Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

ESSZÉ

Benke Mária

A vallás és a hit kapcsolata…

Az utóbbi időben sokat foglalkozom e kérdéssel… Mi is a vallás, és hogy állunk a hittel?

Elmélkedéseimben, a sors különös volta kapcsán, kezembe került egy könyv, „Igazából mennyország” címmel, amit elolvastam, ahol a klinikai halál állapotából visszatért egy hároméves kisfiú, és elmesélte a szüleinek azt a sok csodálatos dolgot, amit ott látott s tapasztalt…

Majd barátaim invitálására elmentem a Máriabesnyői búcsúra – zarándoklatra –, amit Kis boldogasszony ünnepén tartanak Szűz Mária születésnapján. Ez már évszázados hagyomány nálunk, hogy évről évre a katolikus hívő emberek oda zarándokolnak, szép szertartások keretein belül imádkoznak, vallásos énekeket énekelnek, különféle vallási szertartásokon vesznek részt, és megtisztult lélekkel, boldogan térnek vissza otthonaikba.

Gondolataimba gyakran visszatolakszik az Édesanyám által mesélt búcsúk, zarándoklatok története, mikor fiatalabb korában rendszeresen ment Máriaradnára, Máriacellbe búcsúba, gyalog 180 kilométereket több napon keresztül, énekelve, imádkozva, fáradtságot nem ismerve, erős hittel… Majd láttam egy filmet a Csíksomlyói búcsúról, sőt a Caminóról olvastam, és filmeket is láttam… Rendkívül komoly megpróbáltatásokon mennek keresztül Szent Jakab útján, hosszú és fárasztó zarándoklattal, s mégis felemelő számukra.

Jellem és hiterősítő mindegyik, pláne böjttel összekötve.

Mintha az életemben folyamatosan valamiért jelzéseket küldene a Teremtő, hogy valamit meg kell, vagy másként kell tennem, de mit akar üzenni? – tettem fel a kérdést magamnak…

Vissza kell nyúlnom egészen a gyermekkoromig, amikor a szüleim mélyen vallásos emberek lévén minket, gyermekeket is a katolikus vallás szellemében neveltek. A Bibliát olvasták fel nekünk, sok dologra emlékszem, később már magunk is olvasgattuk, nehéz nyelvezete miatt nem mindig értettük… Rendszeresen jártunk templomba, gyóntunk-áldoztunk, a testéremmel meg vagyunk keresztelve, első áldozók és bérmálkozók is voltunk, a hittan órákat nagy figyelemmel követtük. Mindketten katolikus szertartás szerint kötöttünk házasságot sok évtizeddel ezelőtt, és ma is e fogadalom szerint élünk…

Később a szüleink elhaltak, meggyászoltuk, vallásunk s hitünk szerint eltemettük őket, és éljük ma is hittel az életünket, de nem a vallásunkat gyakorolva. Mert a rohanó élet, az otthonteremtés, tanulás, munka, családalapítás, gyermeknevelés annyira lefoglalt bennünket, hogy elmaradtunk a minden vasárnapi szentmisékről, s őszintén megvallom, valamiért nem is hiányzott.

Mostanában foglalkoztat inkább, de nem abban a formában, ahogy kellene, inkább a vallási liturgiák, amik érdekelnek…

Például, hogy a katolikus, református, evangélikus és még sorolhatnám, milyen vallásokban mi hogyan zajlik… A keleti kultúrákban a buddhizmus, az iszlám és egyéb vallások is felkeltették az érdeklődésemet, olvasok, kutakodom ezekben a témákban… Valójában nem tudom okát adni, mi az, ami miatt ennyire vonz ez a téma. A hitem – azt gondolom – erős és megrendíthetetlen, az, hogy Isten nélkül nem lehet élni, ill. lehet, de nem érdemes, azt mindig is tudtam. Napi rendszerességgel imádkozom a családomért, szeretteimért, hazám békéjéért, embertársaimért és elhunyt szeretteim lelki üdvéért… sohasem múlik el úgy nap, hogy ne köszönném meg Istennek, hogy élek, látok, hallok, járok, beszélek, nem tartom természetesnek, sőt nagy adományként élem meg, hogy minden, amit tudok tenni, Istentől való. Ez a gondolat boldoggá tesz.

Este fáradtan lefekszem és hálát adok azért a napért, hogy erőt adott, védelmezett, terelgetett az utamon engem és a családomat is. Hálát adok azért is, hogy vigyáz ránk és mutatja számunkra a helyes utat… Ha vétkezem gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztásban, azt én az égre nézve, a kerti csendben sétálva meggyónom a Mindenhatómnak, ehhez nekem nem kell a templomba mennem és földi helytartójának elmondanom, úgymond, nem érzem szükségét közvetítőnek. Én megbánással, tiszta nyitott szívvel és lélekkel mondom el mindazt, ami bánt, fáj, vagy amit magam előtt is szégyellek, hogy megtettem, vagy nem tettem meg… és megkönnyebbülést, feloldozást kapok az én Istenemtől. Ketten vagyunk a szabad természetben, az égbolt ránk borul és a hitem erőt ad, hogy békesség, rend uralkodjon bennem. Megteremtem minden nap a testi-lelki-szellemi harmóniámat… Úgy érzem, ehhez nekem nem kell a keresztségben kapott vallásomat gyakorolnom…

A Máriabesnyői búcsú után sokat gondolkodtam, hogy mi az, ami nem ad maradéktalan örömöt, feltöltődést, mi az, amiért nem érzem, hogy kaptam valami többletet, pluszt a zarándoklattól? Próbáltam megérteni, figyeltem az emberek arcát, milyen átszellemült hittel mentek a körmenetben, vagy a keresztutat járva látszott rajtuk, hogy feltöltődtek tőle…

Én miért nem érzem ugyanazt? – tettem fel a kérdést magamnak…

Rájöttem, hogy a vallásom sokrétűsége, ezernyi szabálya, a liturgia az, ami nekem valamiért életidegen. Szokták mondani, hogy nem a pap miatt járunk templomba… Ez igaz, de nagy mértékben befolyásolja a mise lebonyolítása, a prédikáció és a pap elkötelezettsége, személye, hogy mit ad nekem egy mise, hogy amikor azt mondja, hogy „a misének vége, menjetek békével”, akkor én érzem-e a szépséget a lelkemben, a feltöltődést, vagy nem…

Arra jöttem rá, hogy számomra túl sok a szabály a katolikus vallásban, ahol sokszor úgy érzem, hogy mint egy rengeteg erdőben eltévedtem, nem találom a kivezető utat. Megvizsgáltam a lelkemet, a lelkiismeretemet, becsületességemhez kétség sem férhet, mindenhol mindenkinek segítek, senkit soha nem bántok, őszinte ember vagyok, amit megígérek, azt maximálisan betartom, olyan pontos vagyok, hogy órát lehet igazítani hozzám…s zóval vég nélkül sorolhatnám erényeimet, szerénytelenség nélkül, mégis valami hiányzik belőlem…

Nagy bennem az empátia másokkal szemben, kiegyensúlyozott az életem, úgy tűnik, minden rendben van, a hitem naponta erősítem. Talán a hiányérzet miatt kezdtem a vallással kapcsolatos témák iránt érdeklődni?

Nem tudom, egyelőre nem kaptam választ a kérdéseimre… de nem adom fel.

A templom csendje megnyugtat, felemelő békét érzek, ha magamban imádkozom, de csak akkor, ha csend vesz körül, nem a mise miatt…

Változatlanul nem vagyok vallást gyakorló ember, de a vallás és a hit nem befolyásolják emberi kapcsolataimat.

Kapcsolataim széles körű érdeklődésű emberekből állnak, akik az irodalom, a vallás, a misztikus ezotéria iránt érdeklődnek, és remekül kiegészítjük egymást.

Véleményt cserélünk számtalan dologról, és egy-egy találkozás után sokkal gazdagabban térek haza, a találkozás témája később is foglalkoztat gondolatban…

Sokrétű érdeklődésemnek köszönhetően mindig foglalkozom valamivel, így tartalmasan élek, és a kapcsolataim is ilyenek…


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©