Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

(KÉPZŐ)MŰVÉSZET

A. Bak Péter

A műalkotások sorsa, jövője I.

Édesapám, P. Bak János (1913–1981) grafikus, hegedűépítő, festőművész és tanár elhunyta után szembesültem az alkotói hagyaték problematikájával. Ekkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a témával, annál is inkább, mivel előbb-utóbb engem is utolér  műveim sorsának kérdése. Persze, amíg az ember aktív, nem is gondol ilyesmire, a mindenhonnan ránk törő agymosó reklámokban erről nem beszélnek. Én most idős művészként, hagyaték gondozóként és festmény-műtárgy szakértő becsüsként is szeretném a témával kapcsolatos gyakorlati tapasztalataimat, nézeteimet megosztani  az érintettekkel.

Ahogyan a műalkotásoknak, úgy alkotójuknak és a művészi hagyatéknak is megvan a maga sorsa, vagy éppen sorstalansága. Legjobb helyzetben a Kossuth-díjas, Nemzet Művésze, Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagja van, mert anyagi és erkölcsi lehetősége nyílik arra, hogy még életében jó helyen tudja hagyatékának sorsát, amennyiben, mint jó gazda, gondoskodik arról. Több állami gyűjtemény, múzeum között is szétoszthatja úgy, hogy kiköti azt, hogy munkái közül több darab állandóan látható legyen, esetleg egy teremben vagy emlékszobában (ez esetben emléktárgyaival együtt), illetve időszakos kiállításokon bemutatásra kerüljön. Szerencsés esetben az ajándékozó művész ezt meg is éri, és boldogan távozik a földi életből. Nem ily szerencsés esetben a múzeum raktárjában landol a hagyaték, és porosodva várja a jobb sorsát. Ebben az esetben az elhalt művész és az intézmény között létrejött szerződésben foglaltakat kikényszerítheti egy hozzátartozó (évekig tartó pereskedés útján) – ha van ilyen személy –, vagy megtámadhatja a szerződést, és kérheti annak felbontását. Korniss Péter (1937–) Kossuth-díjas fotóművész, a Nemzet Művésze a Szépművészeti Múzeumnak adományozta a teljes életművét átfogó archívumát, így az ő ügye megnyugtató módon megoldódott. Másik szerencsés esetben a hagyatékot megöröklő, vagy felette rendelkező tudja jó helyre juttatni a hagyatékot. Ez történt Esterházy Péter (1950–2016) Kossuth-díjas író irodalmi hagyatékával, amelyet a Berlini Művészeti Akadémia vett át, és ott létrehozta az Esterházy Péter Archívumot, amely közel ötven év írói munkásságának (1968–2016) kéziratos anyagát tartalmazza, valamint a széleskörű, többezer tételből álló levelezését. Az író könyvtára az Evangélikus Országos Gyűjteménybe került. Arra is van szép példa, amikor az elhunyt művész valamelyik családtagjára, netán egyetlen örökösére hárul a művészeti hagyaték gondozása, mint például a 2015-ben elhunyt Gross Arnold Kossuth-díjas grafikusművész fiára, Gross András belsőépítészre, kulturális menedzserre. Édesapja egyik ingatlanjának árából Arnoldo néven nyitott Budapesten, a Gellért Szálló szomszédságában kávéházat, s benne művészeti galériát, ahol árusítják is Gross Arnold rézkarcait. Tulajdonképpen ez egy üzleti alapon működő magánvállalkozás.

Szerencsésebb eset, amikor az elhunyt művész saját tulajdonú (nem bérelt) műtermében érintetlenül marad minden, és így a genius loci (a hely szelleme) érvényesülni tud. Ez történt az 1981-ben elhunyt Molnár-C. Pál grafikus, festőművész esetében. A művészeteket szerető család példa értékűen vigyázza, gondozza, kezeli és népszerűsíti a hátramaradt hagyatékot. Az érintetlenül hagyott műteremben a művész unokája, Csillag Péter és felesége Éva, műterem-múzeumot tart fenn, és fogadják a látogatókat. Emellett működtetik a Molnár-C. Pál Baráti Kör egyesületet, amely minden hónapban összejön a műteremben, ezzel is élővé téve a művész egykori műhelyét.

A bérelt vagy államilag kiutalt műteremből kihaló művész hagyatékának sorsa már nehezebb eset. Ilyenkor meghatározott időn belül kiürítve és rendezett állapotban kell visszaadnia a bérleményt az örökösnek. Ez komoly költséggel jár, és ha egy intézménynek sem kell a hagyaték (márpedig általában nem kell), akkor a következő megoldások közül választhat: hazaviszi és a pincében tárolja, vagy lomtalanítókat hív, jobb esetben engem, mint festmény és műtárgy szakértő becsüst, tanácsadásért. Ez utóbbit javaslom, még ha pénzbe is kerül, de legalább megtudja a hagyaték értékét. Az újságokban, szórólapokon magukat legtöbbet fizetőknek, hagyaték felvásárlóknak, kastélyokba műtárgyakat keresőknek, netán műgyűjtőnek feltüntető hirdetőket messzire el kell kerülni, mert aztán jön a sírás-rívás, miután jól be lettek csapva, esetleg még ki is lettek rabolva. A különböző magángalériák, kereskedők pedig kimazsolázzák a hagyatékból a legértékesebb darabokat, valamennyit fizetnek is érte, a többivel meg csináljon az örökös, amit akar. Több ilyen és ehhez hasonló esetről van tudomásom még az ismeretségi körömből is. Az emberek nem tanulnak sokszor a saját hibájukból sem. A hagyatéktól gyorsan szabadulni akaróknak pedig megvannak a jól kiképzett vámszedői, akik ugrásra készek.

A jobb esetek közé számít, amikor egy gyűjtő-kereskedő vásárolja föl annak a művésznek a teljes vagy részleges hagyatékát, akiben azonnali vagy későbbi üzleti fantáziát lát. Vannak hagyatékok, amelyek az ócskapiacon végzik. A múzeumok csak a „kiemelt” alkotók néhány munkáját tudják befogadni, vagy a gyűjtésük profiljába vágó műveket, tárgyakat, de ezeket is szinte csak akkor, ha ajándékba kapják. Mit csináljon akkor az az özvegy, ha elhunyt férje csak egy „mezítlábas” művész volt? Ezek a nehéz kérdések, mert az egyelőre mezítlábas, nem futtatott, éppen nem divatos művészekből van a legtöbb, és ezek azonnali vagy eljövendő hagyatékából. Ezt a kérdést kell megnyugtatóan megválaszolni, a megoldást sürgősen megtalálni a kultúrpolitikával foglalkozóknak, még akkor is, ha tudjuk, hogy rövid távon nem hoz az államnak anyagi hasznot. De ugye a kultúrát nem pénzben mérjük? Szentandrássy István (1957-2020) Kossuth-díjas cigány festőművész 47 db festményből és 77 db grafikából álló hagyatékát a Petőfi Irodalmi Múzeum megvásárolta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának kérésére. Erre külön pénzt különítettek el. Az anyag kiállításokon történő bemutatás céljából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez (MANK) került. Ahány örökös, annyiféle kapcsolat az elhunyt művésszel, és any-nyiféle élethelyzet. Amennyiben a hiteles végrendelet nem rendelkezik egyértelműen a hagyaték sorsáról, akkor az öröklési jogrend szerint minden az örököst (örökösöket) illeti, rajta (rajtuk) múlik, mi lesz a további sorsa. Hiába a nemzet művészéé, hiába a Kossuth-díj, könnyen sitteszsákban végezheti a hagyaték, csak mert az örökös így gondolta, rossz viszonyban voltak, esetleg szellemileg, fizikailag vagy egzisztenciálisan alkalmatlan az ölébe hullott vagyon értéke szerinti kezelésére. Ez a kockázat bármelyik művész esetében fennáll. Minden életmű köztudatban maradásának előfeltétele a feldolgozottság és hozzáférhetőség, ami időről időre kiállítások rendezését és publikációkat jelent. Mindez szakszerűséget, időt, fáradtságot és főleg sok pénzt igényel. Az örökösök, a jogutódok, a hagyatékgondozók többsége mindezzel nem rendelkezik, a szakemberek megfizetésére pedig nincs pénze.


(folytatjuk)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©