Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

EQUUS

SZÍNHÁZ

EQUUS

Thália Színház

Fiatal rendező, Dicső Dániel állította színpadra 2011 őszén Peter Shaffer ma már jól ismert drámáját. 1973-ban, Londonban – amikor először bemutatták – még más szinten állt a pszichiátria is, 1980-ban nálunk is (itt akkor láthattuk először, akkor is Göncz Árpád fordításában), sőt, több ok miatt még alacsonyabb szinten, mint nyugaton. Ezért talán más hangsúlyok nagyobb szerepet kaptak akkor, mint ma, itt elsősorban az alkalmazott lélektani eszközökre gondolok („csapda", „trükk" – ami azonban „működik"; vagy a placebo-hatás).

A fiatal fiú, Alan Strang (a fiatal Szamosi Donáth) zavartfejűsége, zavart elméjűsége azonban ma is elgondolkodtató. Egy vallásosan nevelt – vagy annak látszó –, „rendes", normális családból származó fiú, aki egyébként minden jel szerint szereti a lovakat, hogyan képes ellenük fordulni? A bűntény súlya akkora, hogy a fiú további sorsának egyik lehetséges útja az életfogytiglani börtön, 17 éves kora ellenére.

A múlt század második felében, nyugaton a bírónőnek (Hesther Salomon – Béres Ilona, jellegzetes piros kabátban) sikerült kivívna (persze, más a bírói rendszer náluk), hogy a fiú pszichiátriai kezelés alá kerüljön. Bárkit azonban nem kérhetne föl erre, ám jó ismerőse, talán régi jó barátja (?) Martin Dysart gyermekpszichiáter (Alföldi Róbert). Hiszen 17 évesen ez a fiú még gyerek!

Igaz, a pszichiáter úton van a mára jól ismert kiégés (burn out) jelensége felé, akkoriban ez a jelenség talán még nem volt ennyire közismert. A fiú esete azonban felrázza. Viszonylag gyorsan szót kezd érteni vele, ennyi gyakorlata már bőven van a súlyos gyermeki lelki zavarok terén – amik megléte, ha meggondoljuk, már önmagában véve is meglehetősen negatív kritika a társadalomról –, de a részletek, a konkrét tények őt is felkavarják, összevetve ráadásként saját magánproblémáival, feleségével való már nem is létező viszonyával, saját álma eltemetésével. Ez a fiú legalább kiélte szenvedélyét az éjszakai lovaglásokkal, ha csak háromhetente is, ő meg?! Hangsúlyosan ki is mondja, hogy igenis irigyli a fiút, akit aztán neki kell szenvedélyétől, vad eksztázis-, szabadság vágyától megfosztva, „beillesztenie" a szürke társadalomba. Mert hiszen a fantáziához képest a valóság általában szürkébb.

Tőkéletesen megfelel mindehhez a Thália nagyméretű színpadának „berendezése" (Cziegler Balázs munkája): középen a meglehetősen nagy istállóporond – lovarda – a homokkal, amin néha mind a hat ló megjelenik – kifejező jelmezben (Bognár Hajnalka), kifejező, plasztikus mozgással (Vida Gábor). Egyszerre lehet félelmetes és gyönyörködtető közülük Vasgyúró, akivel Alan ölelkezése csaknem szimbólummá emelkedhet. A kifejező, dinamikus (és meztelen) éjszakai „tajtékos" vágtatás pedig Vasgyúró hátán – amikor ezáltal az istálló rétté tágulhat ki képzeletünkben – feltehetően sokáig emlékezetes marad. (Vasgyúró: Patonai Zsolt – máshol Patornay Róbert ?! – szólótáncos.)

A porond hátterében óriási, némileg átlátszó, elforgatható ajtók mögött állnak a lovak. Lépcsőfokok, körül palló, a felső síkon egy nagy fapriccs – ennyi a fiú kórházi szobája. Baloldalt elöl két szék egy asztallal az orvosi szoba, jobboldalt elöl egyetlen nagy fotel – a fiú, a szülők lakása. És legelöl, a zenekari árokban székek, akik éppen nem szerepelnek a színpadon, itt ülhetnek, néha innen is beszélhetnek, ide térnek vissza� Érdekes megoldás.

Az orvos és páciensének viszonya másképpen alakul, mint a klasszikus orvos-beteg viszony: a fiú úgy megy bele a beszélgetésbe, ha az orvos is válaszol egy-egy kérdésre. Tekintve a fiú korát, a tett súlyát, az orvos ebbe is belemegy – ezzel pedig abba a folyamatba, melynek során az ő problémái is napvilágra kerülnek. A fiú gyorsan rájön, és kíméletlenségével színvallásra készteti az orvost a feleségével való kapcsolat hiányosságairól. De ekkor már túl van azon a megrázkódtatáson, amit saját – szigorú, TV-ét ellenző, hagyománytisztelő, autokrata – papájával való találkozása okozott számára a pornómoziban (vagy csak pornófilm megtekintésekor egy átlagos moziban). Mindez nem akadályozza meg, hogy az apa bizonyos gesztusait, kiszólásait ne vegye át Alan.

Mert a lényeg itt is a részletekben rejtőzik. A mama (Dora Strang, Kútvölgyi Erzsébet játssza hitelesen) nagy vallásossága egy szerinte is túlzó szentképet „eredményez" évekig a fiú ágya fölött, amit nagy nehezen felvált egy furcsa tekintetű ló képe. A szülők sejtik, hogy valami nincs rendben, de nem néznek szembe vele, csak az orvosnak mesélik el apránként, egymás háta mögött. Mint az apa (Frank Strang, itt Kőszegi Ákos) a véletlenül látott jelenetet a fiú szobájában, Alan furcsa viszonyát a Lóval, a képpel, Krisztus helyett – ami a Krisztus-kép esetén is furcsa lenne. Az orvos kevéssé lepődik meg – látott már ilyet, ha lóval még nem is…

A fiú lelkét természetes módon még inkább felkavarja szembesülése a nemiséggel, a szexualitással. A lány, Jill (a jómozgású, szintén nagyon fiatal Holecskó Orsolya) megfelelő partner is ehhez, sőt, ő buzdítja a fiút a közeledésre – hiszen „ez nem nagy dolog!" –, nyilvánvalóan semmit nem tudva a fiúnak a lovakhoz, Equushoz (és ezen keresztül nagyapjához), a bokszokban álló hat lóhoz, különösen Vasgyúróhoz fűződő furcsa, mély, szokatlan viszonyáról. Alan előbb azt akarja „beadni" az orvosnak, hogy első közeledése lányhoz – Jillhez – sikeres volt és boldogságot hozott, de az orvos azonnal átlátja, hogy ez nem történt meg, éppen Equus létezése miatt…

Az anya teljesen elhatárolódik fia tettétől, nyíltan megfogalmazza, hogy ő semmiben nem hibás, magát a „gonosz"-t látja. Fia önálló személyiség, ő, az (elnyűtt, örömről lemondott, vallásos) anyja, általában a szülő nem tehet semmit… Az apa talán sejt valamit, de nem tudatosul benne. Hiszen ő mintaapa, leszámítva a pornósfilm-ügyet. Elgondolkozhatunk talán azon is, hogy kinek-minek mekkora lehet a szerepe egy fiatal, meglehetősen műveletlen, nyilvánvalóan tapasztalatlan fiú ilyen mérvű zavartságának kialakulásában.

Az előadás egészéből természetszerűleg kiemelkedik Alföldi Róbert alakítása: hol fölényes, hol megértő, objektivitásra törekvő, kellő öniróniával rendelkező orvos, aki az eset különössége miatt beveti minden tudását és tapasztalatát – de nem kérkedik vele, nem oktatja ki a szülőket sem. Tud gyengéd, „demokratikus", de tud igen határozott is lenni, mikor mi „dukál".

Az előadás tehát pontosan közvetíti a darabot. Az apa nyomdász (de hiszen lehetne sok minden más is), az anya tanítónő volt (de ez nem igazán látszik meg a fiú tudásán – hiszen az anya nem követelt tőle tudást, csak azt akarta, hogy fia „boldog legyen".) Az istállótulajdonos ugyan nem jelenik meg, de nélküle is kerek a történet. A mondatok jól érthetők, egymásra épülnek, a mozdulatok – akár Alföldi Róberté, akár Szamosi Donáthé is – pontosak, kidolgozottak. Mi több, a fiú izmos, kisportolt testét – szemben egyelőre zavaros elméjével – kellően szemügyre vehetjük … Jó fényváltásokat láthatunk egyébként is az előadás végéig, Stadler Ferenc munkája. Zene: Sabák Péter és Boros Levente.

Nem meglepő a teltházas nézőtér, a siker.

Györgypál Katalin


Megjelent: Kláris, 12/4. szám
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©