Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány KÖNYVESPOLC

Meggyes János

A CSELEKVŐ EMBERRŐL

Györgypál Katalin kötete

Az emberi viselkedés típusainak lehetséges alakulása, összefüggésben az innováció szükséges fejlődésével – e gondolatkörön belül íródott Györgypál Katalin A cselekvő emberről című áttekintő esszéje kiválasztott könyvekről, melyek többek között az innovációval, a „nemtudással”, gondolkodással és gondolkodástechnikával és a viselkedéstípusokkal foglalkozik. Ez utóbbi négy fő kategóriája Thomas Erikson szerint: Piros, Domináns; Sárga, Inspiráló; Zöld, Stabil és Kék, Analitikus. Minden emberben megvan mind a négy viselkedési jelleg, arányuk azonban egyéni. A kötetben szó van még a színek szerepéről életünkben (kiemelten a rózsaszín a börtönfalon), végül arról: mire készítjük fel saját magunkat belső beszédünkkel: sikerre, vagy kudarcra. – A szerk.

*

1945. „Augusztus 6. Szép idő. Egy B-29-es tart észak felé” – bejegyzés az atombombázás naplójában. Hirosima – és a kiáltás: „Ne jöjjön el az a szomorú idő, amikor az ember saját tudása okozza pusztulását.” De eljött! Már itt kopogtat az ajtóban. Nem az alattomos Gamma-sugárzás… Klímaváltozás! A tengerbe olvadt jéghegyek. Japán, India árvizei! Ázsia tornádói Amerikáig érnek, az esőerdők hamuvá égése! Az Alpok-aljára zúduló gleccserek! Aszály! Emberek… „szerintem egészen bizonyos, hogy mindenkinek az életéről íródik könyv, abban jó és rossz cselekedetei, hibái és őrültségei mind föl vannak jegyezve. Isten archívumában, az Ő isteni számítógépében semmi sem vész el soha.” (I. B. Singer) És mi van Györgypál Katalin számítógépében?! A cselekvő emberről szóló kötete.

A kötet műfaja a szerző szerint: Áttekintő esszé. Érdeklődéssel vettem kézbe, mivel nyugdíjasként is a cselekvő emberek közé tartozom. „Cselekvő emberek vagyunk valamennyien” – írja a szerző. A bevezető utolsó gondolata utalás a pedagógus napra. Saját magára kérdez: „Véletlen talán, hogy éppen ma írtam le e sorokat? (…) Hiszen pedagógus sem vagyok…” Én sem vagyok az, de az író kérdését nem tartom véletlennek. „A gyökértelen emberek roppant labilisak és nagy szerepe van nálunk a véletlennek.” (E. M. Remarque)* Ma a számítógépek világában mégis sokan vannak, akik éppen a véletlenre építenek. Nincs összhangban a mai (fejlődő, fejlett) gazdasági helyzettel a tudás, a pedagógusok, a tudomány megbecsülése! De a kötetben nincs szó a mai aktuálpolitikáról. Én sem foglalkozom vele, hiszen ha reggel az utcára lépünk, vagy a piacon, a boltban vásárolunk, szó nélkül politizálunk. A gazdasági folyamatokat a zsebünkön keresztül érezzük.

Az első fejezetben az innovációval foglalkozik a szerző. Csath Magdolnára utal: „a vállalkozók egy része csak a termék innovációra gondol”. Ezt az állapotot a mai fejlődés hozta létre. „A fogyasztói társadalom ideológiája szerint a gazdaságnak szüntelenül növekednie kell. Ez csak úgy lehetséges, ha az emberek egyre többet fogyasztanak. Az ember biológiai fogyasztó képessége azonban korlátozott.” (Dr. Héjjas István)

A termék innováció során leépült a szolgáltató/kis/ipar. A régi szokás az volt, hogy a még használható eszközöket megjavították. Ma „Dobd ki, és vegyél újat!”

„De mi lesz, ha az emberiség létszáma megduplázódik, és mindenki olyan színvonalon akar élni, mint a legfejlettebb országok lakói?” –  kérdezi Héjjas István. A mi lesz? a migrációval máris elkezdődött, „a mi lesz” kimenetele ma még ismeretlen, megoldatlan. Thomas Robert Malthus (1766–1834) angol közgazdász és demográfus elméletének lényege: a lakosság mindig hajlamos gyorsabban szaporodni, mint ahogy az élelmiszer-ellátás bővülni, következésképp a szaporodás szigorú korlátozása nélkül az emberiség helyzete nem javulhat.” (I. B. Singer) Malthus a megoldást a háborúkban, a világjárványokban látta.

„A Fekete hattyúinkról” c. fejezettel** nem foglalkoztam. „Einstein szerint kétféle tudományos ismeret van. Az egyik a közvetlenül tapasztalható és felfogható, míg a másikat csak a fantáziánk segítségével tudjuk értelmezni.” (H. I.) És a megérzésünkkel: „intuíció nélkül az emberiség tudományos, művészeti és filozófia alkotásainak jelentős része ma nem létezne”. (H. I.)

Igen fontos része Györgypál Katalin írásának A gondolkodásról szóló fejezete.

„Magyarországon az 1950-es években és részben még a 60-as években is áltudománynak számított többek között a kibernetika, az információelmélet, a genetika, a relativitáselmélet, az analitikus pszichológia, a gestaltpszichológia, a hipnózis orvosi alkalmazása, a játékelmélet közgazdasági alkalmazása, a kvantumelmélet koppenhágai értelmezése, az operációkutatás matematikai elmélete, a szociológia stb.” (Héjjas István) Mára ezeket az „áltudományokat” a fejlődés, a tudományos valóság szintjére emelte úgy, hogy nem előzték meg tudományos viták.

„A Nobel-díjas fizikus, Max Planck szerint a tudományos viták nem úgy dőlnek el, hogy a vesztes fél belátja tévedését, hanem úgy, hogy kihal az a generáció, amely nem képes befogadni az új gondolatokat.”

Lássunk „színesben”! – így, felszólító módban. Ez a rész nem csak tudományosan színes, hanem olvasmányosan is. Érdekes a színek keveréséből olvasható kommunikáció. De szerintem (naivan) hiányzik a Fehér, a lélek színe. Pl. a Domináns Piros Fehérrel vegyítve Rózsaszín lesz. „A rózsaszín jelenléte az aurában nem csak a szeretetre, de a naivitásra is utalhat." (más forrásból) Véleményem szerint a Domináns Pirosban is van naivitás.

Nem véletlen, hogy a Fehér színnel a lélekre, a vallásra utaltam. Tudomány és vallás, az emberi tudat két komplementer megnyilvánulása osztályidegen ellenség volt. És ma?

Összefoglaló helyett… gondolat sorral fejezi be a szerző áttekintő esszéjét. Ebből a 4. pontra utalnék: „A magatartást gazdasági, politikai és történelmi feltételek szabják meg”, tehát nem emberek csinálják a történelmet!*** De az 5. pont: „Tudáshoz, a megszerzett tudás megfelelő alkalmazásához természetesen gondolkodnunk is kell/ene/. A gondolkodás természetesen emberhez kötött.” Ehhez két nagyon fontos összetevő kellene:

– az én kitágítás igénye,

– a szellemi iniciatíva kiszélesítésének igénye. Kérdés, hogy ehhez a lehetőséget a mai oktatási rend biztosítja- e?

Engedtessék meg nekem, hogy néhány mondatot – ami a szívemen az a számon – alapon leírhassak elsősorban a „színeshez”.

Friss érettségi oklevéllel jelentkeztem egy akkori megyei nagyvállalat számviteli osztályán. Később a főnök magához rendelt: – Jó számviteli szakember lesz belőled, de van egy nagy hibád, így nem lesz belőled jó vezető. Mindig magadhoz méred az embereket! Soha, senkiben se tételezz föl annyi jót, amennyi benned van! – Nem változtam meg. Kisebb-nagyobb beosztásokban mégis egész pályámon vezető (23 évig főkönyvelő) voltam. Véleményem szerint pályámon Domináns Piros voltam, némi Fehér beütéssel.

„Aki sokat olvas, tudja bizonyára azt is, hogy többféleképpen lehet olvasni, aszerint, mit keresünk olvasmányainkban. (…) Nagymértékben függ tehát az olvasó ismereteiből, mit ért meg, »mit lát bele« a műbe” - írja a szerző. 1847. decemberében Petőfi Sándor: Okatootáia c. versében így írt: „Szerény állat itt a lélek, /Nem kér szénát, abrakot./ Mint szamár a gazt: zabálja /A kalendáriumot.” Talán újra kellene tanulni az olvasást… Több mint 150 évvel később, az olvasás is lehetne témája a jövőkutatásnak.

Kedvenc íróm, a dán Henrik Pontoppidan soraival köszönöm a szerzőnek, hogy megajándékozott A cselekvő emberről szóló könyvével: „Aki nem tapasztalta, milyen gyönyörű a gondolat vagy a valóság titkainak föltárása, egyáltalán nem tudja, mi az élet.”

Györgypál Katalin tudja! Bizonyította A cselekvő emberről című áttekintő esszéjével.


–––

* A cikkben szereplő idézetek és szerzőik nem Györgyppál Katalin kötetében szerepelnek.

** Nassim Nicholas Taleb könyve

*** Mircea Malita „A gondolkodás új útjai” c. könyvében magatartásokat vizsgál, nem foglalkozik a történelem alakulásával.
♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©