Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Stancsics Erzsébet

VERSEK, VALLOMÁSOK MAGAMRÓL ÉS A VILÁGRÓL

Király Lajos kötete

Király Lajos portréja néz ránk a címoldalon Batár István festőművész ecsetje nyomán. Figyelmes félmosolya, mindenre azonnal reagáló gondolatai hihetetlenné teszik számunkra azt, ami az elmúlt években vele történt. Hihetetlenné teszik az elmúlást is, ami utolsó percéig távol tudott magától tartani a munka, az irodalom, az alkotás által. Hitt az írás gyógyító erejében, a türelemben, az emlékezés hatalmában.

Nehéz verset írni egyetlen lélegzetre, de ő ezt is meg tudta tenni. Meg volt győződve arról, hogy legyőzheti a halált, mert olyan erős volt, hogy talán még a tűz és a víz, e két vad elem is olyan szelíd lett volna hozzá, amilyen ember soha nem lehet. Ezt írja utolsó kötete hátsó borítóján a „Gyógyító fénymadár” c. versében: „Nem is fény: – egy Fénymadár, / Aranyszárnnyal arcomra száll, – / és felvidít! – // Milyen áldott a pillanat! – / Fülembe bűvös szavakat / súgott halkan! – – / »Sok szeretetért cserébe / én meggyógyítlak végre! – / Van hatalmam!«”

Igen, mi is úgy láttuk, hogy valami titkos hatalommal győzi le az újabb és újabb betegségeket, műtéteket, a permanens fájdalmat. Szakáli Anna hozzá írt versében is ezt említi „Acélos akara” címmel: „…szemedben ragyognak ki nem hunyó fények, / az életre önmagad újra megnyered.” Sajnos, már csak féligazságokat mondunk róla, vagy az igazság felét… Pedig ő minden versében és versével ránk kiáltotta, ránk mosolyogta, nekünk ajándékozta azt az egyszerű, emberi igazságot, hogy élni kell, mindenáron! Ő bizonyosságot szerzett hite tárgyáról, szembeszállt az általunk lehetetlennek tartott lehetségessel, ami kizárólag Király Lajos által vált valóra és lett hitelessé…

Amikor elolvastam a „Mennyi idő kell?” c. versét, James Allen  gondolata jutott eszembe: „Ma ott tartasz, ahová a gondolataid eljutottak”. Szinte rímel rá a vers: „Mennyi idő kell ahhoz, hogy / kialakuljon jellemed? / Mennyi csapda és csábítás / kívánja csúfos vesztedet? // Mennyi küzdelem, önfegyelem / lesz kísérőd az utadon?/ Mennyi ellenszél kell ahhoz: – / erősödjön önbizalom? – – // Küzdelmek sora az Élet, / hogy mindig úton haladj! – / Erős hit kell a szívedben: – / igaz embernek megmaradj!

Király Lajos 51. kötetét különös figyelemmel kell olvasnunk. Nemcsak azért, mert az utolsó, hanem azért, mert amit abban nekünk leírt, belerejtett, belesimogatott okulásul: hogyan lehet, hogyan kell élni? Ez a könyv rés a felhők ereszén, ahonnan felvillan a fény, a remény, a türelem, amit a szerző távozása után ránk hagyott. Egy indiai bölcsesség szerint „aki mindenütt csak a rosszat látja, annak egy hegynyi csoda sem elég, hogy jobban érezze magát.” Milyen jó, hogy élt közöttünk egy jó barát, író, költő, Krúdy-rajongó, aki mindenben a jót, a megoldhatót, a szépet látta, és nem vitte magával a titkot, hanem ránk hagyományozta könyveiben. Van mihez nyúlnunk, ha mi is az emberi sors által várható, nehéz helyzetbe kerülnénk. Megtaláljuk sorai között az értékek iránti vágy szép paraboláját, az irgalmasságot, amit ritkán tesz lehetővé az irgalmatlan szenvedés, amin Ő keresztülment. Biztos úton járt, hátán ugyan a szorongás és kiszámíthatatlanság súlyos terhével a kaotikus és apokaliptikus világjárványban, mégsem csupa süket csönddel teltek a napjai. Inkább írt. Távozása nem magánhalál, ha-nem értékmentés a jö-vőnek, az eljövendő generációknak. Mert ők még nem tudják, nem tudhatják, mi minden történhet az emberrel, amit Király Lajos átélt és megírt nekik. Tekinthetjük az élet útikalauzának, térképének, ha túlságosan elbíznánk magunkat az egészség törékeny, pillanatok alatt múlékony útvesztői között.

Álljon itt végezetül utolsó versének utolsó sorai, amit 2021. február 9-én írt: „Minden reggel boldogan ébredek: – / megértem egy éjszakát, – egy napot!”

…És akkor az IDŐ tisztelettel megállt Király Lajos verse előtt…

(Király Lajos: Versek, vallomások magamról és a világról. Új versek  és vallomások. 2021, Bíró Family Nyomda és Könyvkiadó, Bp., 2021, 96 p.)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©