Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

JÖVŐNK

Tóth Attiláné dr.

A jövő városa

2007-ben a városlakók létszámában jelentős és ijesztő fordulat állt be, akkor már a világ lakosságának 50%-a élt városban. Az előrejelzések szerint 2050-re ez a szám 66,4% lesz. Európában még rosszabb a helyzet, itt a lakosság 74%-a él ma városokban. Ez a szám 2050-re az előrejelzések szerint 82%-ra fog növekedni. Hogyan lehet ekkora tömeget egy helyen elhelyezni az igény növekedését is figyelembe véve?

Erre két elképzelés ismert, az egyik az óriási, kisvárosnyi ember elhelyezésére szolgáló mega-épületek, amelyek az égbe nyúlnak, vagyis felfelé terjeszkednek. Ezek az épületek mindent tartalmaznak, ami a megélhetéshez kell, a lakásokat, a sportlétesítményeket, szó van a közösségi terekről, az üzletekről, a szolgáltatókról, sőt a zöld felület biztosításáról, esetleg mezőgazdasági jellegű termelésről is. A másik, logikus magyarázattal népszerűsített javaslat szerint a nagy városokat kis városokra bontva, nagy területen kell elhelyezni. Ennek az érdekessége az, hogy az előbbi magas épületek helyett a kisebb városrészek tartalmaznák mindazt, amit a nagy épületbe szándékoznak mások elhelyezni. Mind a két ötletnek a lényege, hogy miközben a városok létszáma óriásira növekedik, az egyén emberszerű életét biztosítani lehessen. Ne darálja be az egyes embert az óriási, differenciálatlan tömeg, legyen embermértékű mozgástere. Legyen olyan állandó környezete, ahol kialakulhat a baráti köre, a társasága, az ismerősök léte adjon biztonságot. A gyermekek nevelésére, oktatására a klasszikus megoldás maradhasson divatos, vagyis tanárok vezetésével hasznosítható tananyagot, a rendelkezésre álló legjobb technikai eszközök felhasználásával, együtt sajátítsák el. Bármilyen formában, magas házban, vagy kisvárosi szerkezetben fognak élni, de elkerülhetetlen az együtt gondolkodás, a kommunikáció készség, az ön- és mások megismerése, és végül a közös döntés.

A jövő szempontjából fontos a városok, az emberi élet, a környezet fenntarthatósága. Az előzőekben vázlatosan ismertetett elgondolásokat még fűszerezi, hogy az említett körülmények között biztosítani kell az energiatakarékos életet, a szennyezés korlátok közé szorítását, a közlekedés ésszerű szervezését, a lakhatóság és munkalehetőségek gazdaságos elrendezését. Különösen ezek a feladatok indokolják azt a törekvést, amely segíti, hogy az egyén számára lehetőség legyen a közösség kialakítására, az együttműködésre. Ha most nem is látjuk világosan, részleteiben, hogy a fenntarthatóság problémái a közösségi együttműködés során hogyan és milyen formában oldhatók meg, de azt biztosan tudjuk, hogy ezek a problémák együttműködés hiányában, az emberek értő részvétele nélkül nem oldhatók meg.

Az energiatermelés modern módszereinek felhasználásával működő létesítmények természetszerűen beépülnek a városok szerkezetébe, az elképzelések szerint. Például a magas házak a napenergia segítségével önellátó, energiatermelő és felhasználó egységek lesznek. Hasonlóképpen a tisztító berendezések, szemét feldolgozók a már most is létező gazdaságos és minden szempontból tiszta működésük miatt a város részét képezik majd.

Könnyen beilleszthetőnek tűnik a jövő városainak működésébe a tudományos technikai fejlődés előre látható sajátossága, a robotok megjelenése. A vezető nélküli közlekedési eszközök, a rutin feladatokat, mint a kávéfőzés, takarítás stb. végző robotok már most részesei az életünknek. A most ismertetett jövőelképzelések szerint ezek a robotok elférnek, hasznosak és az ember kényelmét szolgálva részesei lehetnek a városi életnek.

Az elvárosiasodás nem elsősorban Európában jelent meg, mint gyorsan megoldandó és halasztást nem tűrő probléma. Az európai városok kialakulása több évszázadot vett igénybe, és az alkalmazkodás is több esetben megtörtént. Bár az európai városok lakossága szintén nő az elkövetkező évtizedekben, ezek a városok nem tudnak akkorává válni, mint egy keleti, afrikai vagy dél-amerikai város a jövőben, ahol már most is több tízmillió ember él együtt. Európán kívüli megavárosok közös jellemzője, hogy néhány évtized alatt nőttek hatalmassá, és ezzel a létszámbeli növekedéssel együtt az infrastruktúra, a szolgáltatások stb. nem alakultak ki. Ezekben a városokban az elképzelt toronyvárosok és nagyterületű „vidékies” városok megvalósítása, vagy bármely más ötlet, amely megoldást javasol az óriási tömeg emberközpontú elhelyezésére, sürgető.

Nem szóltunk az érdekes, különleges és vonzó úszó városokról, a vízalattiakról és az űrbéliekről sem, és még sorolhatnánk a fantasztikus elképzeléseket, de ezek megvalósíthatósága eltörpül a fent vázolt két javaslattal szemben.

(folytatjuk)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©