Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

JÉZUSFARAGÓ EMBER

Új Színház

70 év után Szőke István rendezte meg Budapesten, kőszínházban Nyírő József „havasi színjáték”-át, a Jézusfaragó embert. Az erdélyi havasok – „tiszta” világ, sajátos törvényeivel. Kemény világ a szegénységben. Itt szeretne boldogulni Ajnádi Ferenc szobrászművész (Szarvas Attila) családjával. Megjárta a háborút, ismeri a sok szenvedést, rettenetet, tragédiákat. Jézus szobrát faragja régóta, de a szobrot senkinek, még feleségének sem mutatta meg. A „bizottság”, élén a plébánossal, megdöbben, meglátva a furcsa, szerintük templomba nem való alkotást, ami nagyon mást fejez ki, mint amit ők szeretnének: a megnyugvás helyett a lázadást, a kínt. A plébános (Mihályi Győző) hivatásához nem méltó módon viszonyul a művészhez: koldusként alamizsnát adatna számára.

Más munka nem lévén, favágónak szegődik Ferenc, amihez nem ért, így köze lesz Éltes Dávid (Almási Sándor) balesetéhez. Nem sokkal később Dávid meghal a havasokban. Felesége, Véri (Kökényessy Ági) lányként Ártó Mihályt (Bicskey Lukács) szerette, aki az eltelt hat év alatt sem tudott belenyugodni abba, hogy Véri nem lehetett a felesége. Inkább rágyújtja a kalyibát az erdőn, „ha már nem lett az övé, másé se legyen”. Ferenc menti ki (mindez még a darab elején történik). A csendőrök ugyan keresik, de a havasi törvények mások: előlük szinte nem is kell bújnia. Amikor találkozik Mihály és Dávid – kettejük feszültségéből kimarad Véri, pedig ott van, jelen van! Mintha nem is őt akarta volna meggyilkolni Ártó Mihály, mintha ott sem lenne! Dávid halála után nem sokkal pedig feleségül ígérkezik hozzá.

A darab Ajnádiék szegényes otthona beli életével, falusi életképpel kezdődik, szerető feleségével, Ágnessel (Koncz Andrea), gyerekeivel, éhezéssel, énekléssel, szomszédasszonyokkal. (Inczéné – Bordán Irén). Székely beszédmóddal, jellegzetes szóhasználattal. Fenn, a havasokban (a második részben) pedig megismerjük a favágók világát is. Köztük igen nagy szerepe és tekintélye van Üdő Mártonnak (Koncz Gábor), az „erdők száz éves öregapjának”, aki rendre eligazítja életüket.

Számos érdekes momentumot találunk az előadásban. Dávid halála előtt elmegy gyónni, a rárótt penitenciával azonban baj van: nem tudja a Miatyánkot. És mint kiderül, a többiek sem. Ajnádi Ferenc, a művész talán igen, de őrá haragszanak részben a szobor miatt, részben mint a baleset okozójára. Dávid halála előtt összehívják a havasi embereket, hogy elbúcsúzhassanak egymástól. Ki mit üzen a másvilágra? Külön történet lehet mindegyik üzenet. Végül Dávid kisfiának üzenete válik fontossá: a kért ajándékokat apja halála után a többiek kifaragják, a kicsi Jézust Mihály, a kisded szívét pedig Mihály kérésére – Ferenc. A szobrászművész nagy belső változáson ment keresztül Dávid halálakor, és „győztesen” kerül ki (lelki) betegségéből. A favágás fortélyát már ő mutatja meg Vérinek (akinek, ha nem menne hozzá Mihályhoz, özvegyként helyt kellene állnia a favágók között férje helyett – szintén a havasi törvények egyikeként. Ferenc is alig bírta ezt a munkát, nem könnyű elképzelni, hogy a törékeny Véri erre képes – lenne). A plébános is eljön Dávid halálos ágyához, majd megköveti Ajnádi művészt, amiért nem paphoz méltóan viszonyult hozzá korábban. A történet egésze Dávid kisfiának örömével végződik: sok kis Jézus faragását határozza el Ferenc az erdélyi falvak számára – ez a kiút, a remény, az „ébredés”.

A favágó társakat Vass György (Nőrinc) és Incze József (Káruj) játsszák, Reginát Brunner Mária.

Díszlet: Kerényi József, a korhű, kifejező székely jelmezeket Fekete Mária tervezte. Zeneszerző-koreográfus: Könczei Árpád.

Összességében közérthető, szép-beszédű, érdekes előadást láthattunk, elkerülve a túlzott pátoszt és a „népieskedés”-t, helyenként kellő humorral fűszerezve.

 

Györgypál Katalin
Megjelent a Kláris 12/6. számában
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©