Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Kláris hírek

KLÁRIS SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉG '17!

SZÜLETÉSNAPI ÖSSZEFOGLALÓ            DÍJAZOTTJAINK            KÉPEK A RENDEZVÉNYRŐL

A KLÁRIS huszonöt éves!

Huszonöt évvel ezelőtt jelent meg a Kláris elsõ száma! A jubileumi jeles évfordulót 2017. április negyedikén ünnepeltük a Fáklya Klub (az Élhető Világ Irodalmi Kör rendezvénye) már megszokott, barátságos termében. Huszonöt év egy fiatal életében is a felnőtt korba való lépést jelenti, kedvelt folyóiratunk, a Kláris azonban már régen felnőtté vált. Az első szám még csupán 16 oldalon jelent meg (és már az is nagy dolog volt akkoriban), az utóbbi számos évben pedig hatvan oldalon olvashatunk szép verseket, novellákat, érdekes esszéket, vagy irodalomról, színházról, zenéről, képzőmûvészetről szóló, tartalmas írásokat.

Ünnepeltünk. Külön öröm volt, hogy a rendszeres összejöveteleinken megjelenő, főleg budapesti alkotóinkon kívül számos vidéki író-, költőtársunk is megjelent, összesen több, mint hatvanan. Ismerkedés, jókedvû beszélgetés, fotózás előzte meg a mûsort. Barta Erzsébet előadómûvész elsőként előadott klasszikus verse jelezte a közelgő költészet napját, majd Katona Mária a Kláris számára kezdetektől fontos népdallal – a „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetűvel – kedveskedett a szépszámú jelenlévőnek.

Ezt követően Király Lajos, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke és Kanizsa József, a Kör titkára a Kláris lapnak átadta a Krúdy Kör Díszoklevelét. Majd A. Bak Péter, az ART 16 kuratóriumának elnöke átadta az ART 16 Művész Csoport Egyesület Magyar Kultúráért-Díját, az erről szóló díszes Oklevelet és a Kölcsey Ferencet ábrázoló emlékérmet, amelyre  rávésték a KLÁRIS – 25 feliratot is.

Györgypál Katalin rövid köszöntőjében (lásd lejjebb) felidézte a lap történetét, a huszonöt év munkáját. Hangsúlyozta, hogy célunk mindvégig – és ma is! – az irodalom, a kultúra, a magyar nyelv ápolása. Megköszönte a szerzők és a munkatársak, köztük a BIRÓ family Nyomda eddig végzett  pontos, odaadó munkáját is.

Ezután következett az idei Kláris-díjak ünnepélyes átadása. Harmincnégy alkotótárs részesült elismerésben a folyóiratnál végzett tevékenységért, a rendszeresen megjelenő írásokért, az Élhető Világ Irodalmi Körben végzett tevékenységéért.

Szöllősi Dávid gitárral kísért énekszáma után sor került a legújabb, jubileumi antológiánk, A Tavasz mosolya c. kötet bemutatására, mely válogatás az utóbbi 5 év mûveiből. A kötetről röviden Tárkányi Imre beszélt, kiemelve a  könyv borítóján megjelent színes festményt, Buczkó Imre alkotását, mely üde színeivel is megidézte a tavasz hangulatát. Balázsi Judit a költészet napjára Szabó Lőrinc versével készült, Király Lajos és Bodó Csiba Gizella a kötetben megjelent verseikkel a költő lelkével, a lélek érzésével foglalkoztak.

Ezt követte a vidékről érkezett költőtársak felolvasáa. Vendégeink között üdvözölhettük Barcs Jánost, az ismert lapszerkesztőt és költőt, valamint Vántsa Zoltánt, aki már számos alkalommal vett részt rendezvényeinken,  Debrecenből felutazva. Ezt követte a budapesti alkotók mûsora verseikkel, sőt még három rövid prózát is meghallgathattunk. A kötetben szereplő valamennyi jelenlévő szóhoz juthatott.

Végül Molnár Erzsébet Kiskunhalasról kék-fehér nagyobb méretû üvegfestményét ajándékozta a Kláris újságnak és a Körnek.

Ezúton is köszönjük minden kedves közremûködőnek a szép verseket, az értő felolvasást. A vendégeknek pedig, hogy érdeklődéssel hallgatták alkotásainkat.

Tárkányi Imre műsorvezető

 
*

KLÁRIS – 25

 
Első számunk éppen 25 éve jelent meg 16 oldalon, nagyjából azonos külalakkal az oldalbeosztást tekintve. Ma már évek óta 60 oldalon jelenünk meg, mottóval és tematikus számokkal, sokféle rovattal.

Kezdettől fogva törekszünk megtartani az újság eredeti szellemiségét, azaz magyar nyelvünk ápolását megfelelő nyitottsággal, de alapvető értékrendünk megőrzésével: megfelelő kiút keresése minden helyzetből, minél több féle véleménynek és szerzőnek helyet adva.

Legelső mottónk így szólt: „A játszótársunk, mondd, akarsz-e lenni?” – sokan akartak és akarnak, akár Kosztolányit, akár József Attilát (most a „Klárisok” c. versére utalok), vagy bárki más költőt, írót kedvelnek inkább.

25 év alatt sok száz szerző rengeteg művét közöltük, akik nélkül nem élhetne a lapunk.

De ugyanígy nem lenne lapunk Tárkányi Imre, volt szerkesztő, színházi rovatvezető, ma is aktív szerzőnk munkája nélkül, Földesdy Gabriella rovatvezetői munkája nélkül, akik munkáját külön köszönjük. Ugyancsak köszönettel tartozunk a Bíró family Nyomdának és Könyvkiadónak, sok éve Bíró Krisztián ügyvezető igazgatónak. Ez a nyomda az, amely a 93/6. számtól folyamatosan elkészíti lapunkat pontos határidőre, szép kivitelben, mint ahogy most is tapasztaljuk.

Ünnepi számunkhoz Szabados István festőművész külön készített kifejező, esztétikus képet, külön köszönet jár ezért is. Ő így fogalmazta meg gondolatait újságunk nevében:

„Egy tavaszi napon kezdtem publikálni azokat az irodalmi és képzőművészeti alkotásokat, amelyek esztétikai minőséget, értéket hordoznak, és maradandó nyomokat hagynak az utókornak”. Bízunk benne, hogy még sokáig így is lesz, amelyet ma már honlapunk is segít.

Most nem jöhettünk volna össze az egykori Kláris, ma Élhető Világ Irodalmi Kör nélkül, amelynek működésében kiemelkedő szerepe volt és van Tárkányi Imrének, mai műsorvezetőnknek, és volt néhány évig Regényi Ildikónak. Ugyancsak szót érdemel Drégely István aktivitása ma is. Munkájukat itt is köszönjük!

 Reméljük, hogy eddigi jó kapcsolatainkat meg tudjuk őrizni többek között a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel és másokkal. Szerzőink sorába pedig sokan csatlakoznak az internetről, amelyben nem elhanyagolható szerepe van a „klarisujsag.hu” honlapunknak is Quasar Berta jóvoltából.

Legjobb képességeink szerint kell cselekednünk ma is!

Györgypál Katalin

Elhangzott a Kláris-ünnepségen, 2017. április 4-én.

 

A KLÁRIS lapnak adományozott oklevelek és érem:

 

ART 16 oklevél       Bíró Gáspár érme 1.     Bíró Gáspár érme 2.

ART 16 MŰVÉSZ CSOPORT EGYESÜLET                                 MAGYAR KULTÚRÁÉRT-DÍJ
A magyar művelődés – kultúra – irodalom – művészet                                  ART 16
szolgálatában végzett huszonöt év elismeréseként a                                        Bevésve:
KLÁRIS                                                                                                                KLÁRIS – 25
irodalmi – kulturális folyóirat részére                                                       Bíró Gáspár szobrászművész alkotása
MAGYAR KULTÚRÁÉRT – DÍJ kitüntetést adományozza.
A. Bak Péter
ART 16 kuratóriumának elnöke

Krúdy Kör oklevele

DÍSZOKLEVÉL
a 25 éves KLÁRIS irodalmi lap részére
Krúdy Gyula emlékének ápolásáért,
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
érdekében végzett kiemelkedő munkájáért
Király Lajos a Kör elnöke
Kanizsa József a Kör titkára
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©