Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

TE CSAK PIPÁLJ, LADÁNYI!

Karinthy Színház


Csathó Kálmán boldog békeidőket idéző vígjátéka már 1927-ben megnevettette az akkori főváros nosztalgiázó közönségét (felújítás: 1930. március 7. Mindkét előadást Hevesi Sándor rendezte). Sikerdarab volt a Nemzeti Színházban, ahol Csathó rendező, dramaturg volt, de a színház háziszerzőjeként is működött. Az ősbemutató idején Rózsahegyi Kálmán és a szerző felesége, Cs. Aczél Ilona játszották a két főszerepet. A Karinthy Színház most a feledés homályából bányászta elő, Deres Péter pedig újra színpadra írta a kedélyes vígjátékot, amely így átírva nyomokban hasonlítható mostani életünk mindennapjainak devizahiteles, csődbe menő és lakást, vagyont elárverező gyakorlatához.

A vidéken játszódó történetbe kódolva van számos humorforrás. Már az első öt percben érezhető, hogy a karosszékben pipázgató, nyolcfogásos, zsíros ebédekhez szokott Ladányi földbirtokos pénzügyeivel baj van. Remek konyhát vivő kerekded feleségét azonban a pénzügyekbe nem avatja be, így az asszony csak a vendégektől értesül az eladósodott birtokról, a közeli árverésről, a várható szegénységről. Remek humorforrást jelent a haszonleső Darázs Berci mint takarékpénztári ügyész, aki ugyan segítőként mutatkozik, valójában azonban  ingyen akar Ladányi birtokához hozzájutni. Nem kevésbé komikus a selypítő Darázsné, a minden lében kanál Marci gyerek, főként hogy a cselédnél próbálkozik ébredező férfiasságát levezetni. A hirtelen megözvegyült Klementinát minden apróság meghalt férjére emlékezteti, hol sírva fakad bánatában, máskor pikírt megjegyzéseket tesz a volt férj viselt dolgaira. És mi sem természetesebb, mint hogy Pókai intéző annyit lop gazdájától, amennyiből aztán meg is venné a tönkrement birtokot, ha neki adná az immár mérges gazda.

A pipázó Ladányi Pató Pál úrhoz való hasonlatossága csak látszólagos, ő annyira jóságos, jóhiszemű, vendégeit imádó családfő, aki önhibáján kívül ment tönkre. Hisz még sógorának a kezességet is aláírta évtizeddel korábban, de a rokon váratlan öngyilkosságával kibabrált vele. Ahogy a takarékpénztári ügyész haszonleső szemtelensége is ellenszenves számunkra a becsületes Ladányi naivsága mellett. Az idős házaspár még árván maradt unokájukat, Katicát is révbe akarja juttatni, a birtokot megmenteni számára, ami közben a visszájára fordul, mert épp Katicán lesz a sor, hogy férjhezmenetelével és/vagy a pesti „penzió” megnyitásával ő mentse meg nagyszüleit, s maga is révbe jusson. Ez a vállalkozás végre sikerrel működik mindannyiunk örömére.

Deres Péter dramaturgi vágásokkal hozta színre a vígjátékot (az eredeti regényt is segítségül hívta), É. Kiss Piroska leegyszerűsített belső tere kissé szegényesre sikeredett (díszlet kivitelezés: Major Attila), Tordai Hajnal jelmezei a nők öltözeteibe nem kevés humort visz bele, legjobban Darázsné ízléstelen ruhája sikerült, de Vincze mama főkötője, Klementina gyászruhája is jól jellemzi a ruha gazdájának karakterét. Marci matróz egyenruhája, térdig érő nadrágja ordító ellentétben van a fiú koravén megnyilvánulásaival, a diszkrepancia a szülők primitívségét mutatja, nem a gyerekét.

A második felvonásban a színpad előtti térben a Katica által kikosarazott Vincze József (Széles Tamás) egy bús-keserves nótát ad elő cigány hegedűszó kíséretében, sajnos a szórólap nem tünteti fel a zenész nevét, pedig megérdemelné.

 Ladányi földbirtokos testhezálló szerep Mikó István számára, méltó párja Zsurzs Kati Linka mama szerepében. Martin Márta affektáló Klementinája és Voith Ági Vincze mamája jelentős színfoltot képez a komédián belül. Balázs Andrea Darázsné szerepében nem fél nevetségessé tenni magát, hisz ő a legszánalmasabb szereplője a darabnak. Katicát Végh Judit alakítja szolid, decens bájossággal. Vinczét Széles Tamás formálja erős gesztusokkal, míg a lánykérésben „befutó” fiatal mérnököt Klem Viktor játssza mértéktartóan, ám magabiztosan. Furcsa, egyben figyelemreméltó Szirtes Balázs mint Darázs Berci. Hangja és arcmimikája remek, ám műpocakjával nem tud mit kezdeni. Üdítő jelenség a Marci gyereket játszó Rábavölgyi Tamás. Vertig Tímea szobalányként és Varga Tamás Pókai intézőként nem tudnak kihasználni minden humorforrást, ami a szövegben és az egyes szituációkban eleve benne rejlik, csak ki kéne aknázni.

A vígjátékot Kőváry Katalin rendezte. Csathó Kálmán vígjátékának újrafelfedezéséhez gratulálunk a Karinthy Színháznak, igazán jó választás volt, mondhatnánk, igazi „hungarikum”. Most felkerült a listára, ahonnét bármikor elővehető más színház által is.

Budapest, 2014. február 16.

Megjelent a Kláris 14/4. számában


Földesdy Gabriella

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©