Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

TARELKIN HALÁLA

SZÍNHÁZ

NERO, A VÉRES KÖLTŐ

Pesti Magyar Színház

A Kosztolányi regényéből készült előadásból történelmi ismereteink („ki kicsoda és miért”) csak felszínesek maradnak. Igaz, sem Kosztolányinak, sem a mű alapján színpadi változatot készítő és rendező Réczei Tamásnak (m.v.) nem az ismeretnyújtás lehetett a szándéka. (A konkrét történelmi ismeretek is bővültek a regény megírása óta.) A színdarab: szatíra, ami meglehetősen tágan értelmezhető. Nero a cím szerint csak mint költő kellene, hogy megjelenjen – de mindeközben császárrá is lett, bár az uralkodásra „alkalmatlan”.

Elvileg a hatalomról szól a regény és a darab is. Gyakorlatilag egy eredendően „eszelős” fiú (Horváth Illés) egyre mélyülő lelki-érzelmi „válságáról”, mely a gyilkosságok szaporodása után Róma felégetésébe „torkollik”. Seneca, a „bölcs” (Pál András) már régen nem képes befolyást gyakorolni a lassan felnőtté váló fiúra – császárra –, a fiú anyja (Agrippina – Benkő Nóra) hatalmi befolyását is minden eszközzel igyekszik lerázni, míg végül anyagyilkos”-sá válik

A darab kezdetén egy szoboravatáson vagyunk (a leleplezett szobrok arca üres!), ahol máris kirajzolódik az anya, Agrippina erőteljes, uralkodói alakja, aki szinte kisgyerekként feddi meg a „rakoncátlankodó”, az ünnepséget elrontó fiát – akiből igen hamarost császár lesz, a megmérgezett, erőtlen – és folyton részegnek mutatkozó – mostohaapja halála után.

De hát olcsó az emberélet arrafelé, különösen, ha császár valaki.

Megjegyzendő, hogy az egész előadás egy mikrofonnal a kezében színrelépővel kezdődik, ami – a szereplők általában vegyes öltözékével együtt (jelmez: Kovács Yvette Alida) – pontosan utal mai korunkra is.

 Nero szeretetre vágyik, hiányzik igazi apja, akire alig emlékszik – és amire emlékszik, az sem pozitív. Rombolást vetített előre fia számára, és ő lassan igyekszik ezt be is váltani. Anyja sem tartja sokra – „eszelős”-nek tekinti –, bár a legjobb tanítót, Senecát fogadta mellé. Seneca pedig sok mindenre igyekszik megtanítani, akár még hipnózissal is.

 Nero rajong a művészetek, jelesül a színjátszás és a költészet iránt. Rajongói is akadnak, nem utolsósorban császári mivolta okán – a kettőt azonban ő nem képes szétválasztani. Hinni akar saját ragyogó, sőt talán isteni tehetségében, talán ezt érzi egyedüli kiútjának. Miközben folyton szeretetre is vágyik, feleségét azonban ki nem állhatja (Octavia – Holecskó Orsolya). De itt van Poppea, aki ugyan férjes asszony, férjét azonban gyorsan el lehet távolítani. Poppea rajong érte, a megrendezett dalnokversenyen biztosított férje – itt talán csak szeretője – diadala. Igaz, Nero tehetséges és beteg féltestvére, Britannicus (Gula Péter) már csak tolószékben, alig érthetően – és feltehetően parancsra – jelenik meg, a többi résztvevő vagy visszalépett, megtudván, hogy cenzúrázzák a verseket, vagy gyenge művekkel szerepel, így aztán Nero közepesnél is gyengébb műve – különösen, hogy minden szavazó mellé légionáriust állítottak – fölényesen nyer.

 Seneca tanítói szerepe itt meglehetősen kétes. Egy gyilkosság felfogható államérdeknek, és máris erkölcsös. Olykor inkább pszichiáterként lép fel – amit Seneca meggyilkolásakor „visszakap” (a „Beljebb, beljebb!” felszólítással – igyekezzen minél inkább saját belső lelki állapotába hatolni…) Hatásos Seneca meggyilkolásának jelenete, ahogyan „kilép” saját testéből – a katonák és Zodicus (Gémes Antos) csak a(z üres) kádban fekvő, meghaló-meghalt testet látják-nézik, miközben Seneca „lelke” eltávozik.

 Mellbevágó a senatus kifigurázása is, amilyen mértékben gondolkodás nélkül utánozzák Nerót. De tudjuk, mindig mindenre akad vállalkozó, így lesz Zodicus költő létére besúgó is, a császár parancsainak végrehajtójává is, hajbókoló alattvalója is.

 Simon mágus (Jegercsik Csaba) is kézbe veszi a fiatal császárt: „jó költő vagyok” – mondogattatja vele (önszuggesztió), amit a császár persze „elhisz” – később viszont összeomlik, amikor mégiscsak rádöbben: rossz császár és rossz költő. Már csak a hatalom minden áron való megtartása marad számára gyilkosságok során át – miközben természetesen teljesen egyedül marad.

Igaz, még Seneca tanácsára visszahívja előző feleségét, miután dührohamában meggyilkolja a terhes Poppeát (Balsai Móni). Így aztán, miközben halottai között üldögél, Octavia kérdezi meg tőle, mit is csinál itt egyedül…

Ekkor dönt úgy, hogy „mégis felégeti Rómát”.

 A szereplők nem csupán a színpad, de olykor a nézőtér jó részét is „belakják” mint „nép”, „plebs”, pezsgő életet varázsolnak a nézők köré. Jó a zeneválasztás is (Wagner-Puskás Péter.)

És főként érdekessé teszi a darabot Kosztolányi több versének szerves beépítése a darabba. A „Mostan színes tintákról álmodom” néhány sora az anyától is, Poppeától is elhangzik hol szerelmi felhívásként, hol nyugtatóként. És az „Akarsz-e játszani” szinte befejezésként telitalálat.

 Senecának itt nem felesége, hanem anyja szerepel, éspedig Csernus Mariann alakításában. Fillár István több szerepet formál, többek között Claudiust is. Fannius – Pavlevits Béla, Paris és Montanus – Tahi József.

Érdekes színfoltjai az előadásnak a különböző „kórus”ok („kar”-ok) olykor álarcban, a Pesti Magyar Színiakadémia növendékeivel. (Egyes jelenetekben jelentős a szerepe Nero álarcának is.)

 Jó az egyszerű díszlet, érdekes a fürdő megoldása (Kiss Borbála). A felfüggesztett táblák a fiatalok tobzódásakor kellő robajjal zuhannak le… 

Az anya fekete, Poppea piros ruhája is kellő ellentétben állnak egymással.

A legnehezebb feladat kétségkívül Horváth Illésé. Nero 17 évesen válik uralkodóvá, 30 éves, amikor leég Róma. Nárcizmusa, dühkitörései, szeretetvágya, hatalomvágya keveredik szorongásaival, félelmeivel, költői alkotni vágyásával („művész-személyiség”), de elegendő tehetség híján. Irigyli Britannicustól „nyavalyatörését”, ami a tehetségét igazolja (vagy hozza meg?) – (a zseni őrültségének korábbi nézetének megfelelően), de saját „nyavalyatörése” – kialakuló rohama – számára (persze) nem adja meg a költői tehetséget. (A rohamot kísérő furcsa ütemes dob (?) igen hatásos.) Ezen nem segít a róla készült óriási szoborfej sem. Uralkodni pedig arrafelé egyben gyilkosságok sorozatát is jelenti (amíg ő maga is sorra nem kerül).

De miért hagyják ennyi ideig „garázdálkodni” a darab szerint eszelős fiút-férfit-császárt? Poppea ugyan lázad ellene, de nem győzhet felette. És ő is saját hatalmát szeretné kivívni (az anya felett). A többiek is mind saját érdekeik szerint cselekszenek – amíg életben hagyják őket. Mert „olcsó az emberélet”.

 A „szabadság” nem ellentéte a szorongásnak. Egy pszichopatát pedig hiába vérteznek fel tudással, ettől nem válik nem-pszichopatává (különösen nem egy ilyen környezetben).

 
Budapest, 2013. 06. 06. 

Györgypál Katalin


 

 ♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©