a sorsuk, más a neveltetésük. És eltérő a származásuk. Erzsébet (Szandtner Anna) ugyanis, Máriával ellentétben „fattyú”, amit Erzsébet képtelen megemészteni.

Erzsébet, aki látszólag szabad, az előítéletek, az elvárások, a hatalom foglya. Ha érzelmei szerint cselekszik, elveszíti hatalmát „a nép” felett. Amely egyébként, mint tudjuk, ingatag, akaratát pillanatról pillanatra változtathatja. Talán nem is annyira „a nép”, mint inkább saját parlamentjének foglya. Pedig ő utasította a parlamentet, a bírákat, hogy ítéljék halálra Máriát, mert az igényt tart Anglia trónjára. Jól érthetően habozik kivégeztetni Máriát, hiszen legalább annyi érv szól ellene, mint mellette. Erzsébet „nem támogathatta Mária terveit, mert ezzel Skócia haragját váltotta volna ki; Franciaországba sem engedhette, mert akkor az esetleges francia segítség az angol trónt is fenyegette volna; ugyanakkor szabadságát is el kellett vennie, nehogy Erzsébet katolikus ellenzékének vezéralakja legyen”. (Wikipedia)

Mindez meghaladja Erzsébet erejét, különösen, hogy véletlennek álcázott találkozásuk számára csak kudarcot hozhatott mind nőiességében, mind uralkodási képességeiben. Jól láthatóan egyébként egyikük sem hisz eleve a találkozás bármiféle sikerében. Összeütközésük a felszínen mégsem a hatalom miatt robban ki: Erzsébet férje meggyilkolásával vádolja Máriát (erkölcs), Mária pedig, visszavágva, Erzsébetet annak „fattyú” származásával. Mária ragyog, Erzsébet (csaknem) összeomlik.

„Udvaroncai”, a bírák szinte átláthatatlan kétkulacsos játékot űznek hatalomért, vagy egyszerűen saját életükért. Erzsébetet körülveszi udvara, miközben nagyon egyedül van. Teljes magánya a darab végén szembeötlő igazán – Mária halála után ugyanott, ugyanúgy ül ugyanazon a széken mozdulatlanul, a semmibe tekintve, „kopaszon”, mint előtte vetélytársnője. Ami történt, megmásíthatatlan, Mária halott, ő pedig „szabad”, igazi királynő.

Mária kivégzésének körülményei egyébként zseniálisak: Erzsébet a szokott udvari kerülgetős virágnyelven ad utasítást az udvarban még újonc Davisonnak (Spiegl Anna mv.), hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen az általa végül nagy nehezen aláírt kivégzési irattal. Mária kivégezhetőségét már alig váró Burleigh (Erzsébet főkincstárnoka – Vajda Milán) fizikai erejével kicsikarja a lánytól az iratot, végrehajtatja a parancsot, és éppen a Máriát is (?) szerető Leicesterrel, Erzsébet kegyencével (Polgár Csaba) – akit egyébként Erzsébet tíz éve nem mer férjéül választani. De Mária haláláért ebben a hatalmi környezetben természetesen Davisont teszik felelőssé… Mortimer (Ficza István) öngyilkos lett, őt már nem lehet bűnbakká tenni. Leicester kelepcébe került, hiába hívja őt Erzsébet magányában, kiderül, hogy már elmenekült.

Egyáltalán létezik itt egyenes ember?! Létezik. Ilyen elsősorban Paulet, Mária jelenlegi őrzője (Takács Nóra Diána), aki a jog és emberség talaján áll. Neki van még lelkiismerete. És ugyancsak lelkiismerettel – és éleslátással, sőt megfelelő tapasztalattal – rendelkezik Mária előző őrzője, Talbot (Pogány Judit), akinek tanácsait mégsem igazán akarja, vagy tudja Erzsébet megfogadni.

Egyfajta kiutat jelenthetne – egészen Erzsébet elleni sokadik merényletig – a francia frigy, ennek hírnöke Aubespine francia követ (Znamenák István) a piros, szív alakú luftballonjával, amely elszáll a semmibe.

Mária az első részben végig a Bibliát olvasgatja. Ülve, fekve, térdelve, itt és ott. És Erzsébetre várva még a második részben is… Mert végig a színen van, akár van éppen szerepe, akár nincs: Erzsébet és az udvar számára fenyegető árnya ott rejtőzik mindenkor. Néhány kiemelkedő pillanatnak is tanúi lehetünk, például láthatatlanul és mozdulatlanul ül székén Erzsébet tépelődése alatt, miközben Erzsébet szinte önkéntelenül oldalra tolja Mária fejét.

A férfiak pedig űzik „kisded” játékaikat egymás ellen, a befolyásért. Erzsébet kezéért nem lehet, vagy nem érdemes, hiszen a királynő nem kíván férjhez menni. Leicesterhez (Polgár Csaba) és Burleigh-hez (Vajda Milán) hamarosan csatlakozott Mortimer, Paulet unokaöccse (Ficza István), aki meg is bízik, meg nem is Leicesterben. Mint kiderül, tétovázása nem is volt alaptalan. Ám az ő nagy támogatói becsületessége is erősen vitatható, amikor erőszakoskodik az „imádott” Máriával.

Mária legnehezebb pillanatai, természetszerűleg, „búcsúja az élettől”. Uralkodói habitusába nem könnyen fér bele teljes megbocsátása Erzsébetnek, és belenyugvása a halálba.

A további szereplők: Kent – Kákonyi Árpád, idegen: Bercsényi Péter mv., játékukkal harmonikusan egészítik ki az előadást.

Érdekesek a díszlet-megoldások. Végig ugyanazon helyiséget látjuk, miközben a helyiség fizikai helye „változik”: a szereplők beszállnak a liftbe, amely emeleteket „száll” föl vagy le. Mária szobája átlényegül Erzsébet szobájává, ahogyan a szereplők egymás után belépnek Mária szobájába, aki ilyenkor a háttérbe húzódik. A terem ablaka mögött többször változik a háttér (videó: Juhász András), így hol a hegyekben vagyunk, hol zuhogó esőben egy vidéki kastélyban. (Díszlet-jelmez: Izsák Lili és Kálmán Eszter.)

Kifejező a zene (olykor zörejek) is (Kákonyi Árpád). Fény: Kehi Richárd.

Gáspár Ildikó rendezése várhatóan több szempontból is emlékezetes marad. A női és férfi lélek, a női és férfi gondolkodás olykori különbözősége, két eltérő uralkodó jellem szembeállítása, a becstelen környezetben a becsület és az érzelem keresése, a „népszerűségnek” való kiszolgáltatottság a hatalom megtartásáért, ami az érzelmek megtagadása területén különösen szembetűnő – kortalan kérdések.

Budapest, 2014. május 18.

Megjelent a Kláris 14/6. számában

 Györgypál Katalin

 

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©