Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

A SZÍNHÁZCSINÁLÓ

SZÍNHÁZ

A SZÍNHÁZCSINÁLÓ

Pesti Színház

A színlap nemes egyszerűséggel „színműként" aposztrofálja Thomas Bernhard darabját, pedig tulajdonképpen monológ lenne a helyes megjelölés, mondjuk „monológ némi asszisztenciával", mert az állandóan jelenlévő és állandóan beszélő főszereplőn kívül a többi szereplő tesz-vesz a színpadon, de valódi szerepük nincs, amit cselekszenek, az is a főhőst, Bruscont minősíti.

Bernhard osztrák író híres „színházcsinálója" keletkezésének idején (1984) úgy tűnt sokak számára, hogy a náci érzelmű osztrák közönségről szól, a háború után ezeknek (=az osztrákoknak) nem kell az igazi művészet. (Ősbemutató: Salzburg, 1985.) Ez az üzenet már keletkezésekor sem volt időszerű, valójában másról szól a színdarab.

Bruscon három családtagjával járja az ország eldugott falvait, a kocsmák színháztermeiben mutatja be a „Történelem kereke" c. komédiáját, amit remekműnek tart, Shakespeare, Moliere után ő következik a sorban, és egyben minden idők legnagyobb színészének is képzeli magát. A cselekmény Utzbachban játszódik (280 lelket számláló falu), aminek lepusztultságát, disznóbűzét, penészfoltos vendéglőjét és felvert porát nehezen viseli Bruscon. De neheztel tehetségtelen gyerekeire, unalmas feleségére, aki állandóan beteg, pedig ők némán tűrik sorsukat, amit apjuk kényszerít rájuk. Bármennyire is meg akar felelni mindenki a követelményeinek, ez lehetetlen, mert Bruscon percenként váltogatja parancsait, amiért előbb leszidta, később megdicséri áldozatát. A színész hatalmas öntudattal bír, hite saját fontosságában megingathatatlan, megköveteli a fogadóstól, a személyzettől éppúgy, mint családtagjaitól a feltétlen engedelmességet. Derűs epizódjai az eseményeknek, ahogy kiköveteli a vendéglőstől a forró metélttésztaleves felszervírozását, vagy épp a lábát masszíroztatja lányával, felsöpörteti a fogadót, új széket kér a kilukasztott helyébe.

Mi tagadás, hősünk nem egy szeretni való ember! Minden, amihez köze van, devalválódik, sorvad, pusztul. Ahogy saját „világkomédiájáról" beszél, pusztán elmélete zavarosságáról tanúskodik, egy torz, mellesleg diktátor személyiségről, aki rettegésben tartja környezetét, magatartása durva és kíméletlen, csak elutasítani vagyunk képesek. Szinte fellélegzünk, amikor a komédia megkezdésének pillanatában tűz keletkezik a fogadó nézőterén, és a közönség pánikszerűen elhagyja a helyiséget (mindez csak hangeffektusként van jelen, nem látható). Az előadás – mármint a darabbeli – szerencsére elmarad.

Csizmadia Tibor rendezése erőteljesen hangsúlyozza az utzbachi fogadó sivár, lepusztult voltát, a fogadós házaspár értetlenségét a „művészettel" kapcsolatban, és a két színész gyerek – Ferruccio és Sarah – megfélemlített, kiszolgáltatott helyzetét, amit apjuk teremtett számukra: rettegnek tőle, de kiút nincs ebből a létből. De bármennyire sivár is a környezet és műveletlenek a falusiak, ez nem menti fel Bruscon embertelen módszereit, gőgösségét, diktátori hajlamait, amivel megkeseríti még legközvetlenebb családtagjait is.

Az előadás Kern András egyszemélyi játékára épül, aki jól teljesít. Kellően ellenszenvesre veszi a színházcsináló figuráját. Benne van az életuntság, egyúttal a kiábrándulás, a világ abszurditása, önmaga elviselésének nehézsége. Fiát Karácsonyi Zoltán játssza begipszelt karral (a gipsz a jelmez része), időnként tornamutatványokat produkál (képek levétele a falakról), játéka ügyes, ahogy a húgát játszó Járó Zsuzsáé is. A fogadós házaspárt Borbiczki Ferenc és Igó Éva alakítja, szerepük minimális, a feleséget játszó Kútvölgyi Erzsébetnek szövege sincs, csak kétszer bejön, és egyszer hatalmasat hahotázik. A sivárságot jól érzékeltető díszlet Csanádi Judit, a jelmez Opra Szabó Zsófia munkája. Fordította: Győrffy Miklós.

Földesdy Gabriella
Megjelent: Kláris, 12/4. szám
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©