Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

Könyvespolc

Kanizsa József

KLÁRIS – 30

Györgypál Katalin könyve

Először is köszöntöm a KLÁRIS Irodalmi-kulturális folyóiratot és az ötletet megvalósító dr. Györgypál Katalint is azért, hogy átlépte a 31-dik évfolyamot – 3 évtizedet – a rendszerváltási időszaktól fogva a színvonalat emelve, irodalmi értéket alkotva meg-meg tudott újulni.

Egy év híján, huszonkilenc éve szerzőként, kritikusként jelenek meg írásaimmal a folyóirat számaiban. A saját könyvtáramban is megtalálhatók az eddig megjelent számok. Emlékszem az első tizenhat oldalas számokra. S ha jól emlékszem, a legelső számbn kézírásos betűvel volt írva a folyóirat neve. A Kláris a Krúdy Gyula Irodalmi Körben is hamar kedvenc irodalmi folyóirat lett úgy a Budapesten, mint az ország más tájain élő írók, költők, képzőművészek előtt. Hisz nyitott is volt, befogadó is volt az új, a friss művek felé, akár kezdő, akár már befutott író, költő művei iránt. Úgy érzem, hogy sokat lendítette az az ismeretsége is, hogy Györgypál Katalin alapító-főszerkesztő több társasághoz is tartozott, vagy volt velük közvetlen kapcsolata. Így az akkor Ihász-Kovács Éva és Bornemisza Attila vezette Cserhát Művészeti Társasággal, a Művészetbarátok Egyesületével, a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel, a Csepeli Olvasó Munkáskörrel, az Okányi Kiss Ferenc által vezetett Pestszentlőrinci Tűzedzők Alkotó Művészetbarát Asztaltársasággal, a győri Zsarát folyóirattal és sorolhatnám a körök, társaságok neveit. (Ezek az irodalmi fórumok zömmel még léteznek régi és új szerzőkkel, tagokkal kibővülve.) Az is nagyon nagy lehetőség volt számára, hogy hamar talált olyan nyomdát, ahol megbízhatóan végezték el a nyomdai munkálatokat, és időben le is szállították. Ez a BIRÓ family Nyomda és Könyvkiadó, kezdetben Biró Endre, majd fia, Biró Krisztián  testvérével, Biró Gabriella technikai műszaki kivitelezésben és a nyomdai munkatársaknak az együttes jó munkájának köszönhető.

Nagyon fontos feladat volt és nem kevés munkát igényelt az 5 évenkénti lapszámok bemutatása, elemzése is. Most ezzel az újabb, a harminc évet is átfogó, betekintő elemző munkába a folyóirat szerkezetéből adódóan nagyon sokrétűen, nevekkel, számszerű adatokkal alátámasztva teszi közkinccsé az elemzés eredményét. Kezdi a KLÁRIS, az URÁNUSZ Kiadó bejegyeztetésével, majd az árusítás, népszerűsítés lehetőségeivel, az író és Olvasóközönség kialakításával. (Ahogy már említettem, az Irodalmi Körök, Egyesületek adottak voltak, de a további reklám lehetőségeket is ki kellett aknázni…) Nagyon széles látáskörűen kell szervezni, megalapozni az irodalmi folyóirat jövőjét. (Hála Istennek sikerült, lám a 30 év ezt bizonyítja.)

A szerkesztő részéről nagyon nagy elhivatottság kell, és nagyon nagy odafigyelés a szerzőkre is, akik írói, művészi lelkületüknél fogva is nagyon érzékenyek nem csak a szavak vagy a festőművészi színek, ábrázolások kifejezésénél, hanem a lelki, emberi érzékenységre is. Különösen most, ebben a változó, mindennap újat adó XXI. századi világunkban is. Ez nem kis feladat, nem kis felelősségtudattal jár, ezerféle képpen kell cselekedni, gondolkodni, szerkeszteni, és mindenkinek az egyéniségéhez jót tenni, vagy legalábbis megpróbálni kielégíteni a művekkel kapcsolatos elvárást. És ugyanakkor a „nagyközönség” felé, a közízlésnek, a szakmai elvárásoknak is meg kell felelnie. Ehhez valóban nagyon nagy tudással kell rendelkezni, a pszichológusi felkészültséggel is fel kell vérteződnie, hogy ne tudjanak belekötni a szakmai munkájába, miért azt és úgy, vagy a tematikai elvárásnak szerkesztette be… Vagy a szavakban elrejtett súlyos gondolatiság miatt választotta a művet megjelentetésre… Nem könnyű a mérlegelés.

Mindenesetre ezt a könyvet is nagyon átgondoltan szerkesztette meg a szerző, igaz a folyóirat tematikája adott volt, de hogy mégis milyen anyag kerüljön be, és kik tettek legtöbbet a Kláris  hírnevének megőrzésében, vagy továbbvitelében… Ez sem mindegy. Nagyon aprólékosan, nagy gonddal kellett a könyv anyagát megszerkeszteni. Ma is, mint mindig, az olvasás közben az emberi érzésekre, lelkivilágunkra hatni pszichológia fogás is lehet ebben a gyorsan fejlődő huszonegyedik századi világunkban, ahol minden gépesítve van, és az agyunknak azonnal át kell állni.

Úgy érzem, hogy Györgypál Katalin és a Kláris szerkesztésben résztvevők is tudnak ezzel a modern kultúr-szellemiséggel azonosulni, és nevelési szándékkal újat tudnak adni az Olvasónak.

A művészetek minden válfajával foglalkoznak, s ezzel a kulturális igényeinket a folyóirat lapjain keresztül ki tudják elégíteni, sőt fokozzák még az érdeklődésünket is…Nagyon fontos, hogy a lelki gazdagodásunk mellett lássuk a körülöttünk levő világ fejlődését, s hogy ezzel a fejlődéssel nekünk is együtt kell haladni. Kell, hogy szerteágazóan foglalkozzon a művészet, a kultúra, a képzőművészet minden ágával. Ezért is örülök, hogy a sok vers, a prózai művek, gyermekeknek szóló művek megjelentetése mellett foglalkozik az Esszé, a Fórum, az Interjúk, Könyvismertetők, Képzőművészet, Színháztörténet, stb. megjelentetésével, mert e művek által is olyan információkhoz jutunk, amiket a mindennapi életben nem tudunk megszerezni, legfeljebb néha a TV-ből, ha véletlenül akkor kapcsoljuk be a sok tevékenység mellett.

Ez a könyv is és a Kláris is nagyon jó szolgálatot tesz Olvasói számára. Minden egyéb elhivatottság nélkül tudja az Olvasó figyelmét lekötni, a saját belső lelkivilágának megfelelően befolyásolni, érzelmi töltetet átadni, ami által jobban látja a Világot és a körülötte levő hétköznapi Életet, ami nagyon fontos a mindennapi létfenntartáshoz, további életviteléhez

A Kláris folyóirat számaiból az olvasó egy picit az egyetemes világnézetből is át tud venni, magáévá tud tenni, s ezzel is több lesz az élete, e művészi sokszínűség által. Ahány író, költő, vagy festőművész vagy más képzőművészeti ágat képvisel, az mind újat tud adni a saját egyéniségéből, vagy a világ művészeteiből átvett kincsekből.

Maradjon meg ez a sokféleség, és a klasszikusoktól vett pár soros „bölcs gondolatiság”, hogy tudjunk mi is örök „bölcs, tanulni vágyó Olvasó” maradni.

A magam részéről csak gratulálni tudok Györgypál Katalinnak e nem mindennapi „felvállaláshoz”, és további sok sikert kívánni, hozzá jó erőt, egészséget, bölcsességet és kitartó sok-sok Olvasót és mindig új Alkotókat, hogy színesítsék a folyóirat belső értékét.

Mindezt, őszinte régi szerzői, kritikusi igaz zalai, zajki szívvel ajánlom.

(Györgypál Katalin: KLÁRIS – 30. A Kláris irodalmi-kulturális folyóirat 30 évének áttekintése. URÁNUSZ Kiadó, 2022, 244 p.)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©