Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

ESSZÉ

Nagyné Kiss Dóra

Újév

AZ ÚJÉV: az új életlehetőségek kihasználási ajándékai… ÚJÉV– új kezdet, az isteni lehetőségek megragadásának az áldott ideje, aminek az első megkezdett perceiben az évnek a tiszta előszobájába lépünk be, és le kell vetni a régi, töredékes, hibás gondolkozásunkat, lelki-szellemi ürességünket, értékvesztettségünket, bátortalanságunkat, hitetlenségünket, nemtörődömségünket, amik önpusztító életszemléletek és életmódok, és amik, sajnos, sok emberen lettek úrrá.

Egy újév mindig meghozza saját kihívásait, kérdéseit, és biztosan a nehézségeit is. Élénken foglalkoztat mindnyájunkat ilyenkor, hogy mit várhatunk az újévtől, vajon milyen nehézségekkel kell megbirkóznunk. Minden bizonnyal kemény megpróbáltatások várnak ránk, de nem vagyunk egyedül ebben a zűrzavaros világban.

Hiszem és vallom, mint keresz-tény asszony, Krisztus Urunk mai tanítványa, hogy onnan felülről mindenkor megkapható és elérhető az isteni segítségadás  életünk vezetéséhez.

Szilveszterkor belépünk az idő tengelyébe nyitott szívvel és bizalommal, és az újévnek a másodpercei megnyílnak előttünk, és a miénk lesz, amiket boldogan magunkévá tehetjük, és ha akarjuk, akkor a csodás isteni szeretet a tenyerünkbe simul… Isten ezeket az öröm- és boldogságperceket nekünk készítette elő, és békéje szelíden betölti lelkünket életerővel, amiket nem lehet elfelejteni soha.

Választani, dönteni és lépni születtünk, ez a szabad akarat, amit Istentől kaptunk, s mellé még megannyi esélyt! Az életünkben vannak komoly és megfontolandó útelágazások, s mindenki maga dönti el, melyik utat, melyik irányt válassza? – Van, aki a napnyugtát, van, aki a sötétség felé megy és van, aki a napkelte, az aranysárgán felkelő fény felé, a Szeretet Fény forrása felé lépked…

Dönteni és lépni mindig kockázatos, de ez a boldogság ára. Életvitelünk felpörgött és nyugtalan, amiben sokszor olyanok vagyunk, mint a vulkán a kitörése előtt, mert a feszültségek felhalmozódtak, és pattan a húr bennünk. A mindennapjainkban előfordul, hogy türelmetlenül, idegesen forgunk egy irányíthatatlannak tűnő körhintában, amiben azt érezzük, hogy látszólag nincs belőle kiszállás. Járjuk a szenvedésekkel teli, megszokott boldogtalanságunk pályáját, és gyarapítjuk problémáink végtelenjeit… Sok mindent jó mélyen elfojtunk magunkban, és nem akarjuk meglátni, meghallani és érezni a valóságot. De van lehetőségünk arra, hogy gyorsan vegyük a bátorságot, kiszálljunk a  körhintából, és újratervezzük az életünket.

Hogyan induljunk el a ránk következő ÚJÉVBEN?

 Egyenesedjünk ki és emeljük fel a tekintetünket, mert elég volt már az önsajnáló prognózisunkból! Merjünk szétnézni a lelkünk és a szellemiségünk titkos labirintusában! Legyünk bátrak és elszántak! A lelki- és a mentális „ketreceink” ajtaját magunk zártuk be, amikben reszketünk, félünk, gyötrődünk folyamatosan. Ebben az összezavarodott, nem letisztult pszichés állapotunkban egyre feszültebben keressük a szívünk-lelkünk legrejtettebb vágyát: a boldogságot adó érzést…

Változtassuk át a lelki impulzusainkat önzetlen szeretet érzésekre és gondoljuk végig, hogy mi az, ami helyén van, vagy nincs az életünkben? Az idő telik… – amiben vajon lehetek még önmagam? – de hogyan és mi módon? Ezek fontos és döntő életkérdések. Engedjük szeretetben kinyílni szívünk vágyait, lelkünk álmait, és bontakoztassuk ki elménknek legszebb és legjobb gondolatait! A legmerészebb, a leggyönyörűbb álmainkat magunknak kell felvállalni, s hinni kell abban, hogy valósággá is válhatnak. Ez a HIT, ami bevonz minden csodát.

Tárjuk ki mély alázattal lelki karjainkat, fogadjuk el a menny-égből jövő isteni szeretetnek a segítő, védő-óvó ölelését, nyújtsuk ki szelíden, gyöngéden kezünket, és vegyük el Isten szeretet ajándékát, mert csak az a legtisztább és legőszintébb  BOLDOGSÁGOT adó életérzés, amire a szívünk-lelkünk vágyik, az bizony LÉTEZIK…

Ha a szívünk szólít, Isten szólít! És követnünk kell szavát, mert ez a belső indítás felülről jön. Nem fojthatjuk el egy életen át lelkünk szabad szárnyalását, ami magasabb szinten dől el, a földi élet légkörén túli szférákban, ahol a lélek szárnyal, ahová akar… A Szentlélek olyan, mint a szél, amit engedni és hagyni kell magunkban, hogy magasba emelje és röpítse lelkünk szeretet impulzusait.

Személyes hitemben írtam le azokat a sorsfordító lelki életreménységeket az előttünk álló 2022-es ÚJÉVRE vonatkozóan, amit szeretetben kell, hogy átlépjük lelki rezgéseinkkel is! Írásomat lelki építőnek és felébresztőnek szántam, hogy kitűzött céljainkat örömmel kezdjük el.

Kívánom Mindenkinek, hogy azok valósuljanak is meg lelkünk egyre szebb és tisztább zengéseiben!

Isten adja, és mi tegyünk érte, hogy így legyen!


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©