Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

HAMLET

Nemzeti Színház

Hamlet – nekem Arany János, Gábor Miklós máig fülembe csengő hangsúlyaival. Volt eddig. Hiszen változnak az idők. Új időkben új Hamlet kell! – de nem alapjaiban új.

Ez valósul meg ma a Nemzetiben. Tele fiatalokkal. Színpadon és nézőtéren egyaránt.

Előbb a nézőtéren. Még előbb a „Szezám kapuja”  – a színpadra vezető ajtók – előtt. Amik aztán végre feltárulnak, hogy alaposan szemügyre vehessük – a színpadról a nézőteret. Fekete fóliába csomagoltan, beleértve a csillárt is, a falakról is kétoldalt gyűrötten lelógóan. Itt-ott azért kilátszanak az ülések, és feltűnő velünk szemben a függöny sárgasága, ami a páholyt takarja. Később a játéktér része lesz ez is.

De még várunk. Szemléljük a rémisztőnek tűnő nézőteret, a mostani színpadot. Üres, óriási és sivár. Hirtelen mégis emberivé változik: nem az előadás „tartozéka” az igazgató megjelenése. Aki egyben a rendező is. Csoportot várunk még, éppen rohannak a színház felé. Ráadásul Szabó Kimmel Tamás (Hamlet) lesérült ugyan, de vállalja a játékot, „bicebócán”. Nagyon emberi mindez, mondom. A „Nemzeti”-ben!

Aztán elkezdődik. Máris benne vagyunk a közepében. A nézők lett a „nép”, akinek bejelenti a Király (Makranczi Zalán) a történteket. Mikrofonba, karórával. Később lesz mobiltelefon is. Semmi nem utal királyi voltára – hacsak nem hanghordozása, magatartása, elegáns (mai) öltönye. Egy királyi udvarban nem is lehet más. A Királyné is fekete kosztümben, fehér blúzzal úgy általában. Kivéve a hálószobai jelenetet.

(Ez a „bevonósdi” is megismétlődik meg egyszer-kétszer. Túl sokszor nem, de mégis érezhetjük: részei vagyunk az előadásnak.)

Tehát közelebb hozták a mához, amit természetesnek vehetünk már. A fordítás is ezt szolgálja, Nádasdy Ádám munkája. A régies stílus eltűnt, de mégsem túl modern. Arany János ismert veretes sorainak hűlt helye – bár itt-ott felhangzanak azért hasonlók –, a darab egésze azonban így érthetőbb. (Cserzővarga helyett – bőripari munkás…) A lényeg maradt. A széksorok között, a páholyban, a mostani nézőtér sorai közt, a hátunk mögött, a magasban (a zsinórpadláson) és oldalt -- talán csak a csilláron nem. És persze a mostani „átmeneti” színpadon, ami jócskán emeletes, középső szinttel és jócskán fölmagasodó, fémrudakból tákolt „toronnyal”. (Díszlet: Menczel Róbert.) Hol megvilágítva még az első sorokat is – hiszen egy-egy jelenet szó szerint közvetlenül az első sor előtt játszódik (egészen, mintha kamaradarab lenne – miközben persze nem az) –, hol teljes sötétségben. Így, teljes sötétségben halljuk Hamlet első szavait, rövid monológját.

Az előadás alaphangja nemcsak nagyon emberi, hanem szinte – mulatságos. Végig, csaknem  folyamatosan, ahol erre csak pici mód nyílik. Még a halálról szólva is. Nemcsak a sírásók részéről – Hamlet is így viszonyul hozzá.

Alföldi Shakespeare-t rendezett. „Alföldiül.” Benne van minden, ami fontos a darab szempontjából, megtoldva még azzal is, ami a rendezőnek fontos. Például a színházak állapota. A Király viszonyulása egy fiatal lányhoz, aki megtetszik neki – teheti, ő a Király. Ráadásul Ophelia (Radnay Csilla) Hamletet szereti, akit a Király egyre inkább gyűlöl – hát miért ne tenné, amit tesz? Még a lány is szinte természetesnek tartja? – ám ez csak piciny epizód az egészben. Ophelia rövid, piros ruhájában a fekete nagy mackóval, amit Hamlettől kapott… (Megjegyzendő, mindez éppen Polonius halálával párhuzamosan történik fenn, a magasban – hangtalanul.) A lány megőrülése „magyaros”: magyar népdalokat énekel, igen kifejezően. (Aki szereti és értékeli a magyar népdalt, annak ez jó. Így nekem is.) 

De hogy még mi „Alföldi” a rendezésben, azt nehéz mozzanatonként megmondani. Vonalaiban sem könnyű. Horatio (Mátyássy Bence) halványabb játéka is talán idetartozik. Rosencrantz (Marton Róbert) és Guildenstern (Hevér Gábor) inkább előtérbe kerülnek. Polonius ragyogó (Rába Roland) – a tetejébe „feléled” az alacsony (!) Fortinbras (László Attila) „bevonulásakor”, ott sürgölődik már az ő árnyékában.

És a Színész. (László Zsolt játssza, aki egyben a Szellemet is.) Amit mond, és ahogy mondja. A Színház leromlott állapotáról. A „gyerekhad” siker-tarolásáról a színházművészetben (médiában?). Együvé tartozásukról a Színésznővel (Nagy Mari).

Ellentmondásos Laertes (Szatory Dávid). Világfiként tér haza Párizsból (öltözéke is eltérő a színes pulóverrel és franciásan viselt sáljával). Húga halálakor mutatott elesettsége szempillantás alatt változik meg a vívójelenthez, ami elég nehezen hihető. Nem igazán ellenfele Hamletnek a víváskor sem – kezében a halálos méreggel szennyezett karddal. De mindez beleillik a halált könnyen vevő „koncepcióba”, minden lehetséges geget felhasználóan.

Egy kis történelem is átvonul az előadáson máskor is: a sírásók hol egy kopott vörös zászlót, hol egy sárga csillagos csíkos rabruhát, hol egy megkopott, középen lyukas magyar zászlót kotornak elő (Hollósi Frigyes, Znamenák István). Talán mégsem Dániában vagyunk…

A Király. Az ő szerepe egyértelmű. Gyilkos, és nem bánja meg, hogy gyilkolt. Nem is lehet más útja: félre kell tennie Hamletet, bármi áron. Ez, mint tudjuk, nagyon is sikerül neki: a hőn szeretett Királyné (Söptei Andrea), Laertes és saját halála árán is. Oda sem néz, amikor a Királyné meghal. Úgy is részeg volt már (!). A Király halála egyébként nem teljesen világos, óriási fegyverropogások hallatszanak csupán a távolból (nem csak ez egyszer).

Kissé halvány tehát a Királyné itt is. Él-hal a fiáért – ezt a Király mondja őróla. Aggódik: a páholy korlátja mellett fel-alá „rohangál”, amíg a Király „tárgyal” elöl, ám ahányszor a Király rápillant, megmerevedik. Sokkal többet nem tehet. Fiával kicsit furcsa a beszélgetése: nem tudjuk, miért szeretett bele – ha beleszeretett – férje gyilkosába. De ezt (is) Shakespeare-en kellene számonkérni. Halála sem esemény az udvarban, férje számára különösen nem. 

És maga Hamlet. Lázad, de nem tudható, mi ellen is lázadhat igazán. Hatalma nincs, szövetségese nincs, tapasztalata nincs. Erkölcse van, félelmei, határozatlanságai. És szellemessége. Szuggesztív lénye, kifejező mozgása – ő van egyedül kosztümben (jelmez: Nagy Fruzsina) és csak a vívójelenetben, amit tréfára vesz, a halállal játszva. (Többször megmássza a tornyot, a széksorokkal telített színpadot pedig számtalanszor – ezen az estén éppen „bicebócán”.). Így nem tud élni, de tenni sem tud igazán semmit. Kivéve Guildensternék halálba küldését. Az ilyesmi már megy neki is. Polonius halála még megviseli – kicsit. Igaz, a királyra számított. Ophelia halála, mint ismeretes, jobban érinti.

„To be or not to be” – álmából felverve is tudja mindenki. Magasan, fekete leplen nagy fehér betűkkel – Hamlet írja fel még elég az elején, fejjel lefelé kilógva, festékszóróval – hogy aztán akár megvilágítva, akár árnyékban, de mindig ott lógjon szemünk előtt. Hamlet új hangsúlyai pedig? – a mai köznyelvből vett, de mindenféle nyegleségen még innen valók. Különösen kérdéseinek hanglejtése sétált be a mai utcáról. 

Hogyan lehet játszani széksorok között? Érdekesen. Ez a játék hol zavaró, hol kifejező – olykor leülnek a színészek velünk szemben, a székekre, és beszélnek – hozzánk. Vagy hosszú utat járhatnak be, többször is végigfutva a széksorok között. De lehet sírbolt is a széksorok közti „űr”. Vagy nézhetem kordonoknak akár. Ahol meg zavaró – azt gondolom, nem véletlenül zavaró. A lázadás momentuma lehet ez is. Felénk, a nézők, a társadalom felé – például a Színház állapotáról.

Egészében véve – hangeffektusokkal, vagy akár azok nélkül is – hatásos, nem egykönnyen felejthető előadás. Beleeszi magát az ember bőre alá, a sejtjeibe. Ott is marad.

Györgypál Katalin
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©