Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

KÖNYVESPOLC

Stancsics Erzsébet

Ringató csendem

Bősze Éva válogatott régi és új versei 

„Szó vagyok és hang vagyok, ha kell./ Ártatlanul és láthatatlanul,/ de csupa dallam, ha létünk ünnepel!” E gondolatokat ragadtam ki Bősze Éva Ars poetikájából, amely új könyve hátsó borítóján jelent meg. A vers természetesen sokkal hosszabb, de én ebben a néhány szóban érzem leginkább tükröződni a szerző alapvető természetének, költői vallásának és a zene szeretetének összefoglalását. Mivel régóta ismerem Őt, nehéz volt könnyek nélkül végighajózni versein, megrendítő és szép gondolatainak hullámain.

Vannak az életben kihívások, melyek próbatételként mutatják be létjogosultságukat a költészetben. Bősze Éva saját világa nehézségeinek és szépségének megosztásával gazdagít másokat, sokkal nagyobb idősávot kapcsol össze és teszi maradandóvá élete állomásait. Valódi kapcsolatokban lehet csak valódi érzelmeket felmutatni, melyek az élethez és a versekhez olyannyira fontosak! A mindennapok nehézségeiben jó egy olyan társ, akire hallgatni lehet, akivel hallgatni lehet… (Tovatűnt világom 2017. január 27.)

Éva bolygóján nincs indulat, rossz gondolat, keserűség. Mindenkit enged megmártózni békéjében, része lehetünk életének, hogy tanulhassunk belőle. Ezt valahová, nagyon mélyre kell elmenteni, mint valami szellemi éléskamrába, amelyet öreg korban olyan megátalkodottan keresni kezd magában az ember. Verseiben a fényben hintázó, színes pettyek évtizedek alatt egymáshoz szelídülő, alkalmazkodó szavakká lettek, melyek megpróbálják megragadni azt, ami kimondhatatlan. A Bibliában a Prédikátor könyvében (9,7-9) ezt olvashatjuk: „…a te fuvallat életed minden napján, mely adatott neked a nap alatt, minden napod csupa fuvallat…”

Bősze Éva verseiből ez a fuvallat érződik, mely végigsimítja estéit és reggelét, ébredését és elalvását, és legnagyobb örömét, a zene hallgatását. „Zenél az ég, zenél a föld,/ zenél az egész világ./ Csak szív kell, hogy felfogd a melódiát.” Bősze Éva megragadó személyisége, embersége, alázatossága, kedvessége jobb emberré teszi az olvasót is. Gondolkodó, bölcsen választó, tiszta véleményt alkotó, belső meggyőződése szerint élő, igazi értékeket őrző és továbbadó ember, akitől mindig távol áll a szemkápráztató művillogás.

Ki kell emelnem, hogy a költő életében van egy külön világ, amely munkája, hobbija, vigasztalója volt egyszerre: és ez a zene. A zene a művészetek között is egy színtiszta pont, ahová a profanizált, modern világ képtelen behatolni. A gondolkodás teljessége csak a zenében létezik és ad végleges válaszokat. Mindaz, amivel ma zaklatnak, nem ér fel egy orgonaakkorddal. Bősze Éva mindezzel tisztában van, hiszen verseinek igen nagy hányada a zenével foglalkozik. Külön verseket írt Mozart, Liszt, Chopin zenéjéről. Dosztojevszkij írta egyik levelében Turgenyevnek: „A zene is nyelv, amely azt mondja ki, amit a tudat még nem vett birtokba.”

Bősze Éva másik nagy témája az anyanyelv. A költő mindig az ember szava elé beszél, vezeti, megosztja vele gondolatait. Bősze Éva a nyelvet eszközként is használja, de valami sokkal magasztosabbra, mint amire a hétköznapi ember teszi. Szereti leleményességét, készségességét, hajlékonyságát, kezelhetőségét, bravúrosan igazgatja, becézgeti, formálgatja. Így fejezi be „Az anyanyelvről” c. költeményét: „…Tisztellek, dicsérlek nyelvem. / Számomra szent a szód!/ Mert általad teljes a létem,/ leírlak százszor, lángolón…”

Nála az intim létezés két boldog tere a szó és zene.

Bősze Éva „Ringató csendem” c. könyvét elolvasás után becsukva érezzük, hogy része lehettünk életének egy adott korban, mely a mindenkori társadalom függvényében létezik. A költő érzékenyen reagál minden olyan eseményre is, amely a hétköznapokkal kapcsolatos. Nem megy el szó nélkül a hajléktalanság jelensége mellett, szót kap nála Trianon, a Hősök napja és még sorolhatnám a rezdüléseket, melyek elindítják útjára a verseit. Rájövünk, hogy értékrendjét vesztett világunkban ismét az irgalom lett a legszebb szó, s legnagyobb ajándék, amit adni és kapni lehet.

Minden ember arra vágyik, hogy átlépje saját végessége határait. Ezáltal lendül előre minden alkotó művészet, így Bősze Éva versei is. Morális hitelük van, mert felemelik az életet és célt adnak neki. Milyen áldozatot kell még hozni a költőknek, íróknak, hogy egyszer majd az emberi szívek árkait is végleg betemessék?

(Bősze Éva: Ringató csendem. Válogatott régi és új versek. Uránusz K., Bp., 2018, 218 p.)

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©