Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Örökké virágáruslány

ESSZÉ

Láng Miklós

A bot

A bot – az bot; mindenki ismeri, mit lehet róla írni?

Ám a dolog nem ilyen egyszerű! Mielőtt hozzálátok egy esszé írásához, megnézem, mit ír róla  a Magyar Értelmező Kéziszótár. Íme: Támaszkodásra, ütésre stb. haszn., kb. hüvelykujjnyi  vastagságú, 1 – 2 m hosszú rúdféle eszköz.

Első, de sohasem feledett emlékem 1926-ból való, amelynek őszén az 1. elemibe indultam. Már hamarosan afférom támadt a tanító bácsival, mire ő tekintélyes botjával elfenekelt. Ez rendben is van, kibírtam, de a bajt az okozta, hogy pár soros levelet írt a szüleimnek, amiben leírta, hogy mi és hogyan történt. Kérte az egyik szülő aláírását. (Akkor még nem volt Ellenőrzőkönyv.)  Ne szóljunk a következményekről, mert ez többé nem fordult elő. Tehát „ütésre használható”.

Persze, nem ez az első és egyetlen feladata a botnak. Vegyük előre inkább a támaszkodási szolgálatát. Napi sétáimon gyakran találkozom idős, nehezen járó, botjukra támaszkodva sántikáló emberekkel. Itt megjegyzem, hogy magam is bottal járok, de az enyémet sétálóbotnak hívják, és nem kell rá támaszkodnom. Többnyire TB. botokat látok a kezekben (vagyis amit orvosi előírásra adnak a rászorultaknak), de annál jóval erősebb darabokat is használnak, amik nagyobb súlyt bírnak el. Tehát a botot manapság szükségből hordják az emberek. De nem volt ez mindig így! A 2. világháború előtt gyakori volt az, hogy a férfiak divatból lengették a kezükben a különféle kivitelezésű sétabotot. A rangosabb ember botjának fogója műremek volt: olykor csontból, olykor ezüstből-aranyból készült. Amikor 1938-ban érettségiztem, a keresztszüleimtől sétabotot kaptam ajándékul, majd azzal jártam a városi korzón.

Közben azonban cserkész is voltam, és ott is használtunk botot, egységes kivitelűt. Ez talán magasabb is volt nálam. Használtuk díszőrségben, táborozáskor, felvonulásokon. Persze szálegyenes és erős volt, sátorállításához is használhattuk.

Hosszú életem során két vak férfi ismerősöm is volt, mindkettőt úgy 40 éves korában ismertem meg. Egyikőjük vakon született, a másiknak a szeme 16 évesen szenvedett olyan sérülést (egy motorbalesetben), hogy ráment a szeme világa. Belső látásuk azonban – érthetően – különböző volt, de egyikük sem panaszkodott. Az utóbbi meg is nősült, gyermekei születtek.  Olyan biztonsággal élték világukat, hogy a tiszteletet érdemlő, empátiát kiváltó fehér botot csak ritkán használták.

De folytassuk tovább, hiszen van a botnak még több funkciója. Vegyük például a sportot. Milyen csodálattal nézzük, hogy repülnek a lécen át a rúdugrók. Olvastuk a Szótárban, hogy a bot „rúdféle eszköz”, joggal írok tehát itt róla. De izgalommal figyeljük a váltófutókat is, hiszen a bot átadásának sikerén is múlhat a győzelem.

Kicsit megint visszatérek a múlthoz. Békéscsabán járt egy „villamos”, amit motorosnak hívtak, hiszen motor hajtotta. Kettő járt oda-vissza az állomástól a Fő térig. Azonban csak egy sínpár volt, ami miatt egy kitérőnek kellett lennie ahhoz, hogy egyszerre járjanak oda-vissza. Ezen a kitérőn be kellett várnia a vezetőnek a szemből érkezőt, amikor átadott neki egy botot, jelezve, hogy a találkozás megtörtént.

Egykor a turistabotokon szép emlékeket is meg lehetett őrizni botplakett rátűzésével. Ez készülhetett pléhből vagy díszesebb színes kivitelben. Az én turistabotom minkét oldala tele volt már úti emlékeimmel. Büszke voltam rá.

Talán természetes,  hogy szólásokban is szerepel a bot: Isten nem ver bottal – A bot, ha megaranyozzák is, súlyosan üt – Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek – Botból nem lesz borotva – Éles, mint a bot – Bottal ütheti a nyomát  Kis ember nagy bottal jár – na és mennyi embernek van botfüle!

Meg kell említenünk, hogy a hívő emberek milyen tisztelettel nézik a főpap méltóságát jelképező, csigás kampójú, hosszú, díszes botot.

A bot hazafias „tárgyként” is megjelenik, ha rá egy nemzet jelképét tartalmazó színekkel ellátott textilt erősítenek – akkor már zászló! Kosztolányi Dezső így fogalmaz a Zászló c. versben: „Csak bot és vászon, / de nem bot és vászon, / hanem zászló.”

A régi háborúkban, amikor emberek mentek emberek ellen, a hadak élén egy vitéz zászlóval járt elöl, ezzel lelkesítve csapatát.

Nemzeti ünnepnapokon kitűzzük a magyar zászlót. Legalábbis így kellene tennie mindenkinek, mert ezzel leszünk részei az ünneplésnek!


♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©