Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

FÓRUM

Földesdy Gabriella–Györgypál Katalin

KLÁRIS – 30!

Az újság 30 évéről és az jutolsó 5 év lapszámairól

Amikor 1992 elején lázasan tervezgettük néhányan (Bandi Katalinnal, Tárkányi Imrével) az újság létrejöttét, nem jutott eszünkbe hosszabb távra gondolni. Sok újság született akkoriban, a miénk egyike volt ezeknek. Örültünk, hogy áprilisban megjelenhetett első számunk Kláris néven a felkért 20 szerző műveivel. Már maga a névválasztás sem ment simán, nem beszélve a hivatalos ügyintézésekről a minisztériumban és más helyeken. De sikerült megalapítani az URÁNUSZ Kiadót, és így megjelenhetett, akkor 16 oldalon, lapunk első száma. Terjedelme fokról fokra bővült, külalakja is formálódott, ahogyan a technika is fejlődött évről évre – alapjai azonban máig megmaradtak, és kéthavonta rendre megjelenik. Újságunk a 30 év alatt volt már 72 oldal is, végül sok éve 60 oldal. A szerkesztés technikai folyamata is természetesen változott, hiszen a kéziratok zöme ma már e-mailben érkezik, nem beszélve az újság honlapjáról (www.klarisujsag.hu) számos éve.

A lapról általában 5 évenként adunk hírt, és szintén 5 évenként a megjelent számokból antológiát állítunk össze a Kláris könyvek sorozatban, külön a felnőtteknek, és külön a gyermekeknek. E sorozatban az első években témánként szintén válogatást adtunk ki, ilyen volt a karácsonyi, vagy a hazánkról szóló antológiánk. Az évente 6 számban 60 oldalon, A/4 formátumban meglehetősen sok mű jelenik meg, közülük ma már igen nehéz lenne témánként válogatni.

A 60 oldalból 2 oldal mindig a gyerekeké, szépirodalom – ezen belül a versek nagyobb számban – 26 oldalon jelenik meg, publicisztika 30 oldalon, képekkel, fotókkal illusztrálva.

Legelső mottónk így szólt: „A játszótársunk, mondd, akarsz-e lenni?” – sokan akartak és akarnak, akár Kosztolányit, akár József Attilát (most a „Klárisok” c. versére utalok), vagy bárki más költőt, írót kedvelnek inkább.

Csak megbecsülni tudjuk, hogy a 30 év alatt hány szerzőtől közöltünk művet 8 éves kortól (pl. Kertész Mária) 100 évesig (Láng Miklós), hol összesen egy művet, hol pedig rendszeresen. Számuk 1.800 fő körül lehet. Néhány szerzőnk kezdettől fogva, vagy az első évfolyamtól kezdve publikál: (Györgypál Katalin), Tárkányi Imre – sajnos, Róla már csak múlt időben beszélhetünk ez év január 15. óta –, Bornemisza Attila, Kovács I. József, Losonczi Léna, Prosszer G. Júlia, Stancsics Erzsébet, Szántai Sándor. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjai pedig 1993-től léptek szerzőink sorába.

Kezdő alkotóktól ismert írókig, költőkig közlünk műveket. Írószövetségi tagok korábban: P. Horváth László (versek), Zászlós Levente (esszék, kultúrtörténet), ma pl. Lengyel Géza (versek).

Szerzőink köre folyamatosan bővül (miközben, sajnos el kellett búcsúznunk sok megbecsült szerzőnktől). Új szerzőnk számonként 4–5 fő, néha ennél több a jellemző az ország minden részéből és minden műfajban. A legtöbb természetesen vers. Bárkinek művét örömmel fogadjuk, ha az újság szellemiségét öregbíti: a megfelelő színvonal mellett a magyar nyelv ápolását, ma már hozzá kell tennünk: magyarságunk megőrzését, a nyitottságot, de alapvető értékrendünk megőrzésével; minden helyzetből megfelelő kiút keresését, felmutatását.

Rovataink a publicisztikán belül igen sokfélék, így esszék, riport, képzőművészet, filmművészet, történelem, jövőnk, ma már a környezetvédelem mellett a klímavédelem, könyvespolc, és ki kell emelni a színházi rovatunkat.

Korábban Tárkányi Imrének voltak jelentős érdemei e téren. 2011-től Földesdy Gabriella a rovat vezetője. Sok éve számonként átlagban 5 kritikát közlünk budapesti és vidéki, sőt olykor külföldi színházi előadásokról. Ez összesen eddig csaknem 900 kritikát jelent, a korábban alkalmaként megjelentetett számos kritikán felül. Ám honlapunkon sok, az újságban nem közölt kritika is olvasható, ez a menüpontunk lényegében internetes újságként működik: a bemutatók után pár napon belül valamennyi kritikát, ismertetőt feltesszük a honlapra

A 92/3. számtól tematikusak az egyes lapszámok. Az egy évre előre megadott témák a legkülönbözőbbek: egyéntől a társadalomig, a bűntől az örömig, a felelősségtől a feltöltődésig, szerelem és halál, vagy éppen nárcizmus; végül is az eddig megjelent 180 számból 178 számnak adtuk meg előzetesen a témáját. Átlátni is nehéz, és ma már ugyanazt a témát bizonyosan másképpen fogalmaznánk meg, mint 20 vagy 30 éve. Változunk mi magunk is, változik szerzőink köre is, változik társadalmunk és a világunk egésze. Természetes, hogy mostanában a koronavírus járvány vagy a klímaváltozást is helyet kap, ha nem is külön főtémaként, néhány „altéma” pedig minden évben megjelenik, mint például a költészet napja, vagy anyák napja, és persze tekintettel vagyunk az egyes évszakokra is.

Egyik erősségünk éppen az, hogy megmutathatjuk: különböző szerzőink miképpen közelítik meg, hogyan látja az egyes adott témákat. Van, amiről alig érkezett kézirat, ez az „irigység” témaköre volt, ami érdekes. De általában (elsősorban) több esszé is érkezik a témában, a többi rovatnál, ha lehet, szintén követjük az adott témát, így a riportok is Kő-Szabó Imre jóvoltából, más rovatnál azonban a témához ragaszkodás  nem is célszerű (könyvek, színház, irodalomtörténet stb.)

A lap szerzők nélkül nem létezne. Messze a teljességtől, de sorolnunk kell neveket, akik alkották, alkotják ma a lap „lelkét”.

Szépirodalom:

Költőink sorát gazdagították  korábban Antalfy István, Aszódi Imre, Ihász-Kovács Éva, Veiczi Irma; napjainkban Barcs János, Bornemisza Attila, Bősze Éva, Lengyel Géza, Losonczi Léna, Szántai Sándor, Szénási Sándor István, Téglás-Hajós Éva, Mészáros István, Németh Nyiba Sándor, Vántsa Zoltán.

A prózák terén korábban Láng Miklós, ma Benke Mária, Kert F. Klára, Pongrácz Zoltán, Salánki Anikó és mások remekelnek.

Publicisztika terén:

Esszéket (is) írt korábban Okányi Kiss Ferenc, ma Krasznai Sándor, Kühne Katalin, Stancsics Erzsébet. Jövőkutatásban Tóth Attiláné dr. írásait kell megemlítenünk. Irodalomtörténeti munkák korábban Batári Gyula, ma többek között Téglás Tivadar és Földesdy Gabriella nevéhez fűződnek. A képzőművészet, művészettörténet írásait korábban Soós Klára, ma főként A. Bak Péter küldi számunkra.

A riportok, interjúk Kő-Szabó Imre, Orosz Margit, Udvarhelyi András munkáját dicsérik.

Több irodalmi műfajban Kanizsa József, Király Lajos, Tárkányi Imre is jeleskedtek-jeleskednek.

Képzőművészeti alkotások terén Búza Barna, Kelemen Kristóf szobrai, Vörös Ferenc grafikái a korábbiak, ma is közölhetjük Buczkó Imre, Rehorovics Anita, Szabados István és mások műveit, és egyre nagyobb teret kap a fotózás is.

Külön figyelmet fordítunk a gyermekirodalom színvonalára: rövid mesét is nehéz írni, de megfelelő színvonalú gyermekverset sem könnyű. Korábbi meseíróink voltak többek között Papp Irén, Varga Sarolta, ma Kanizsa József, Kelemen Bata Mária, a gyermekversek Barcs János, Vántsa Zoltán, Hermann Marika nevéhez fűződnek többek között.

Az Élhető Világ Irodalmi Kör (korábban Kláris Kör 1992 decemberétől) létrehozásában, működtetésében jelentős érdemei voltak Tárkányi Imrének, több évig Regényi Ildikónak, versmondás, ének terén korábban Barta Erzsébetnek, ma Balázsi Juditnak, Katona Máriának, Mészáros Istvánnak, Szöllősi Dávidnak.

Köszönettel tartozunk a Bíró family Nyomdának és Könyvkiadónak, sok éve Bíró Krisztián ügyvezető igazgatónak. Ez a nyomda az, amely a 93/6. számtól folyamatosan elkészíti lapunkat pontos határidőre, szép kivitelben.

Tevékenységünk szervesen összefonódik a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel, amelytől 2017-ben Díszoklevelet vehettünk át. Más társaságokkal, körökkel is szoros a kapcsolatunk, így 2017-ben Magyar Kultúráért-díjat kaptunk az ART 16 Művész Csoport Egyesülettől (A. Bak Péter). De szoros a kapcsolatunk a Cserhát Művész Körrel (Társasággal, Bornemisza Attila), korábban a Tűzedzők Asztaltársasággal (Okányi Kiss Ferenc,) kezdettől a Csepeli Tamási Lajos Irodalmi Klubbal (Lengyel Géza) is.

Az egyes szerzők művei alanyi szerzői jogukon jelennek meg, így külön nem tartjuk számon, ki melyik körhöz tartozik, kivel hol, milyen rendezvényen találkozunk. Korábban többek között Okányi Kiss Ferenc fordult meg számos más kör rendezvényein, később Király Lajos, ma Németh Nyiba Sándor az egyik fontos hírvivőnk, összekötő kapocs.

A lap életben tartásában a szerzőknek, szerkesztőknek, nyomdának egyformán fontos a feladata.

Reméljük, még sok évig olvashatjuk, kezünkbe vehetjük a lapszámokat!

(Megjelent a Kláris 22/2. számában.)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©