Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Fehér József

Nemes teherrel

Kanizsa József kötete

Versek, prózák, emlékezések, interjúk, recenziók és fotók teszik teljessé Kanizsa József Krúdy-érmes, Kláris Életmű-díjas írónak, költőnek, meseírónak és kritikusnak, a Magyar Kultúra Lovagjának „Nemes teherrel” című legújabb kötetét. Már a könyvének címe is hűen tükrözi a gyermekként felvállalt küldetést, az irodalom szolgálatát. A kötet borítójának elején égő gyertya, a nyitott könyv és a galaktikus égbolt mindannyiunk számára azt sugallja, Kanizsa Józsefet azért áldotta meg az ég író-, költőtehetséggel, hogy „tollforgatóként” embertársaiért tevékenykedjen. E gondolatsort tovább erősíti a hátsó borítón olvasható „Virágzó szép Európám” c. verse, melyből az európai kontinens és hazája sorsa iránti aggódás és a szeretet árad. A „Nemes teherrel” című nyitó versében olvashatjuk:

„Hetvennyolc éve cipelem / életbölcselettel teli zsákom / Ez, ez nekem nemes teher / többet ér a drága kincsnél…”

Kötetét hét versciklus, emlékezések, interjúk és kritikák alkotják. „A Tihanyi visszhang” c. ciklusában vallomásokat, imákat olvashatunk. A ciklus címével azonos versében azt kéri a magyar hon szentjeitől, hogy népünk boldogságban, családi egységben éljen. Hazánk megtartó erő legyen, és saját fáklyavivő szerepét erővel, hittel, szívvel és lélekkel tölthesse be. Lobogó zászlaján a BÉKE – SZERETET – EGYSÉG legyen a felirat, s a magyar népnek adjon az ég áldott, szebb jövőt. A „Kétezredik év küszöbén” c. versében Istenhez fordul: „Adj Új Értelmet a Jövő Nemzedéknek, / hogy boldogan, emberhez méltón éljenek…”

Mondhatnánk, hogy az  „Itthon vagyok hazám” c. ciklusa tájverseket tartalmaz, de ez így nem állná meg a helyét. Mindegyik költeménye több ennél, előremutató. „Alföldön robog a vonat” c. költeményének negyedik versszaka a hazaszeretet szép vallomása: „Szeretem a hazát, / szeretem tiszta lelkű Népét. / Nap mint nap tettel, / szavakkal építi Jövőjét…”

Szép képekkel mutatja be az évszakokat: „Látod, kibomlik a februári ég / hajnalvirág bimbaja / Ruhádon csillog még az éjből / itt maradt hó-csillaga”; vagy: „A lombokon át az arcodhoz ér / a simogató napsugár / s te kitárod karod, dobogó szíved / valakire nyugtalanul vár…”

Legtöbb verse áldás és imádság, ami azért fontos, mert szeretetet közvetít mindannyiunk számára. (Valljuk be őszintén, napjaink rohanó világában erre lenne a leginkább szükség, még ha az emberek látszólag nem is igénylik.) Különösen érződik ez a  „Hazámért imádkozom” c. ciklusban. „Hazám, Magyarország / Népem, Magyar Népem / Bánatod sajog át / Jövőd, Sorsod félem…”

A következő ciklusban Kanizsa Józsefhez írott verseket olvashatunk Tóth Katinkától, Nemes Lajostól, Farkas Violától, Ambrus Judithtól, Bánlaky Lászlótól, N. Sebestyén Katalintól és G. Szabó Árpádtól. Ezek jobbára köszöntések, megemlékezések és méltatások a fenti író-, költőtársaktól. Tanítványa, Beregi Marietta „A költő és a tanítványa” című versében gyönyörűen fogalmazza meg kettőjük útját. Most idézek két-két sort mindhárom versszakból: „Gyémántösvényen megyünk mi ketten, / lelkünk néha összefut a csendben.” „Szivárványerdő tárul színesen, / én jobbról megyek, te egyenesen.” „Mást és máshogyan írunk, te és én, / de áthat minket Szeretet és Fény.”

Ezután emlékezések, búcsúzások következnek elhunyt költőkről, interjúk, kritikák szerzőtársak alkotásairól Kanizsa József tollából, majd a szerzőtársak írásai az általa alkotott művekről, kötetekről.  Kanizsa József  őszinte, meghitt írótársi kapcsolatairól, rendezvényekről a 45 színes és 24 fekete-fehér fotó ad bepillantást. Végül e kötetben kaphatunk tájékoztatást arról is, hogy 2020. június 8-án  dr. Kiss Lászlótól, Óbuda-Békásmegyer polgármesterétől átvehette Óbuda Kultúrájáért Díjat Krúdy Gyula szellemiségének megőrzéséért, ápolásáért, a városrész irodalmi, művészeti életének felpezsdítéséért. Ezúton szeretettel gratulálunk neki, jó egészséget és további szép sikereket kívánunk!

(Kanizsa József: Nemes teherrel. Versek, prózák, fotók. Biró family Nyomda és Könyvkiadó, Bp., 2020, 179 p.)


♣    ♣    ♣

 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©