Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

ESSZÉ

Krasznai Sándor*

Miért szeretem

Ady Endre Pimasz, szép arccal című versét csak nehezen kedveltem meg. Ami mégis mellette szól, a költő identitás tudatának igazolása. Mint ikonikus költőnk, gyakran próbálja megfogalmazni magyarságtudatunkat, azt a különös érzést, amitől a Kárpát-medencében veszteségek, szenvedések ellenére mai napig magyarnak érezhetjük magunkat.


PIMASZ, SZÉP ARCCAL
                  Zilahi jó barátaimnak

Pimasz, szép arccal látszik, hogy akar,
De közben búsan lekönyököl,
Nyög, sír, ez az én fajtám, a magyar.

Olykor utálom, néha szeretem:
Ennyi emberséges bánatot
Nem adott volna más fajta nekem.

Van-e célja és nagy akarata,
Hoz-e valamit, ami övé,
Ami magyar, ami igaz maga?

Van-e nagy, ős küzdésünknek neve,
Vagy elvérezünk névtelenül,
Mint a kóbor tigrisek serege?

Ez a mi szép, koldus, úri fajunk
Nyugtalanít: példája vagyok:
Ha meghalunk, majd egyformán halunk.

Pimasz, szép arcot talál a Halál
S szeretőnkért rejtjük a bánatunk,
Szeretőnkért, ki a tilosba jár.

A költeményt „Zilahi jó barátaimnak” ajánlja, hiszen Zilah a költő életének jobbra fordulását jelentő színhelye, időpontja. Fejletlen kisgyerekként került el 1888-ban Érmihályfalváról Nagykárolyba, a Kalaznaci Szent József római katolikus iskolaközpontba, ahol szörnyű diákéveket élt meg.

Majd a zilahi református kollégium diákjaként a hely már nagy szabadságélményt jelentett számára. (Itt lehetett nyilvánosan cigarettázni, sőt, szombatonként még kocsmázni is lehetett.) Itt érték első irodalmi sikerei is.

A cím, a Pimasz szép arccal Ady önértékelésének szimbóluma is lehetne, hiszen mestere volt a fotográfiai modellállásnak. A költemény második sorában írja: „De közben búsan lekönyököl”. Engem megragadott Ady számos írásában szereplő „bús” szó, vagy annak ragozott formája.

Néhány példa: Dózsa György unokája: „Népért síró bús, bocskoros nemes”, Muszáj Herkules: „Győzöm a harcot bús haraggal”, Morognak a vének: „Magyar vagyok, vén bús magyar diák”, A föl-földobott kő: „Szédül, elbusong s lehull a porba / (…) / Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan”, Hiába hideg a Hold: „Pirosló, bús szerelem sújtással”.

Bús és egyben büszke is, hiszen azt írja: „Nyög, sír, ez az én fajtám, a magyar”. Néha ingadozik, szeresse-e, vagy utálja ezt a fajt, aki csak bánatot hozott számára, viszont „Ennyi emberséges bánatot / Nem adott volna más fajta nekem”, írja. Majd kicsit a magyarságtudatot próbálja elemezni. A célját, akaratát kérdezi, hogy ad-e valamit a tudat, ami a magyaroké, „Ami magyar, ami igaz maga?” A sok-sok évszázados küzdésünknek a nevét, értelmét kérdőjelezi meg, vagy csak „elvérzünk”, és nem marad semmi utánunk. Eltűnünk a történelem nagy süllyesztőjében?

„Ez a mi szép, koldus, úri fajunk”, akik a szegénységben is büszkék magunkra, fajunkra, mely fajnak Ady is tagjának vallja magát, melynek végső igazolója maga a halál. A halál feloldja a rejtélyt: „Pimasz, szép arcot talál a Halál” valakiért, vagy talán valamiért, akit titkon szeretünk, titkoljuk bánatunk, ezért a „Pimasz, szép arc”, mert akit szeretünk, megcsal bennünket. Ez talán a monarchiabeli állapotunkra utalás Adytól? Arra a Monarchiára, melyben mindig is alárendelt szerepet töltöttük be. Helyünket keressük a világban, de ha rátalálunk is, becsapottnak érezhetjük magunkat, hiszen akiben bízunk, álnokul becsap, megcsal, félrevezet bennünket.

Visszatérve Ady „bús” szóhasználatára, szinte főnévként értelmezhetjük néha, hiszen a szó a magyar fajtára tapadt fogalommá nemesül. A magyar bús, tehát nemcsak jelzőként, de néha ránk aggatott főnévként is érthetjük.

Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Csokonai, József Attila és sorolhatnám, mind-mind próbáltak megfogalmazni egyfajta magyarságtudatot, egyfajta magyarságeszményt, és szinte valameny-nyinél a magyarságtudat szomorú, fojtogató állapot, amire mégis büszkék vagyunk. Büszkék, hiszen megmaradtunk, élünk, alkotunk ebben a csodaszép hazában, melynek megpróbálunk valamennyien méltó tagjai lenni.

––

* A szerző, Kraszai Sándor a lap megjelenése után sajnálatosan elhunyt. Emlékét megőrizzük!

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©