Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

Esszé

Nagyné Kiss Dóra

A lelki és a fizikai fennmaradásunk érdekében

A lelkünk, ami isteni, ami az Ő végtelen szeretete által létezik és él bennünk, folyamatosan pulzáló rezgéshullámaiban észre kell vennünk a körülöttünk lévő legkisebb Szépet és Jót is, amikre Isten által be is vagyunk kódolva, amiket észre is kell vennünk, amiknek a meg- és átéléseiben boldog lelki örömmel ki kell tudni teljesedni a további lelki- és fizikai fennmaradásunk érdekében.

Lehet, hogy sokaknak e témájú írásom felkavaró lesz, mivel világnézetről, életfilozófiáról, vallásról, hitről, hagyományról és szokásokról szeretnék írni a Bibliai forrás és az Ige mérlegén, a keresztény hitemen keresztül a létfenntartásunk, és benne a lelki békés fennmaradásunk helyes fenntartásának az irányvonalai mentén. 

Érdemes az Élettől kapott, felkínált és kiérdemelt élethelyzeteinkben, szimbolikusan az élet nagy színpadán, az életszíndarabjainknak a főszerepeiben célokat elérően, jól és hasznosan követni! Mindezekben a friss éberségünkben való visszatekintéseinkben a legelső sorban kell helyet foglalnia a helyesen megítélt önkontrollunknak, nem pedig hátul, az utolsó sorban unottan ásítozva, vagy lelki fájdalmakkal tele! Ha van Istenben, önmagunkban és az emberekben való mélységes hitünk, soha el nem múló, forró szeretetünk, őszinte bizalmunk, akkor ebben a tudat- és lelkiállapotban teljes lelki életet élhetünk, ami nélkülözhetetlen az életünk fizikai- és lelki fennmaradásához.

Egy letisztult matematikai bizonyítás nagyon gyönyörű, elegáns és csodálatra méltó is tud lenni, amit példaképpen írok le, mivel az életünk problémáit, bajait is matematikai pontossággal és hibák nélkül kell megoldani! A mindennapjainkban el kell tudni fogadni a Szeretet Istenének élő létezését, aki megalkotta az egész világot, akiben teljes szívvel és lélekkel bízni kell. Isten az igaz, sziklaszilárd és töretlen hitünk által továbbfejleszti minden síkon és szinten az adottságainkat, hogy az életben minden erőlködés nélkül az új életfeladatainkba bátran vágjunk bele. Az életünket folyamatosan a lelkünk impulzusaival vészeljük, éljük át, és kísérve vezetnek bennünket és hol örömben, hol pedig fájó kudarcokon keresztül, amikhez nem elég a mi emberi fizikai- és lelkierőnk, isteni segítő, szeretet erő is szükséges! Ha az életünkben valami nem úgy sikerül, akkor azt ne súlyos és megoldhatatlan kudarcként éljük meg, hanem úgy, amiből sokat is tanulhatunk a további napjaink sikeres megéléséhez, amikben az apró részletekre is oda kell figyelni –  mivel elengedhetetlen a lelki és a fizikai fennmaradásunkhoz, ami kölcsönhatásban van.

A belső lelki békét, nyugalmat és harmóniát nehéz megtalálni istentudat nélkül. Istennek a szent keze benne van minden dologban, akinek szeretetből kell engedelmeskedni. A hamis imádat értéktelen gyümölcs! Az igaz imádat örökké virágozni fog! Baj az is, ha valakinek a szeme károsodott, de még súlyosabb és nagyobb baj, ha a lelki szemével nem lát tisztán és élesen! Az életünkben számtalan dolog okoz nehézséget, amik mindig megoldhatóak, amikben mindig példát is kell tudni mutatni! Mindehhez, hogy sikerüljön is, elszántság, összpontosítás, türelem, kitartás, bátorság és szorgalmas igyekezet szükséges, amik által gyorsabban és biztonságosabban vesszük az élet akadályait. A fizikai és a lelki nehéz helyzeteinkkel szembe kell nézni, nem pedig hátat fordítani nekik, mivel az emberi képességeinkben és a tulajdonságainkban benne van emberi alkalmazkodóképességünk is, ami csodálatos bizonyítéka a lelki és a fizikai fennmaradásunknak.

Számtalan ember kételkedik a kiábrándultságukban az Élet eredetében, az Isten élő valóságában és rendjében, a vallásban, amiknek több okai is vannak, amikhez számtalan fontosabb tényező is hozzájárul, mivel sok vallás támogatja az erőszakot, a terrort. A teljes vallástalansághoz és a hitnélküliséghez az anyagi jólét is hozzájárul, mivel sok ember a – királyi – pompájában, az eléggé megnövekedett vagyonában kevésbé tartja magát vallásos embernek, vagy ha igen,  mégsem úgy él, nem a jézusi – szeretet törvény – tanításait követi. A Könyvek könyve már jó előre megjövendölte, hogy az emberek a pénzt és a különféle élvezeteket fogják szeretni, nem Istent és az embertársaikat.  (2Timóteusz 3:1-5 )

Mit gondolnak az emberek a vallásról és annak hagyományairól, a hitről és az erkölcsről? – amit sokan úgy gondolnak, hogy mindez már rég idejét múlta, mivel a rohanó, a szeretetlenséggel megfertőzött és megtelt világunkban elvesztette tekintélyét, amiben szerintem nincs helyes emberi jövőkép, és instabillá válik még jobban a földi létünkben a lelki- és a fizikai fennmaradásunk. A ránk maradt vallási hagyományok és szertartások értékesek, fenntartani, óvni és ápolni mindezeket szükségesek, de sokan úgy gondolják, hogy mégis üresek! A világon szinte számtalan hamis vallás és annak hagyományai léteznek, amik sokszor az emberi tudatlanságból erednek. A legtöbb ember, sajnos,  mentálisan és lelkileg éhezik és szomjazik, mert a szeretet érzései gyűlöletbe csaptak át, amiben a lélek vize előbb vagy utóbb kiszárad…

A hitbéli, a szeretet és az egyéb érzés képességeinken sok gyakorlással javíthatunk, mert még a jó és a bölcs ember is hibázik, de a hibavétéseink nem vethetnek vissza, és nem hátráltathatnak soha bennünket! Vétett hibáink után minden esetben lelkileg és fizikálisan is tovább kell lépni, és menni kell a helyesen kitűzött életutunkon. Gondolatainknak, érzéseinknek és az azt követő tetteinknek, cselekedeteinknek nagyon fontosak a kiváló végeredményei! Életfeladatainkat a legjobb tudásunk szerint nagyszerűen és pontosan kell ellátni és elvégezni úgy, hogy az örömmel és elégedettséggel töltsön el bennünket és másokat is, és legfőképpen,  hogy Isten is gyönyörködhessen bennünk! – amiben, meglepő módon, még rejtett képességeink is jobban a felszínre jönnek. (Példabeszédek 13:4)


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©