Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

JÖVŐNK

Tóth Attiláné dr.

Család a jövőben

Gyakori probléma tudományos környezetben és magánbeszélgetéseken is, hogy mi lesz a családdal a jövőben. Többen úgy látják, hogy a jelek abba az irányba mutatnak, hogy a család elveszíti jelentőségét, nem lesz fontos kapcsolat; mások, látván a negatív jeleket a család jövőjével kapcsolatban, úgy vélik, hogy jogilag is támogatni kell a családot, ami azt jelenti például, hogy a család keretei között kell szabályozni az örökösödést vagy az örökbefogadást, nem beszélve a különböző társadalmi támogatásokról.

Ezeken a vitákon, beszélgetéseken gyakorta kiderül, hogy a résztvevők nem is a család létezésének okáról és a szereplők felelősségéről tárgyalnak, hanem az egyén jelentőségéről, a családban játszott szerepek változásáról. Ez elsősorban a nőket érinti, de a nők megváltozott igényei érinti a férfiakat is. A család szerepe megmutatkozik abban, hogy szexuális kapcsolatot tart fenn a felnőtt szereplők között, de semmivel sem kevésbé fontos feladata a családnak a gyermekek jövőjének biztosítása fiziológiai, fizikai, anyagi, erkölcsi, szellemi környezetben egyaránt. Ebben a vonatkozásban felmerült a gyermekek anyagi létének a biztosítása, ami azt is jelenti, hogy a családtagoknak a közös gyermekről közösen kell gondoskodni anyagilag, vagyis a család egységét anyagilag is meg kell szervezni. Most nem kell tárgyalnunk azokat az eseteket, amelyek valamilyen tragédia következtében egyszülős családot eredményeznek, mert ez nem érintheti a család elméleti és gyakorlati jelentőségét. Viszont beszélnünk kell a felelősségről, amely minden szülő megkerülhetetlen feladatát kíséri a gyermekkel kapcsolatban.

Azt kell tehát világosan látnunk, hogy a család nem egy olyan szexuális kapcsolat terepe, amely bármikor felbontható, hogy ha kellemesebb kapcsolatra nyílik lehetőség, vagy akkor, ha ugyan nincs ilyen új lehetőség, csak az idők során külső, esetleg belső hatásra (munka, barátok, kultúra, világnézet stb.) más irányt vesz a szereplők érdeklődése. Az egymástól való eltávolodás mögött (sőt, mondhatnánk előtte) ott van a felelősség a gyermekekért, és ami ezzel szorosan összefügg, a gyermekek másik szülőjével kapcsolatban.

Abban biztosak lehetünk, hogy a 19. századi polgári család belső élete nem fog visszatérni. Valljuk be őszintén, hogy ezen már a régi családmodell védői is jókat mosolyognak (esetleg csak magukban), amikor regényekben vagy filmeken olvassák/látják, hogy a feleségnek kis butuskának kell lennie a férj ügyeivel kapcsolatban, de megterítve kell várnia délben a munkahelyéről ebédelni érkező férjet. Ezzel nem állítjuk, hogy az akkori feleségek ténylegesen butuskák voltak, de úgy kellett tenniük – ez volt a társadalmi elvárás. A nők igazi szerepét a családban egy sajátos fátyol borította, amit apukám így fogalmazott meg, ha valaki a feleségéről érdeklődött: „Icuka intéz nálunk minden kevésbé fontos ügyet, és ha néha nagyobb jelentőségű döntés előtt állunk, akkor is Icuka dönt, mert neki gyakorlata van a családi ügyintézésben.”

Semmi más nem történt, mint hogy ezt a fátylat a modern társadalom néha kellemes, üdítő szele, máskor az új világ vihara elsöpörte. Nem az egyének döntöttek, hanem a társadalom mindenki számára új lehetőségeket nyitott, és ezek során nyilvánosságra került, hogy a nőknek is van saját személyiségük, saját érdekük, értékeik, elvárásaik, kívánságaik, vágyaik, mint a férfiaknak. Mindenki meglepődött az új helyzeten. Teljesen érthető, de a leghumorosabb csodálkozók a nagyszülők, akik csodálkozva nézik a lányaik, fiaik új fajta viselkedését, holott ők segítették a lányukat, fiukat abban, hogy a diplomájukat a kezükbe vegyék, és ezzel egyenlő esélyt alakítottak ki számukra. (Az esélyekkel kapcsolatban csak a szüleink korába tekintsünk vissza: a fiúkat iskoláztatták, a lányokat nem – édesanyámnak két fiútestvére volt, ők, szüleik sok munkája révén, egyetemet végeztek és hódolhattak kedvtelésüknek – az egyik vadász volt, a másik Big Band-ben játszott, nem olcsó hobbi egyik sem. Anyukám kézimunkázni tanult a szomszédasszonytól, amit azután művészi szinten művelt. Sohasem tett megjegyzést a testvéreire, a különbséget ő természetesnek tartotta, csak én emlegetem fel most, amikor, sajnos, egyikük sem él, hogy emlékezzünk, mert tudom, hogy ilyen különbség már nem lesz, sőt ma sincs.)

A család jövője biztosítva van, mert nemcsak a társadalomnak van szüksége a következő nemzedékre, hanem mi egyenként, akár nők vagyunk, akár férfiak, az életünk nélkülözhetetlen részének tudjuk a gyermekeinket. Nem másnak, nekünk van szükségünk arra, hogy gondoskodhassunk róluk, hogy etethessük, játszhassunk velük, hogy minden fontosabb érdekességet megmutassunk nekik, hogy lássuk, hogyan válik emberré a mi gyermekünk, hogy lássuk boldognak és aggódjunk érte, ha most éppen nem boldog, lássuk megvalósulni a vele kapcsolatos álmainkat. Nekünk van szükségünk arra az élményre, hogy picike babakezével az arcunknál matatva levegye a szemüvegünket, hogy ha ismeretlen helyzetbe kerül, akkor ránk nézzen segítségért, és ha boldogtalan, akkor az ölünkbe hajtsa a fejét – ezt semmi sem helyettesítheti. Tudnunk kell, hogy gyermekünknek ránk, nem az anyjára vagy az apjára van szüksége, hanem a szüleire, ez adja a felelősségünk tartalmát. Már nem lehet összekeverni a felelősség tartalmakat. A gyermekért érzett, vitathatatlan felelősséget ma már nem lehet megtámogatni a szülők egymás iránti szexuális hűségének követelményével. A személyiség felszabadulása, amelynek a következménye a nők és férfiak társadalmi szerepében bekövetkezett változások – és itt sok mindenre lehet gondolni, például arra, hogy a nők olyan helyet tölthetnek be a társadalomban, amit eddig a férfiak tölthettek csak be, és ugyanakkor a férfiak is választhatnak olyan pályát, ami nem tartozik a klasszikus férfiszerepek közé, például gondoskodhatnak, mint óvó bácsik, sok kicsi gyermekről, ha ehhez van affinitásuk – nem követelik meg és nem is követelhetik meg a holtomiglan-holtodiglan kapcsolatot.

A család jövője attól függ, hogy egyenként a férfiak és a nők hogyan lesznek képesek megérteni, hogy a gyermek a legnagyobb érték, a legfontosabb felelősség az ő életükért élni, minden más választás lehetőség csupán, és valósággá akkor válhat, ha a gyermekért érzett felelősséget biztosítani tudják. A szülőknek a kapcsolataikat ennek érdekében kell rendezniük, ha az sikerül, és minden gyermek megkapja a szeretetet, a figyelmet, a gondoskodást, akkor lehetnek a felnőtteknek, a szülőknek mással is kapcsolatuk (ha igényük van rá), nemcsak a szülőtárssal. Ez a feltétele a család létezésének a jövőben, és teljesülésében biztosak lehetünk, ha bízunk az emberek érzelmeinek és racionalitásának okos egységbe foglalásában.


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©