Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Dr. Misz Írisz

KÖVET A VÉNSÉG

Németh Nyiba Sándor kötete

Igazi monstre kötetet vesz a kezébe, aki forgatni kezdi Németh Nyiba Sándor legújabb könyvét, a Követ a vénség c. verseskötetet. Ez a nagyszabású, ötezer verset tartalmazó könyv: életmű. Tulajdonosa is annak szánta; versfaragó munkássága évtizedeit magába foglaló szummációnak.

Sokunk számára hihetetlennek tűnik, hogy a mindenkor száz fokon égő, nyughatatlan, sikerorientált „Nyibamester” életében is elkövetkezett a számvetés, a számbavétel ideje. Az a pillanat, amikor az ember ráébred, hogy nem halhatatlan. Kínzó felismerés! Ilyenkor söpörjük össze riadt megfontoltsággal életünk kincseit, avagy hordalékát, mondván: maradjon valami utánunk.

Jó esetben az életmű többször és egyre bővülő kiadásban is megjelenhet még a szerzője életében, ha korai volt a riadalom. Legyen így ezzel az életmű kötettel is! Kívánjuk, hogy írójával együtt sok bővített kiadást éljen meg!

Németh Nyiba Sándort a Teremtő többirányú tehetséggel, akaraterővel és hallatlan energiával áldotta meg. Kapott talentumát kamatoztatta is a sport, a zene és az irodalom területén. Nem akárhogyan és nemcsak saját örömére, hanem országos élvonalbeli és nemzetközi eredményeket ért el, sikereket aratott; maradandót alkotott. Beírta magát a sport és a könnyűzene történetébe. Itt az ideje, hogy a kortárs irodalomban is helyet kapjon, mert méltó rá. A „Követ a vénség” c. verseskötet alkalmat adhat erre.

Németh Nyiba Sándor egész életét és munkásságát áthatja – közös nevezőt jelentve sportban, zenében, irodalomban – valami dacos elszántság a siker, a győzelem ismételt elérésére és az alkotó emberré válásra. Olyan emberré válni, aki bárkit, de főként önmagát képes legyőzni, hogy teljesíthesse „mennyei küldetését”, és a végső megmérettetésnél majd nem találtatik köny-nyűnek.

Rendületlenül és megállás nélkül törekszik kitűnni a szürkék közül; többre, jobbra, magasabbra, sőt lehetőleg a legmagasabbra jutni. Ahogyan ő írja:

„Tudom, vesztesekre nincs szükség a Földön.” „Alkossunk, míg létünk engedi!”

De a csillagokhoz vezető út rögös, tele van veszélyekkel, csapdákkal, próbatételekkel. Az ember pedig kicsiny, gyarló, esendő… „Bűnösnek születtem, ez belül fáj nagyon. Mentségem egy lehet: gyarló vagyok.” – írja magáról.

Verseskötetében – a sikerek ellenére vagy pont azért – egy nehéz ÉLETÚT rajzolódik ki; a kenyeresi kis szülői háztól, az apai, anyai értékrendtől a személyes megtapasztalásokig. Olvashatunk tépelődéseiről, megszenvedett kínjairól, testet-lelket borító sebekről, magasba röpítő és a mélységes, sötét pokolba taszító kilengésekről, „vad múltról” és „korhű titkokról”. Őszintén kitárulkozva, kendőzetlenül ír a régi és jelenkori önmaga-keresésről, az örökös harcról, a vágy-vezeklés-feloldozás háromszögéről. Visszatérő szavak: a kitagadás, veszteség, megalázás, árulás, hiúság, kapzsiság, becsvágy. Másrészről a tisztesség, szeretet, becsület, hogy az „erkölcsi szennyet kidobtuk a lelkünk mélyéről”."

Ki Ő? A közismert, hírneves bajnok, zenész, költő, előadóművész? Önmaga szerint:

„Hallgatag ember a kapzsi karokban, aki élni akar a földi vadonban.”

„Lassan elfelejt a világ, csak néhány papír igazol tán.”

„Az elévült tetteim nekidőlnek a falnak, / Elismerően vesztesnek hirdetnek hajnalban.”

Nem így lesz! Biztosan tudom.

Ajánlom ezt a verseskötetet minden költészetet kedvelő, olvasó embernek és azoknak, akiket érdekel Németh Nyiba Sándor személye és gondolatai.

(Németh Nyiba Sándor: Követ a vénség. Versek, prózák. 5000 vers. Szerk.: Pozsik László. Nemzeti Értékek Könyvkiadó, Szeged, 2022, 965 p. + 9 tábla.)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©