Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

ESSZÉ

Földesdy Gabriella

Csíksomlyói búcsú 2022

Zarándokút busszal és gyalog

A koronavírus miatt két év kimaradt a búcsújárásból. 2019-ben Ferenc pápa részvételével tartották meg a búcsút, majd 2020-ban és 2021-ben elmaradt a járvány miatti óvatosságból. 2022-ben már mindenki úgy érezte, óriási igény van a hagyományos búcsú megtartására a Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy találkozásánál, a „nyeregben”.

A történet a ferencesek obszerváns alrendjéhez kötődik, és 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket, hogy a templomépítésben legyenek segítségére a ferences rendnek. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett. A kegytemplomban kapott helyet a hársfából faragott, napba öltöztetett Babba Mária [Boldogasszony] szobor, amely a 16. század elején készült. A legenda a későbbi eseményeket domborítja ki a búcsú keletkezéséről. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a Tolvajos-tetőn (a kegyhely közelében) unitárius híveivel csatát vívott a katolikusokkal, akik nem akartak áttérni a szentháromságot tagadó hitre. A katolikusok István plébános vezetésével harcoltak, közben az asszonyok és gyerekek a kegytemplomban imádkoztak értük Babba Máriához. A csata a katolikusok győzelmével zárult.

A legendának nem minden részlete állja meg a helyét, ám az bizonyos, hogy 1568-ban a tordai országgyűlés már kimondta az erdélyi négy vallás egyenrangúságát (katolikus, lutheránus, kálvinista, unitárius), Erdélyben többé nem kellett harcolni a vallások szabadságáért.

Az évenkénti búcsú egyre több embert vonzott, kialakult a vonulási rend, az évenkénti mottók rendje. A II. világháború után a diktatúra ezt a vallási ünnepet is betiltotta, negyven évig nem lehetett megtartani. 1990-ben újraindult a búcsújárás, míg korábban a székely katolikusok ünnepe volt, ekkorra már az összmagyarság ünnepévé vált a pünkösdi búcsú, szűk lett a kegytemplom és közvetlen környéke, ezért a búcsú „felköltözött a nyeregbe”. 1993-ban építették a szabadtéri oltárt, azóta vonul a végeláthatatlan sorokban a tömeg zászlókkal, keresztekkel, sokan székely, csángó népviseletekben a hegyre, és tölti meg a két hegyoldalt, imádkozva, énekelve menet közben.

A bevonulás rendje ugyan kötött (Gyergyó, Felcsík, Labarum-vivő diákok és a papság, Alcsík, Felsőnyárádmente, Sóvidék, Udvarhely vidéke, Maros mente, Háromszék, Brassó és környéke, Gyimesi csángók, Moldvai csángók), de a zarándokok óriási száma, az anyaországiak és a külföldiek részvétele miatt ez a sorrend ma már nem kötelező érvényű. Mindenki időben fel akar jutni a hegyre, összekeveredik a menet, felborul a megszokott rend. A zarándoklat érinti a Salvator kápolnát (hegyoldalon), ahol Mária-éneket énekelnek, a hegyre érkezők pedig letelepednek a fűre, vagy felállítják kisszékeiket.

Egyik személyes élményem a Makovecz Imre által tervezett csíkszeredai katolikus templom megtekintése, ahol néhány percet töltöttünk az indulás előtt. Innét indultunk, csatlakozva a többi csoporthoz, keresztül a városon egészen a kegytemplomig. Az utca két oldalán vásárosok és kegytárgyárusok kínálták helyi portékáikat, a házak ablakaiból az ott lakók szemlélték a menetet.

A 2022-es búcsú nagy létszámmal és emelkedett lélekkel zajlott. Az ünnep mottója: Pax et bonum, magyarul Béke és jóság volt. A két hegyet és a nyerget megtöltő zarándokok székely és magyar zászlóikat szinte görcsösen magukhoz szorítva ülték-állták végig a misét, amelyet Dr. Udvarhelyi György veszprémi érsek celebrált, ő mondta az ünnepi szentbeszédet is. Méltatta a szellemiséget, amely évről évre idehozza a búcsúsokat, megemlékezett a 2019-ben itt járt Ferenc pápáról és arról, milyen fontos a béke, amely ennek az évnek a mottóját alkotja.

Megható volt az áldoztatás, amely kb. fél órán át tartott, több kijelölt helyen zajlott. Ennek befejeződése után került sor a himnuszok eléneklésére: Pápai himnusz, Győzelemről énekeljen (az 1938. és a 2021. Eucharisztikus kongresszus himnusza), Székely himnusz, Magyar himnusz. A mise végeztével elindult a többszázezres tömeg, és átvágva az utakat, felszántva a mezőket, levonult a hegyről.

A búcsú mindig Pünkösd szombatján zajlik, ezért Pünkösd vasárnapjára lehet egy másik csíki programot tervezni. A mi zarándokcsoportunk vasárnap a Madarasi Hargita hegycsúcsot célozta meg, ahová az Ivó patak összefolyásától indul az út felfelé. A nagyobb csoportok traktor által vontatott utánfutóval teszik meg a tíz km-es utat kb. 1650 méter magasságig, ahol pihenőhelyet alakítottak ki, télen itt van a sílift végállomása, parkolóban lehet hagyni a kocsikat.  A hátralévő utat a hegy csúcsáig gyalog tesszük meg, az agyagos út kövekkel tarkított, nem meredek, kényelmesen lehet felfelé kaptatni az 1801 méteres hegytetőre.

Köd várt bennünket a hegytetőn, ahol a turul szobor áll a középpontban, mellette a gránit asztal, amely az itt tartandó szabadtéri misék számára az oltárt helyettesíti. Számos kopjafa, kő-, és fakereszt áll a csúcson, az összes magyar zarándok valami szimbólumot itt hagy, ha mást nem, egy magyar vagy egy székely zászlót biztosan. A pünkösdi ünnepi mise felemelően szép volt, a szentbeszéd a hagyományokra és a béke megőrzésére szólított fel, közben hiába fújt a szél és volt egy sötétszürke felleg a hegy fölött, több százan hallgattuk végig az istentiszteletet, mondtuk el a Miatyánkot, és énekeltük a himnuszokat.

Agyagfalvi szállásunkon székely családoknál laktunk, akik szeretettel vártak bennünket, és finom székely specialitásokkal kedveskedtek anyaországi vendégeknek (csorba leves, juhtúrós puliszka, töltött káposzta, erős szilvapálinka, mazsolás kalács, túrós lepény). Élveztük ízes beszédüket, jellegzetes humorukat. Csodás három estét beszélgettünk át velük.

Pünkösd hétfőjén a székelykeresztúri Gyárfás kúriát megtekintve indultunk hazafelé. Petőfi ebben az épületben töltötte a fehéregyházi csata [segesvárinak hívott] előtti utolsó éjszakáját. A múzeumként működő kúria zárva volt, kertjében rátaláltunk a körtefa maradványára, amelynél még Petőfi mondta el a háziaknak az Egy gondolat bánt engemet c. látnoki versét.

Dióhéjban és vázlatosan ez volt a váza a 2022-es csíksomlyói búcsúnak, amelyen sokan voltunk, talán 3-400 ezren, pontos létszám nem készül soha, csak becsült.

Egyszer egy életben el kell menni ebbe a lélekemelő búcsúba, jót tesz a léleknek, testnek, szellemnek egyaránt.


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©