Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Földesdy Gabriella

A MINDENSÉG HÚRJAI

Tornai Xénia versei

Első kötetes költőt üdvözölhetünk a szerzőben, aki teljes poétai fegyverzetben lépett a nyilvánosság elé. Semmi nyoma a próbálkozásnak, kísérletezésnek, mert kikristályosodott filozófiai alapokkal, magabiztos költői tudattal állította össze a hetven költeményt, amelyeket öt ciklusba szerkesztett. A kötet 2022-ben a könyvhétre jelent meg, amelynek előszavából megtudhatjuk magától a szerzőtől, hogy versei a covid járvány elmúlt két éve alatt keletkeztek, s azt is, hogy a kényszerű bezártság hozta elő belőle a költői megszólalást.

Tornai Xénia versei ciklusokba rendeződnek, szoros összefüggés van közöttük. A versek közötti kapcsolat egy komoly gondolatfolyam következménye, és filozófiai kérdések köré rendeződik. Ennek lényege röviden összefoglalva: a megélt világban a lélek elbizonytalanodik, eltűnnek a biztos fogódzók, nyugvópontok, itt az ideje a szembenézésnek, a mindenség felé fordulásnak. Kozmikus térbe helyezve a problematikát, egyedi létértelmezéssel találja meg a megoldást.

A Mindenség húrjai cím (ez egyben az egyik vers címe is) azt sugallja, hogy a kozmikus léten való filozofálás egy olyan hangszer, aminek a húrjain lehet játszani. A hetven vers ezeket a húrokat pengeti, és nem akar sem túl modern lenni, sem absztrakt, nem ír szabad verset (mindössze két képvers található a hetven között), viszont szereti a hagyományos formákat, az időmértékes verselést, vagy a kétütemű tízes szerkezetet, a páros-, kereszt- és ölelkező rímeket és ezeknek sok más változatát.

A költemények, azon kívül, hogy egy új, panteisztikus világrendet fogalmaznak meg, hagyományt is őriznek. Könnyen fedezhetünk fel régi nagy költőink közül néhányat egy-egy sorban, vagy a vers hangulatában, szóhasználatában. Ilyenkor a ráismerés öröme hatja át az olvasót. A keservek fája című ballada alcímében is jelzi a tiszteletet ihletője iránt (Ballada Arany János emlékére), egy-egy verse Vajda János szóhasználatát, érzésvilágát közvetíti (A remete), Kosztolányi szelleme három versben is felbukkan (Levél a mennybe; Kosztolányi; Apuska régi képe), s negyedikként ott érezhetjük magunkat a Hajnali részegség égi bálján (Látomás). De találunk Weöres Sándor ihlette költeményeket is (Özönvíz, Aranyhíd), vagy felvillan az Ady-Babitsnál ismert szimbolista vonás (Spleen). Sőt Villon zseniális, paradoxonokra épülő költeményének egy sorára is ráismerhetünk (Tűzben égve holtra fáztam, napsütésben bőrig áztam. Emberek közt árva lettem – a Bölcselet c. versből. Villon sorai az Ellentétek c. versében [Szabó Lőrinc fordítása]: Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok).

Általában minden ciklusban intellektuális tartalmakkal és megfogalmazásokkal találkozunk. A tanult ismereteket saját egyéniségére szabva láttatja velünk a teremtés óta megváltozott természetet, világrend és civilizáció problémáit, amelyekért az emberiség eddig elkövetett bűnei a felelősek. Ám azt vesszük észre, hogy az ismereteink új értelmet nyernek: egy megújult halotti beszédet találunk, ahol a bűnbe esett ember már fel sem fogja, hol s mikor követ el megbocsáthatatlan vétket, pokolra jutván a megmérettetéskor (Halotti beszéd 2021).  Megrázó élménnyel találkozunk az emberi önhittségről, elbizakodottságról szóló versben (Az új Noé), rávilágít arra a szomorú tényre, hogy az ember az, aki elhagyta Istenét, és nem fordítva történt. Sokatmondó az Atlantisz kincsei c. múltba néző költemény, amely az ember ősi létformáit hozza felszínre, az elsüllyedt földrészhez hasonlítva a belső én hol gazdag, hol bűnös létezését, ennek tudatosodására szólítva fel mindnyájunkat.

A költemények között találunk erős pozitív érzelmi töltettel bíró verseket is, gyermekhez, férjhez, mesterhez, valamely rokonhoz írt köszönő, elismerő, dicsérő, de mindenképp a kapcsolat erős voltát láttató gondolati háttérrel. Megrázóak az önmaga lelkével szembesülő, önostorozó versek, ezekben a versíró szinte lecsupaszítva vall bűnökről, a feloldozás lehetőségeiről (Testről és lélekről; Bűneim). A gondolati gazdagságon túl minden költemény sorai között ott van a hálaérzés, amelyet a költő érez a sok szépségért, örömért, az „örök pillanatért” (A pillanat örök). Arra tanít, hogy minden nap minden percéért adjunk hálát a Teremtőnek, hogy életet kaptunk, amivel jól kell sáfárkodnunk. Ehhez szükséges az a kozmikus látásmód, amely Tornai Xéniát eltölti, amikor verset ír, amikor elszakad a mindennapok mókuskerekétől. Érdemes megismerkedni költői világával.

(Tornai Xénia: A Mindenség húrjai. Versek. Rím Könyvkiadó, Bp., 2022, 144 p.)

♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©