Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

BIZÁNC

Vörösmarty Színház, Székesfehérvár


Nehéz, ritkán játszott darab Herczeg Ferenc Bizánca. A most felújított Székesfehérvári Vörösmarty Színház mutatta be két részben, Bagó Bertalan rendezésében. (Dramaturg: Tucsni András.) Történelmi dráma, de nem kell részleteiben ismerni a történelmet ahhoz, hogy beleéljük magunkat a színpadi történésekbe (nagyjából 560 évvel ezelőtt Bizánc eleste). Az emberi aljasság, árulás, behódolás és helyezkedés teljes palettája tárul szemünk elé egyetlen napon, egyetlen helyszínen, Bizáncban, Konstantin császár palotájában.

Az előadást táncosok kezdik és fejezik be (koreográfus: Horváth Csaba a Vörösmarty Színház Tánckarával), akik lényegében végig a színen vannak, az élő zenével együtt mintegy aláfestve, kivetítve a szereplők magatartását, a bennük végbemenő változásokat. (Zeneszerző: Dobri Dániel.)

Népes szereplőgárda mutatkozik meg előttünk. Előbb az udvart ismerjük meg, a sem harcot, sem tengert nem látott tengernagyot (Laszkarisz – Tűzkő Sándor) és a hazug udvari főkamarást (Spiridion – Horváth Virgil). Aztán sorban megismerjük a többieket is mind, a mohóságot, a hazudozást, az alkura készséget bármikor és bárkivel. És Iréne császárnőt, a ragyogó Kubik Annát, aki nem feleségnek – császárnőnek született. Az udvar békésnek tűnő életét megzavarják a harcok és a tüntetők zajai, sőt még egy haldokló zsoldos katonát sem átallnak behozni a palotába társai – őket azonban gyorsan kitessékelik, nem illenek az idilli képbe. Az udvari emberek a hódító – a darabban meg nem jelenő – fiatal, erős, daliás Mohamedet, Mehmedet, a török szultánt várják. Meg általában a törököket, az új életet, a ragyogást. Helyezkednek tehát, terveket szőnek. Konstantin császár (Hirtling István) jelent csak gondot számukra, meg a mellette álló genovai zsoldosok (Giovanni Giustiniani, genovai zsoldoskapitány – Egyed Attila, zsoldosok: Szilvási Dániel, Hernádi Szabolcs, Horváth Gyula Antal), de a császár eltávolítására is számosan számos tervet kovácsoltak már.

A rendezés az emberi történésekre figyel, az egyéni alkudozásokra, megalkuvásokra, hitbéli fordulatokra, amelyekből nincs hiány. Olykor egymás előtt is hazudnak, az egyik kis alkalmi hatalmi csoport, „klikk” nem ismeri a másik csoportocska terveit, álmait. Mert egyvalami közös: valamennyien érvényesülni akarnak továbbra is, ha nem Konstantin császárnál, akkor a török szultánnál.

Mindezzel ellentétben áll Konstantin, aki kezdetben álomvilágban él: Bizánc népe megvédi őt, a császárságot, a várost. Vagy ha nem, akkor nagyon-nagyon sokan követik őt a gályákon, és majd utódaik visszatérnek, visszahódítják egyszer a várost… Szilárd elveket, kitartást, hűséget vár el ezektől az emberektől, hiszen nem ismeri őket, még saját feleségét sem, aki nem feleség: császárnő. Fokozatosan kénytelen ráébredni a valóságra, végül a császárnő is visszaadja neki a koronát.

Emberi arcot egy fiatal lány mutat, a görög származású, a császárt valóban szerető Herma (Budai Zsófia), akit előbb fiúnak ismert meg a császár – rajta kívül szinte mindenki tudta, hogy lány. Árnyékként követi a császárt, és a zsoldosokon kívül az egyedüli, aki képes meghalni érte, pontosabban: a császár halálakor öngyilkos akar lenni (és lesz is) a régi görög nemes értékrend szerint. Mert a császár végül a halált választja, de nem egyedül: az egyetlen lehetőséget abban látja, hogy Bizánc ne mutassa meg teljes hitványságát, ne hódoljon be a török szultán előtt, ha felégetteti, ő pedig menekülés helyett elesik a harcokban. Nem is kell mást tennie, mint lenyakaztatnia a török követet (a fiatal Ahmed kán – Resetár Dániel, az idős Lala Kalil – Tamási Zoltán). E lépését csak Ahmed értékeli igazi császári tettként! Konstantin ezzel az udvarbéliek sorsát is megpecsételi, amit azonban a legtöbbjük egyáltalán nem ért.

Külön tragédia a bomlott elméjű Demeter nagyhercegé, a császárt velejéig irigylő ikertestvéréé (Sághy Tamás). Készséggel elhiszi, hogy Konstantin halála vagy elmenekülése után ő lesz a császár, szövetségese a szintén árulásra készülő pátriárka (Haás Vander Péter).

Megismerünk udvarhölgyeket (Anna – Dézsi Éva Darinka, Zoe – Kondász Renáta), a velük mulatozó, a közügyektől elvből visszavonult Leonidászt (Quintus Konrád), gyönyörködhetünk az okos Olga nagyhercegnőben (Závodszky Noémi), megismerjük az egymással torzsalkodó udvari (és dilettánsnak tűnő) költőt, Lizandert (Kricsár Kamill) és Krátesz udvari bölcset (Matus György), de még az agresszív Dukasz népszónokkal is találkozhatunk (Lábodi Ádám), akire a császár nevében nem hallgat már a nép. Majd a szultán nevében!...

A császárnőt feltüzeli az égő Bizánc, repesve várja a szultán hódolatát. Az udvar többi lakóját sem érinti mélyen Bizánc kifosztása és a lakosok lemészárlása, ők biztonságban vélik magukat illúziókkal teli világukban, behódolásra készülve a szultánnak. További udvarbéliek: Zenóbia palotahölgy – Szalay Marianna, a túlságosan is korlátolt Notarasz Lukács fővezér – Kozáry Ferenc, Korax – Kelemen István.

Szereplők még: Murzafosz – Juhász Illés, Pap – Rovó Tamás és a korona gyémántjait feltétlenül megvásárolni kívánó Kalmár – Bartha László.

A vége csak a teljes pusztulás lehet: a szultán lemészároltat mindenkit a palotában is, természetesen a (volt) császárnővel együtt: a palotába lépve nem akar élő lelket látni.

A díszlet igen egyszerű és jól működő, bútorzatra nincs is szükség. A jelmez részben korhű, az illúziót tökéletesen elénk varázsolja. (Jelmez- és díszlettervező: Vereczkei Rita).

Nem a történelmi eseményeken, inkább az emberi árulásokon, a pálfordulásokon, az elvek mellett mindenáron való kitartás szükségszerűségén gondolkodhatunk.

 


Györgypál Katalin

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©