Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Kanizsa József

KÖNYVEK LAPJAI

Györgypál Katalin kötete

Györgypál Katalin az URÁNUSZ Kiadó és a KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat alapító-főszerkesztője, akinek ez a 44. könyve. 1995-től szerkeszti és adja ki a KLÁRIS antológiákat is. Több diplomával rendelkezik, a politikatudomány területén disszertációt védett. De foglalkozik kultúrakutatással, szakoktatással és több szakkönyve, szakmai publikációja jelent meg.

Ebben a kötetben, az első részben több szépirodalmi könyvről ad ismertetőt. A második részben pedig néhány, szám szerint 6  mű ismertetését tartalmazza. Az Előszóban így hívja föl az Olvasó figyelmét e művek fontosságára, vagyis elolvasására: „Az itt található ismertetéseket elolvasva talán mégis kedvet kap ahhoz, hogy megismerje az egész művet, vagy elgondolkodjon az itt felvetett problémákon, tudományos eredményeken, amelyek egyébként közérthetően íródtak meg.”

E gondolat-felvetésben a szerzőnek igazat kell adnom. Ezekre a szakirodalmi művekre, érdemes odafigyelni, az Olvasónak nagyon sok információt, napi értéket ad át, amivel gazdagodik a belső értékrendje, és másképpen látja, láthatja a körülötte lévő világot.

A szépirodalmi műveknél a Könyvelemzések és Előszók, ajánlások is külön vannak bontva.

(Ha nem is térek ki rá, a könyvben minden megemlített művet ajánlom a kedves Olvasó figyelmébe.)

Bornemisza Attila „Emberarcú magasságok” c. kötetét nem kell külön bemutatni. Verseit az Olvasók zöme ismeri. Különleges egyéniség, ilyenek a versei is, ezeket is többször el kell olvasni, egyediek és mindenki számára adnak mondanivalót.

Gecser Erzsébetnek két könyvének elemzése is olvasható, a „Szelek szárnyán” (versek) és „Életünk pillanatai” (novellák és versek) címűek. Gecser Erzsébet verseiben is megtalálható a hit, a zene, a természet szépségének a szeretete, mindez nagyon kell, hogy lelkünk harmóniában legyen a mindennapi életvitelhez. És kell a szeretet, az emberi igaz kapcsolatok megvalósítása, fenntartása. Nagyon fontos ma különösen az igazságérzet, s mi is elvárjuk, hogy velünk szemben is a hétköznapokban az igazság sugárzódjon át, ne az irigységből fakadó hamisság, a gonoszság. Szépek Gecser Erzsébet gondolatai, mondanivalója.

Györgypál írt Kanizsa József: „Kőbánya ege alatt” című 51. kötetéről is. De írt Kecskés Rózsa „Vallomásaim” című válogatott versekről is. Kecskés Rózsa a Nyírség szülötte, ő sem tud elszakadni e táj varázsától. Igaz, már megszokta Győr természeti és kulturális vonzáskörnyékét is, ahol sajátos egyéniségével otthonosan érzi magát. Ahogy a „Szülőföld„ c. versben írja: „hűtlenségem gyötrő bánat”, mélyérzelműen, szépen fejezi ki belső vívódását. Magamon is érzem ezt a belső vívódást, aki a szép Zalát hagytam el, ahova a szívem mindig visszahúz, aggódom a sorsukért.

Király Lajos három könyve: „Három francia költő verseiből” – műfordítások, majd a „Kinek lelke örök tűzben ég” – versek és a „Válogatott esszék és vallomások” című könyvek tartalmát elemzi, mutatja be Györgypál Katalin nagy odafigyeléssel.

Kökény Éva: „Emlékkönyv” – versek és prózák – című könyvében meghatóan ír a szeretetről, a hűségről, az Élet minden más gondjáról, bajáról. Szépen, meghatóan fogalmaz. A „Visszapillantó” c. próza-fejezetben is a személyes hétköznap megélt élményvilágát adja át az Olvasónak őszintén, szépen, emberien fogalmazva. Ez a sora lehet mottó is az Emberek, az Olvasók számára: „Éljünk, alkossunk, dolgozzunk, szeressünk, tegyük a jót – és úgy, mintha mindennap az utolsó volna.” Micsoda nagy igazság… s nem irigykedve, egymást gonoszkodva marni.

Kühne Katalin két könyve: "Hegyek karéjában”, „Égi boltívek alatt” – prózakötetek versekkel. Mind a két kötet „Emlékeim családomról” megjegyzéssel család dokumentum is, többek között a családfa is megtalálható a könyvben. Érdemes beszerezni e könyveket és áttanulmányozni Kühne Katalin és családjának élettörténeteit, dokumentációit és a verseket.

Lengyel Géza: „Számok, csodák, jelek” című, verseket és műfordításokat tartalmazó kötetében közölt verseiben nem csak a saját gondját, baját, hanem az emberiség, az Univerzum jövőjét is félti. Hiába a Természet örök törvénye, ha az Ember nem figyel e törvényekre! Örömmel ajánlom a műfordítások által közkinccsé tett verseket is az Olvasónak, különösen Alekszandr Blok verseinek értő műfordításait.

Mester József Tamás Erdélyben élő költő „Alkony” címmel közreadott verseit és prózai írásait ajánlja Györgypál Katalin az Olvasónak. Mester József Tamás írói, költői felfogása, világnézete egy kicsit szokatlan, de érhető. Neki mást jelent az ottani „szólásszabadság”, abban a politikai helyzetben ahol él, mint az „anyaországban” élőknek. A kötetben azért van szeretet, szerelem, az unokára gondolás is… Prózai írásaiban néhány gondolatot szentel a „bor kultúrának” is, ezzel egy kicsit feloldja könyve nehéz tartalmát.

A Nagykanizsán élő M. Kovács Ildikó „Lelkek háza” (prózák, versprózák) címmel megjelent könyve tükrözi, hogy e történelmi jelentőségű városban élve sok különleges élethelyzettel találkozott, találkozik nap mint nap. Ezeket az élethelyzeteket őszintén adja át az Olvasói számára, megosztva velünk is az egykori várkapitány, Thúry György városának mindennapi emberi arcvonásokat, mai történeteket. Egyik-másik a fantázia szülötte. Érdemes beszerezni e könyvet is.

Prander Éva „A lélek végtelenje” (versek) című kötetéhez Szántai Sándor írt előszót, bizonyára az ajánló jól ismeri a szerző különleges költészetét, verselési, költői jelzős formáit. A szerzőnek ez már a hetedik könyve.

Szentpéterszegi Róza „Illatot lenget a szél” című kötetének  versei szólnak a „virágról, nyárról, tavaszról, rétről és szellőről”. Bízom abban, hogy az Olvasó megtalálja benne a maga versét, a belső érzésvilágát, s azáltal érzelmi töltete egyezik a szerző érzelmi világával.

Az „Előszók, ajánlások” című fejezetben Györgypál Katalin az alábbi szerzők köteteihez írt előszót, ajánlást teszi közzé: Bősze Éva, Losonczi Léna, László B. Irén több kötete és a KLÁRIS antológia ’19 és ’20 c. kötetek. Az e könyvekhez írt Előszó és Ajánlások a művek szubjektív érzést és kifejező művészi értékét adta közkinccsé az Olvasó számára, ezzel felhíva a figyelmet a könyvben megjelenő mondanivalóra, tartalomra.

Mindezek az írások is értéket hordoznak, és felhívják a figyelmet a szerzők műveire való odafigyelésre.

A „Szakirodalmi művek” c. fejezeten belül a „Könyvismerte-tések” külön alfejezetet kapnak: George Friedmann: „A következő 100 év”, Daniel Gilbert: „Rábukkanni a boldogságra” és  Douglas Rushkoff: „Jelensokk” című köynvekről van szó. Az e könyvekről írt ismertetők kiemelt értéket képviselnek azért is, mert ezeket a könyveket elolvasva többek lehetünk, esetleg „mankót” adnak a jövő elképzelésünkhöz, talán még a hétköznapjaink gondjainak megoldásához is. Életfilozófiánk is megváltozhat. Egy biztos: szemléletünk, felfogásunk gazdagabb lesz. Érdemes Györgypál Katalin ajánlását megfogadni.

A „Konferencia- és tanulmánykötetek ismertetése” c. alfejezetben „A család egykor és ma 5.”, ill. „A múltból átívelő jövő” című konferenciakötetek és a „Társadalmi csoportok jövője” című tanulmánykötet anyaga mind-mind  társadalmtudományi, ideológiai, világnézeti eligazításokat, felvilágosítást adnak, vagy a család és kulturális irodalmi események, egyéb társadalmi tényezők helyzetéről, hatásairól. A közkinccsé tett leírások, mind-mind adnak esetleges útmutatást az Olvasó vagy az Érdeklődők, a szakmabeliek számára.

Nem csak a KÖNYV LAPJAI  című kötetre, hanem a benne foglalt, közkinccsé tett írások alapján a megjelent könyvekre is felhívom a figyelmet. Itt az a szlogen is elviselhető, hogy: „a könyvek lapjai mindent elbírnak", e könyvben is és az ismertetett könyvekben minden szónak jelentősége van, minden mondatnak értelme van, és mindből tanulni lehet, átvenni egy új érzésvilágot, felépíteni egy belső lélek-biztonságot, egy új jövőt…

Mindezt őszinte igaz zalai szívvel ajánlom.

(Györgypál Katalin (dr.): Könyvek lapjai. Könyvismertetések, elemzések. URÁNUSZ Kiadó, Bp., 2020, 220 p.)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©